Konkursy
14 czerwca 2016

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2016 roku

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału w IX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2016 ROKU Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.minrol.gov.pl w zakładce Jakość żywności > Rolnictwo ekologiczne > Konkursy. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza gospodarstwa ekologiczne z naszego województwa do udziału w konkursie. Dotychczasowe doświadczenia z uczestnictwa w tym konkursie są bardzo pozytywne. Nasi wojewódzcy laureaci sięgali po laury krajowe bądź plasowali się w pierwszej trójce najlepszych gospodarstw w kraju. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do udziału w konkursie. Zgłoszenia udziału wraz ze szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową prosimy kierować za pośrednictwem biur powiatowych…
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni  oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  zapraszają do uczestnictwa w V edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych, tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymagania formalne, specjalnie powołana komisja…
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór zgłoszeń do X edycji „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”.  Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 15 maja 2016 roku. Celem konkursu jest promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do podnoszenia standardu usług i wzbogacania oferty. W konkursie oceniane są trzy kategorie obiektów: Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim. Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania programu…
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu w składzie:  Elżbieta Dryjańska – przewodnicząca (Dział Ekologii i Ochrony Środowiska),  Agnieszka Przybyła – członek (Dział Ekonomiki),  Maria Zawadzka – członek (Zespół Doradczy w powiecie konińskim)  zebrała się zgodnie z regulaminem konkursu 5 listopada 2015 r. Komisja dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert i sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 30 rozwiązań testów. Pytań testowych było 18, każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 18 punktów. Wyniki przedstawiają się następująco:  18 punktów – 1 nadesłana praca;  17 punktów – 13 nadesłanych prac;  16 punktów – 5 nadesłanych prac;  15 punktów – 3 nadesłane prace;  14 punktów – 4 nadesłane prace;  13 punktów – 2…
04 listopada 2015

Wyniki konkursu wiedzy „Co wiemy o odnawialnych źródłach energii”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
W październiku bieżącego roku odbył się I etap konkursu wiedzy „Co wiemy o odnawialnych źródłach energii”, którego organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu). Powyższy konkurs jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii w krajobrazie Wielkopolski – program edukacyjny na obszarach wiejskich (ścieżka edukacyjna, publikacje, konkursy, konferencja, strona www)”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem konkursu jest promocja odnawialnych źródeł energii, kształtowanie świadomości ekoenergetycznej uczestników Konkursu oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy I etapu mieli za zadanie odpowiedzieć na 10 pytań testowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Pytania były dostępne, po zalogowaniu, na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego…
W miesiącach lipiec-październik bieżącego roku odbył się konkurs fotograficzny „Odnawialne Źródła Energii w krajobrazie Wielkopolski”, którego organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu). Powyższy konkurs został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii w krajobrazie Wielkopolski – program edukacyjny na obszarach wiejskich (ścieżka edukacyjna, publikacje, konkursy, konferencja, strona www)”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem konkursu była promocja odnawialnych źródeł energii, kształtowanie świadomości ekoenergetycznej uczestników Konkursu oraz podkreślenie znaczenia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Przedmiot Konkursu stanowiły fotografie przedstawiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie województwa wielkopolskiego. Fotografie mogły prezentować wykorzystanie różnych źródeł…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy: „Wiem jak rozpoznać i sięgnąć po żywność ekologiczną”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs skierowany jest do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej. Konkurs ma formę testu. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni laureatów – 3 osoby, które uzyskają w teście największą liczbę punktów. Nagrodami w konkursie są książki o tematyce ekologicznej lub żywieniowej. Harmonogram konkursu Data Czynność 10 października 2015 r. Ogłoszenie konkursu. 30 października 2015 r. Termin nadsyłania prac (decyduje data stemplapocztowego).. 5 listopada 2015 r. Obrady jury konkursu. 10 listopada 2015 r. Ogłoszenie wyników konkursu. Dalsze szczegóły konkursu znajdują…
UWAGA! Terminy nadsyłania zgłoszeń oraz I etapu konkursu zostały wydłużone – zgłoszenia do 29 października 2015 r. do godziny 24.00, a I etap konkursu do 30 października 2015 r. do godziny 23.55. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy „Co wiemy o odnawialnych źródłach energii?”, którego organizatorem Konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Konkurs kierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, którzy posiadają adres mailowy oraz mają dostęp do Internetu. Celem Konkursu jest promocja odnawialnych źródeł energii, kształtowanie świadomości ekoenergetycznej uczestników Konkursu oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo: I etap – za pośrednictwem platformy internetowej, II etap – stacjonarny w formie pisemnej. Etap I Aby przystąpić do I etapu…
  UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 21 września 2015 r. do godziny 24.00! 1. Konkurs fotograficzny pn. „Odnawialne źródła energii w krajobrazie Wielkopolski” ma na celu: kształtowanie i rozwijanie świadomości ekoenergetycznej uczestników Konkursu, promocję odnawialnych źródeł energii, zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach na terenie województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. 2. Organizator Konkursu: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 3. Termin realizacji Konkursu: lipiec 2015 r. – wrzesień 2015 r. 4. Adresaci Konkursu: Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich zainteresowanych tematyką źródeł odnawialnych. 5. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 września 2015 r. do godziny 24.00. 6. Opis Konkursu: szczegóły Konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.wodr.poznan.pl 7. Nagrody w Konkursie: Miejsce I: Aparat fotograficzny…