Konkursy
31 stycznia 2014

XII edycja konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Opracowanie: Wiktoria Maciejewska
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Koninie informuje: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , Kategoria: gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Nieruchomości Rolnych, pod patronatem medialnym: TVP 1, dwutygodnika AGRO SERWIS, miesięcznika AGROmechanika,  Telewizji interaktywnej AGRO NEWS com.pl i tygodnika „Zielony Sztandar”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).Konkurs ma charakter ogólnokrajowy , przebiega co najmniej w trzech…
III miejsce w konkursie „Innowacyjny Młody Rolnik 2012” dla rolnika z Wielkopolski.       17 lutego 2012 roku w Poznaniu podczas Europejskiego Dnia Młodego Rolnika, organizowanego na targach rolniczych POLAGRA – PREMIERY 2012, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom III już edycji ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjny Młody Rolnik 2012”. Organizatorem Konkursu był Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Celem Konkursu była promocja wdrażania rozwiązań innowacyjnych do produkcji rolniczej oraz wykorzystania środków wspólnotowych na poprawę ogólnych warunków gospodarowania. Konkurs kierowany był do młodych rolników, którzy nie ukończyli 40-tego roku życia i gospodarują na terenie RP w gospodarstwach o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha.…