Konkursy
Została ogłoszona XXIV edycja konkursu „Rolnik-Farmer Roku”, który organizowany jest przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU. Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz tych producentów rolnych, którzy są pomysłowi, kreatywni i umiejętnie wykorzystują narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wyróżniani są rolnicy, którzy stale modernizują i unowocześniają swoje gospodarstwa, a co za tym idzie – kreują pozytywny wizerunek polskiej wsi i rolnictwa. Laureaci wyłaniani będą w 8 kategoriach obejmujących różne działy produkcji rolnej. Uczestnicy mogą być zgłaszani przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Konkurs „Rolnik-Farmer Roku” odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Rektora…
17 maja 2017

Konkurs AGROLIGA 2017 w województwie wielkopolskim

Opracowanie: Wiktoria Maciejewska
Konkurs AGROLIGA 2017 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AGROLIGI 2017 w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji konkursu AGROLIGA oraz Mistrzowie Wojewódzcy z lat 2012-2016. Pierwszy etap rozpoczyna się w maju 2017 r. poprzez zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej WODR w Poznaniu oraz rozesłanie pism z informacją o konkursie do Zespołów Doradczych WODR w Poznaniu Na podstawie regulaminu do centrali WODR w Poznaniu powinny wpływać zgłoszenia (na załączonych…
Ostatnio zmieniany 17 maja 2017
14 lutego 2017

Konkurs „Bronimy się przed ASF”

Opracowanie: WIR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Wielkopolska Izba Rolnicza, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu i Spółdzielcza Grupa Bankowa organizują konkurs pod hasłem. „Bronimy się przed ASF”, którego celem jest promocja bioasekuracji. Konkurs polega na ocenie gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną pod kątem zabezpieczenia się przed Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). Do udziału w konkursie zapraszamy gospodarstwa z województwa wielkopolskiego utrzymujące do 1000 sztuk trzody chlewnej.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2017 r. o godz. 24.00. Ocena gospodarstw będzie trwała od 1 do 31 marca 2017  r. Serdecznie zapraszamy – cenne nagrody czekają! Do pobrania: regulamin konkursu – plik PDF, karta zgłoszenia – plik PDF, karta zgłoszenia – plik DOC. ​
Ostatnio zmieniany 14 lutego 2017
Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w składzie: Elżbieta Dryjańska  - przewodnicząca (Dział Ekologii i Ochrony Środowiska), Agnieszka Przybyła – członek (Dział Ekonomiki), Joanna Bartczak– członek (Zespół Doradczy w powiecie konińskim), zebrała się zgodnie z regulaminem konkursu 28.10.2016 r., dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert, a następnie sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 31 rozwiązanych testów. Pytań testowych było 20, a każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 20 punktów. Wyniki przedstawiają się następująco: 20 punktów – 22 nadesłane prace, 19 punktów – 3 nadesłane prace, 18 punktów – 2 nadesłane prace, 17 punktów – 2 nadesłane prace, 16 punktów – 2 nadesłane prace. W związku z wpłynięciem 22 prac ze 100% poprawnością odpowiedzi dokonano losowania głównych nagród (zestaw sztućców): I nagrodę otrzymuje…
Ostatnio zmieniany 23 listopada 2016
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o  walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs skierowany jest do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie muszą dołączyć zgodę rodziców/opiekunów. Konkurs polega na rozwiązaniu testu nt.: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: WODR w Poznaniu, ZD w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ. Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że…
Ostatnio zmieniany 04 października 2016
14 czerwca 2016

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2016 roku

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału w IX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2016 ROKU Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.minrol.gov.pl w zakładce Jakość żywności > Rolnictwo ekologiczne > Konkursy. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza gospodarstwa ekologiczne z naszego województwa do udziału w konkursie. Dotychczasowe doświadczenia z uczestnictwa w tym konkursie są bardzo pozytywne. Nasi wojewódzcy laureaci sięgali po laury krajowe bądź plasowali się w pierwszej trójce najlepszych gospodarstw w kraju. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do udziału w konkursie. Zgłoszenia udziału wraz ze szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową prosimy kierować za pośrednictwem biur powiatowych…
Ostatnio zmieniany 01 sierpnia 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór zgłoszeń do X edycji „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”.  Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 15 maja 2016 roku. Celem konkursu jest promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do podnoszenia standardu usług i wzbogacania oferty. W konkursie oceniane są trzy kategorie obiektów: Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim. Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania programu…
Ostatnio zmieniany 14 kwietnia 2016
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni  oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  zapraszają do uczestnictwa w V edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych, tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymagania formalne, specjalnie powołana komisja…
Ostatnio zmieniany 14 kwietnia 2016
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu w składzie:  Elżbieta Dryjańska – przewodnicząca (Dział Ekologii i Ochrony Środowiska),  Agnieszka Przybyła – członek (Dział Ekonomiki),  Maria Zawadzka – członek (Zespół Doradczy w powiecie konińskim)  zebrała się zgodnie z regulaminem konkursu 5 listopada 2015 r. Komisja dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert i sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 30 rozwiązań testów. Pytań testowych było 18, każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 18 punktów. Wyniki przedstawiają się następująco:  18 punktów – 1 nadesłana praca;  17 punktów – 13 nadesłanych prac;  16 punktów – 5 nadesłanych prac;  15 punktów – 3 nadesłane prace;  14 punktów – 4 nadesłane prace;  13 punktów – 2…
Ostatnio zmieniany 16 listopada 2015