Konkursy
Konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 0-5) z obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego pt. „Kotylion z okazji Jubileuszu 130-lecia „Poradnika Gospodarskiego” Tematem konkursu był kotylion o średnicy nieprzekraczającej 9 cm, który można przypiąć. Nadesłano 16 prac, z czego wszystkie spełniały kryteria oceny. Dzieci wykonały kotyliony z akcentem patriotycznym. Zostały nagrodzone trzy osoby: Amelia Krawczyk – klasa IV, Natalia Kubica – klasa V, Milena Buła – klasa II. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. Konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 0-3) z obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego pt. „Twoje ulubione zwierzątko” Formą konkursu była praca plastyczna formatu A4 wykonana dowolną techniką. Odzew przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Na konkurs nadesłano 191 prac w różnej technice. Dzieci w swoich pracach przedstawiały zwierzątka…
23 października 2019

Rozstrzygnięcie konkursu naukowego wiedzy o OZE

Opracowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Konkurs naukowy wiedzy o OZE dla uczniów szkół rolniczych i leśnych z województwa wielkopolskiego W trakcie posiedzenia w dniu 21 października 2019 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu komisja oceniła odpowiedzi uczestników na pytania nr 19 i 20. Każdy z członków komisji oceniał odpowiedzi uczestników, stosując skalę 0-3 pkt. Z przyznanych punktów została obliczona średnia, którą następnie dodano do punktacji…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs plastyczny pt.: „Twoje ulubione zwierzątko”. Forma konkursu: praca plastyczna formatu A4 wykonana dowolną techniką. Termin przesłania prac: do 31 października 2019 r. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich biorących udział dyplomy uczestnictwa. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”, oraz do udziału w konkursie. Uczestnikom życzymy powodzenia!
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs plastyczny pt.: „Kotylion z okazji Jubileuszu 130-lecia Poradnika Gospodarskiego”. Forma konkursu: 1 kotylion o średnicy nieprzekraczającej 9 cm, który można będzie przypiąć. Kotylion może być wykonany dowolną techniką. Dodatkowym atutem będzie akcent patriotyczny wykonanego kotylionu, np. kolorystyka biało-czerwona. Termin przesłania prac: do 31 października 2019 r. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich biorących udział dyplomy uczestnictwa. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”, oraz do udziału w konkursie. Uczestnikom życzymy powodzenia!
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs fotograficzny pt.: „Jesień w ogrodzie widziana okiem obiektywu”. Forma konkursu: fotografia przesyłana drogą elektroniczną. Termin przesłania prac: do 31 października 2019 r. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną wysokości 500 zł, a dla wszystkich biorących udział dyplomy uczestnictwa. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”, oraz do udziału w konkursie. Uczestnikom życzymy powodzenia!
23 września 2019

Konkurs naukowy wiedzy o OZE

Opracowanie: Ewa Kwapich
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany w ramach operacji: „Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza” Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie naukowym wiedzy o OZE, którego organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół rolniczych i leśnych z terenu województwa wielkopolskiego, którzy posiadają adres…
12 września 2019

Konkurs dla uczniów szkół rolniczych

Opracowanie: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy organizuje dla uczniów wszystkich średnich szkół rolniczych w Polsce konkurs pt. „INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN – WIZJA MŁODEGO POKOLENIA”. Patronem honorowym konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodego pokolenia zainteresowania poszukiwaniem nowych rozwiązań we współczesnym rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich biorących udział dyplomy uczestnictwa. Proponowana tematyka (do wyboru): alternatywne metody ochrony roślin (agrotechnika, rolnictwo ekologiczne, odmiany, metody biologiczne); rolnictwo precyzyjne; ochrona roślin a zmiany klimatyczne; ochrona roślin w dobie uproszczeń technologii; ochrona roślin a zachowanie bioróżnorodności; bezpieczeństwo żywności; ochrona zapylaczy. Forma konkursu: praca pisemna…
15 lipca 2019

Ogólnopolski konkurs „Na wsi najlepiej”

Opracowanie: Aldona Jankowska
Polska Organizacja Turystyczna, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizuje projekt pt. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – kontynuacja”. W ramach projektu przeprowadzona będzie II edycja ogólnopolskiego konkursu „Na wsi najlepiej”. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Kandydatury można zgłaszać w czterech kategoriach: wypoczynek u rolnika, wypoczynek na wsi, oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi, tradycyjna kuchnia polskiej wsi. W konkursie mogą wziąć udział właściciele obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej oraz lokalne grupy działania. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca 2019 r. Więcej informacji o konkursie oraz laureatach I edycji odnaleźć można na stronie: https://nawsinajlepiej.polska.travel/.
10 lipca 2019

Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 lat unowocześnia rolnictwo i obszary wiejskie. Od czasu powstania ARiMR wypłaciła swoim beneficjentom ponad 323,5 mld zł z funduszy krajowych i unijnych. Uzyskana pomoc to m.in. tysiące nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wiele nowych inwestycji budowlanych, ale także setki placów zabaw, świetlic i domów kultury. W związku z jubileuszem 25 lat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Celem konkursu jest przedstawienie piękna polskiej wsi i obszarów wiejskich, zobrazowanie wkładu ARiMR w rozwój i unowocześnianie obszarów wiejskich na przestrzeni 25 lat istnienia instytucji. Prace można przesyłać do 19 sierpnia br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., a formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych…