Konkursy
31 maja 2019

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2019

Opracowanie: Magdalena Świątkowska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza gospodarstwa ekologiczne z Wielkopolski do udziału w konkursie. Doświadczenia dotychczasowe z uczestnictwa w tym konkursie są bardzo pozytywnie oceniane przez rolników. Nasi wojewódzcy laureaci wielokrotnie sięgali po laury krajowe, bądź plasowali się w pierwszej trójce gospodarstw najlepszych w kraju. W ubiegłym roku nasz Ośrodek został nagrodzony za zaangażowanie w konkurs. Zgłoszenia udziału wraz ze szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową należy kierować za pośrednictwem kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Ośrodka…
17 maja 2019

Czekamy na zgłoszenia do konkursu AgroLiga 2019

Opracowanie: Aldona Jankowska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystępuje do organizacji wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2019. Krajowym organizatorem konkursu jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2019 w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Zgodnie z regulaminem do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2014-2018. W kategorii Rolnicy mogą zgłaszać się osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w…
17 maja 2019

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU

Opracowanie: Aldona Jankowska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w XXVI edycji konkursu „Rolnik-Farmer Roku”, który organizowany jest przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”. Partnerem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa. Uczestnicy mogą być zgłaszani przez: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz członków Stowarzyszenia „Polski…
15 marca 2019

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich – zgłoszenia do 31 III 2019

Opracowanie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Przed nami V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Konkurs odbędzie się w trzech etapach: etap I – zgłoszenia do konkursu trzyosobowych reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich do 31.03.2019 r. przez formularz na stronie http://www.kowr.gov.pl/konkurs lub https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/; etap II – półfinał konkursu na poziomie wojewódzkim 16.06.2019 r. w Marszewie k. Pleszewa; etap III – finał ogólnopolski konkursu 29.09.2019 r. w Poznaniu podczas targów „Smaki regionów”. Regulamin konkursu znajduje się poniżej w części „Pobierz załącznik”. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: www.bitwaregionow.pl lub pod numerami telefonów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 668 134 533 i 608 527 426, lub u doradców Wielkopolskiego…
23 stycznia 2019

Konkurs „Sposób na  sukces” – zgłoszenia do 15 III 2019

Opracowanie: Mariola Majewska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do udziału w XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, natomiast Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu bierze udział w zgłaszaniu i weryfikacji przedsięwzięć konkursowych na poziomie województwa wielkopolskiego. Wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie odbywać się będzie w trzech etapach: I etap – wyłonienie grupy nominatów, II etap – ocena zgłoszeń na podstawie wizytacji terenowych, III etap – wybranie spośród nominatów, laureatów i wyróżnionych w konkursie. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, propagowanie innowacyjnych rozwiązań, których celem jest podnoszenie jakości życia osób zamieszkujących obszary wiejskie, jak również promowanie działań na rzecz niwelowania skutków niekorzystnych…
06 grudnia 2018

Konkurs pn. „Puzzle” rozstrzygnięty

Opracowanie: Edyta Browarska
Z przyjemnością informujemy, że zakończył się konkurs pn. „Puzzle”. Dziękujemy za wszystkie nadesłane kartki! Oto lista 6 wylosowanych osób, do których nagrody wyślemy pocztą: Maria Seidler Julia Walkowiak Igor Kosicki Joanna Seidler Julia Hemmerling Oliwier Kwieciszewski Pozdrawiamy Redakcja „Poradnika Gospodarskiego”
Organizatorem konkursu był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Celem konkursu było upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu pt.: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który zamieszczony był na stronie internetowej WODR w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl), w zakładce KONKURSY – 20 pytań testowych, test wyboru. Komisja konkursowa została powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu w składzie: Elżbieta Dryjańska – przewodnicząca, Agnieszka Przybyła – członek, Bartosz Witczak – członek. Komisja zebrała się 30 października 2018 roku, dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert, a następnie sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 26 rozwiązanych testów. Nie stwierdzono żadnych braków formalnych w nadesłanych pracach. Pytań testowych było 20, każdy…
XI edycja konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2018 roku rozstrzygnięta – wyłoniono laureatów, są wśród nich rolnicy z Wielkopolski. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Z Wielkopolski do etapu krajowego w kategorii „ekologia-środowisko” zgłoszono gospodarstwo Grażyny i Mirosława Serafinowiczów z Grabiny Wielkiej oraz w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe” gospodarstwo Stanisława Suchorskiego z Przychodzka. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 29 gospodarstw. Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową…
01 października 2018

Konkurs wiedzy „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej.  Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: PZDR w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ. Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki oraz wyrażam zgodę…