Przypomnienie Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych. Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie na funkcjonowanie oraz realizację operacji. Wymagane jest, aby Beneficjent (grupa operacyjna) składała się z co najmniej dwóch kategorii podmiotów (kategorie: rolnik, właściciel lasów, naukowcy, przedsiębiorca, podmiot doradczy). Przedmiotem operacji mogą być produkty i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Operacje mogą dotyczyć innowacji w zakresie oszczędności zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nawożenia, ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, pasz, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. Przedmiotem operacji mogą być także działania w ramach tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków…
06 lipca 2020

Uwaga! Nabór ekspertów!

Opracowanie: Justyna Głowacka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na ekspertów do oceny wniosków w ramach działania „Współpraca”. Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest do 24.07.2020 r. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami znajdującymi się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zostan-ekspertem-w-ramach-dzialania-wspolpraca-kandydaci-moga-skladac-wnioski-od-dnia-29.html.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 217 i 300). Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W praktyce oznacza to, że od 18 kwietnia 2020 r. beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru…
30 kwietnia 2020

Krótkie łańcuchy żywności a działanie „Współpraca”

Opracowanie: Justyna Głowacka
Ważnym narzędziem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest działanie „Współpraca”. Jego zadaniem jest wsparcie współpracy i innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Przeznaczone na to środki finansowe mają przyczynić się między innymi do poprawy konkurencyjności gospodarstw, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz poprawy jakości życia. Pomoc jest przyznawana na działanie Grup Operacyjnych, które tworzą podmioty poszukujące i wdrażające nowe rozwiązania do praktyki. Grupę Operacyjną mogą tworzyć minimum dwa podmioty należące do dwóch kategorii (rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze). Projekt powinien służyć tworzeniu lub rozwojowi krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu…
23 stycznia 2020

Grupa AgroInsect

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Grupa: agroinsect.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje 16 stycznia 2020 roku szkolenie z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca. Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy. Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 13 stycznia 2020 r. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię uczestnika oraz ewentualnie nazwę podmiotu. W temacie wiadomości należy wpisać: szkolenie ARiMR – 16.01.2020. Decyduje kolejność zgłoszeń! Link do ogłoszenia o szkoleniu: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-informuje-o-planowanym-szkoleniu-z-zakresu-mozliw.html
18 grudnia 2019

Uwaga! III nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”

Opracowanie: Justyna Głowacka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie ogłoszenie o III naborze wniosków do działania „Współpraca”, który rozpocznie się 13 stycznia i zakończy 21 lutego 2020 r. Link do strony Agencji: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html.
03 września 2019

Działanie „WSPÓŁPRACA” – zaproszenie na szkolenie

Opracowanie: Justyna Głowacka
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że w związku z ogłoszeniem III naboru do działania „Współpraca” Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Szczegóły dotyczące miejsca oraz daty są zamieszczone na stronie: https://sir.cdr.gov.pl/2019/08/26/cykl-szkolen-partnerstwo-dla-rozwoju-iii-kielce-bydgoszcz-mikolajki-nabor-uczestnikow/
18 lipca 2019

Uwaga! Działanie „Współpraca”

Opracowanie: Justyna Głowacka
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020. Przeprowadzenie naboru wniosków z działania „Współpraca” zaplanowano na przełom listopada i grudnia 2019 r. Link do harmonogramu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 26 czerwca 2019 r. w Poznaniu przy ul. Sieradzkiej 29 spotkanie dla podmiotów zainteresowanych wdrażaniem nowych rozwiązań z nauki do  praktyki rolniczej pod nazwą „Jak skutecznie wykorzystać finansowanie z działania Współpraca? Jak tworzyć grupy operacyjne?”. Uczestnikami spotkania były podmioty bezpośrednio zaangażowane w transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej to znaczy przedstawiciele nauki z instytutów i uczelni, przedstawiciele rolników oraz doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, stanowiący niezbędne…
10 maja 2019

Nabór kandydatów na ekspertów

Opracowanie: Justyna Głowacka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 30.04.2019 r. do 31.05.2019r. Szczegółowa informacja o możliwości składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/eksperci-dzialanie-m16-wspolpraca.html, gdzie zostały zamieszczone wszystkie niezbędne informacje na ten temat oraz wzory dokumentów do wypełnienia.”