Konkursy
Organizatorem konkursu był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Celem konkursu było upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu pt.: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który zamieszczony był na stronie internetowej WODR w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl), w zakładce KONKURSY – 20 pytań testowych, test wyboru. Komisja konkursowa została powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu w składzie: Elżbieta Dryjańska – przewodnicząca, Agnieszka Przybyła – członek, Bartosz Witczak – członek. Komisja zebrała się 30 października 2017 roku, dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert, a następnie sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 31 rozwiązanych testów. Nie stwierdzono żadnych braków formalnych w nadesłanych pracach. Pytań testowych było 20, każdy…
W piątek 27 października 2017 r. w Hotelu Przylesie w Sierosławiu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce” oraz w konkursie plastycznym „Moje środowisko – moja przyszłość”, organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Całe przedsięwzięcie realizowane było w ramach działania „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, które współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od wykładów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami znakowania żywności ekologicznej, sposobami jej rozpoznawania oraz z zaletami produktów wytworzonych w sposób bezpieczny dla środowiska. Zaprezentowano również ścieżki edukacyjne utworzone przez Ośrodek, tj. ścieżkę pn. „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności”…

Galeria

View the embedded image gallery online at:
http://wodr.poznan.pl/wydarzenia/konkursy#sigProId1adc92c5ec
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
Wyniki konkursu wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce” Na przełomie września i października bieżącego roku został ogłoszony konkurs wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”, którego organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu). Powyższy konkurs był realizowany w ramach przedsięwzięcia „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa Wielkopolskiego” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem konkursu było upowszechnianie wśród rolników, uczniów i studentów wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach ekologicznej produkcji rolnej. Konkurs skierowany był do rolników, uczniów szkół rolniczych i studentów uczelni rolniczych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na 20 pytań testowych. Pytania były dostępne…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
02 października 2017

Konkurs wiedzy „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o  walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej.  Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: PZDR w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ. Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z  treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki”…
Ostatnio zmieniany 04 października 2017
14 września 2017

Finał Krajowego Konkursu „Wzorowy Ogrodnik”

Opracowanie: Stanisław Zabarski
Podczas XIX Dni Ogrodnika – Targów Międzynarodowych w Gołuchowie koło Kalisza, w dniu 9 września 2017 r. na Zamku Czartoryskich odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu z ogłoszeniem wyników. Celem konkursu jest wytypowanie i promocja ogrodników – producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia, poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie. Konkurs ma służyć promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju i zagranicą, a także promowaniu tradycji i wysokiej jakości produktów rodzimych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Konkurs przeprowadzany jest w 6 kategoriach: warzywnictwo pod osłonami, rośliny ozdobne pod osłonami, warzywnictwo gruntowe, sadownictwo, szkółkarstwo roślin ozdobnych, kategoria specjalna dla gospodarstw, których produkcja nie mieści się ściśle w ww. 5 kategoriach. Zgłoszenia do XI edycji konkursu „Wzorowy Ogrodnik” napłynęły z wielu rejonów kraju. Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab.…

Galeria

View the embedded image gallery online at:
http://wodr.poznan.pl/wydarzenia/konkursy#sigProId6f7cc12e68
Ostatnio zmieniany 14 września 2017
W ramach projektu pn. „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, realizowanego przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs plastyczny „Moje środowisko – moja przyszłość”. Celem konkursu z zakresu sztuki jest promocja najlepszych prac plastycznych wykonanych przy użyciu różnych technik artystycznych np. malowanie, rysowanie, wyklejanie itp. a także podkreślenie znaczenia środowiska dla życia ludzi poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i propagowanie stylu życia przyjaznego dla środowiska. Konkurs „Moje środowisko – moja przyszłość” jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w zamieszczonym poniżej (w części…
Ostatnio zmieniany 04 października 2017
01 września 2017

Konkurs wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
W ramach projektu pn. „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, realizowanego przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy – „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród rolników, uczniów i studentów wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach ekologicznej produkcji rolnej. Konkurs skierowany jest do rolników, uczniów szkół rolniczych i studentów uczelni rolniczych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego i polega na rozwiązaniu testu pt. „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w zamieszczonym poniżej (w części „Pobierz załącznik”) regulaminie, do którego dołączona jest karta zgłosenia. Również poniżej jest udostępniona karta testowa. Harmonogram konkursu Data Czynność…
Ostatnio zmieniany 04 października 2017
Została ogłoszona XXIV edycja konkursu „Rolnik-Farmer Roku”, który organizowany jest przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU. Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz tych producentów rolnych, którzy są pomysłowi, kreatywni i umiejętnie wykorzystują narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wyróżniani są rolnicy, którzy stale modernizują i unowocześniają swoje gospodarstwa, a co za tym idzie – kreują pozytywny wizerunek polskiej wsi i rolnictwa. Laureaci wyłaniani będą w 8 kategoriach obejmujących różne działy produkcji rolnej. Uczestnicy mogą być zgłaszani przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Konkurs „Rolnik-Farmer Roku” odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Rektora…
17 maja 2017

Konkurs AGROLIGA 2017 w województwie wielkopolskim

Opracowanie: Wiktoria Maciejewska
Konkurs AGROLIGA 2017 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AGROLIGI 2017 w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji konkursu AGROLIGA oraz Mistrzowie Wojewódzcy z lat 2012-2016. Pierwszy etap rozpoczyna się w maju 2017 r. poprzez zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej WODR w Poznaniu oraz rozesłanie pism z informacją o konkursie do Zespołów Doradczych WODR w Poznaniu Na podstawie regulaminu do centrali WODR w Poznaniu powinny wpływać zgłoszenia (na załączonych…
Ostatnio zmieniany 17 maja 2017