25 sierpnia 2020

Informacja o podpisanej umowie na realizację operacji: „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego”

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 14 lipca 2020 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 41 781,52 zł.

Operacja mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez transfer wiedzy z zakresu produkcji rolniczej i prowadzenia działalności pozarolniczej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • zwiększenie świadomości rolników nt. korzyści z zakładania pozarolniczej działalności przetwórczej i usługowej,
  • wypromowanie istniejącej działalności rolniczej i pozarolniczej,
  • wyedukowanie grupy docelowej z zakresu: ścieżki produktu od surowca do wyrobu gotowego, organizacji łańcucha dostaw żywności, dobrostanu zwierząt, systemów jakości żywności, oznaczeń produktów, rozwoju przedsiębiorczości,
  • artykuł i/lub fotorelacja z opisem zrealizowanej operacji.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Czytany 406 razy