Konkursy
02 października 2017

Konkurs wiedzy „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o  walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej.  Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: PZDR w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ. Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z  treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki”…
14 września 2017

Finał Krajowego Konkursu „Wzorowy Ogrodnik”

Opracowanie: Stanisław Zabarski
Podczas XIX Dni Ogrodnika – Targów Międzynarodowych w Gołuchowie koło Kalisza, w dniu 9 września 2017 r. na Zamku Czartoryskich odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu z ogłoszeniem wyników. Celem konkursu jest wytypowanie i promocja ogrodników – producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia, poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie. Konkurs ma służyć promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju i zagranicą, a także promowaniu tradycji i wysokiej jakości produktów rodzimych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Konkurs przeprowadzany jest w 6 kategoriach: warzywnictwo pod osłonami, rośliny ozdobne pod osłonami, warzywnictwo gruntowe, sadownictwo, szkółkarstwo roślin ozdobnych, kategoria specjalna dla gospodarstw, których produkcja nie mieści się ściśle w ww. 5 kategoriach. Zgłoszenia do XI edycji konkursu „Wzorowy Ogrodnik” napłynęły z wielu rejonów kraju. Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab.…
W ramach projektu pn. „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, realizowanego przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs plastyczny „Moje środowisko – moja przyszłość”. Celem konkursu z zakresu sztuki jest promocja najlepszych prac plastycznych wykonanych przy użyciu różnych technik artystycznych np. malowanie, rysowanie, wyklejanie itp. a także podkreślenie znaczenia środowiska dla życia ludzi poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i propagowanie stylu życia przyjaznego dla środowiska. Konkurs „Moje środowisko – moja przyszłość” jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w zamieszczonym poniżej (w części…
01 września 2017

Konkurs wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
W ramach projektu pn. „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, realizowanego przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy – „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród rolników, uczniów i studentów wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach ekologicznej produkcji rolnej. Konkurs skierowany jest do rolników, uczniów szkół rolniczych i studentów uczelni rolniczych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego i polega na rozwiązaniu testu pt. „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w zamieszczonym poniżej (w części „Pobierz załącznik”) regulaminie, do którego dołączona jest karta zgłosenia. Również poniżej jest udostępniona karta testowa. Harmonogram konkursu Data Czynność…
Została ogłoszona XXIV edycja konkursu „Rolnik-Farmer Roku”, który organizowany jest przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU. Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz tych producentów rolnych, którzy są pomysłowi, kreatywni i umiejętnie wykorzystują narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wyróżniani są rolnicy, którzy stale modernizują i unowocześniają swoje gospodarstwa, a co za tym idzie – kreują pozytywny wizerunek polskiej wsi i rolnictwa. Laureaci wyłaniani będą w 8 kategoriach obejmujących różne działy produkcji rolnej. Uczestnicy mogą być zgłaszani przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Konkurs „Rolnik-Farmer Roku” odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Rektora…
17 maja 2017

Konkurs AGROLIGA 2017 w województwie wielkopolskim

Opracowanie: Wiktoria Maciejewska
Konkurs AGROLIGA 2017 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AGROLIGI 2017 w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji konkursu AGROLIGA oraz Mistrzowie Wojewódzcy z lat 2012-2016. Pierwszy etap rozpoczyna się w maju 2017 r. poprzez zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej WODR w Poznaniu oraz rozesłanie pism z informacją o konkursie do Zespołów Doradczych WODR w Poznaniu Na podstawie regulaminu do centrali WODR w Poznaniu powinny wpływać zgłoszenia (na załączonych…
14 lutego 2017

Konkurs „Bronimy się przed ASF”

Opracowanie: WIR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Wielkopolska Izba Rolnicza, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu i Spółdzielcza Grupa Bankowa organizują konkurs pod hasłem. „Bronimy się przed ASF”, którego celem jest promocja bioasekuracji. Konkurs polega na ocenie gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną pod kątem zabezpieczenia się przed Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). Do udziału w konkursie zapraszamy gospodarstwa z województwa wielkopolskiego utrzymujące do 1000 sztuk trzody chlewnej.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2017 r. o godz. 24.00. Ocena gospodarstw będzie trwała od 1 do 31 marca 2017  r. Serdecznie zapraszamy – cenne nagrody czekają! Do pobrania: regulamin konkursu – plik PDF, karta zgłoszenia – plik PDF, karta zgłoszenia – plik DOC. ​
Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w składzie: Elżbieta Dryjańska  - przewodnicząca (Dział Ekologii i Ochrony Środowiska), Agnieszka Przybyła – członek (Dział Ekonomiki), Joanna Bartczak– członek (Zespół Doradczy w powiecie konińskim), zebrała się zgodnie z regulaminem konkursu 28.10.2016 r., dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert, a następnie sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 31 rozwiązanych testów. Pytań testowych było 20, a każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 20 punktów. Wyniki przedstawiają się następująco: 20 punktów – 22 nadesłane prace, 19 punktów – 3 nadesłane prace, 18 punktów – 2 nadesłane prace, 17 punktów – 2 nadesłane prace, 16 punktów – 2 nadesłane prace. W związku z wpłynięciem 22 prac ze 100% poprawnością odpowiedzi dokonano losowania głównych nagród (zestaw sztućców): I nagrodę otrzymuje…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o  walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs skierowany jest do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie muszą dołączyć zgodę rodziców/opiekunów. Konkurs polega na rozwiązaniu testu nt.: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: WODR w Poznaniu, ZD w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ. Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że…