23 lipca 2020

Informacja o podpisanej umowie na realizację operacji: „Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Opracowanie: Dział Ekologii i Ochrony Środowiska, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 4 czerwca 2020 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 66 516,51 zł.

Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istotny sposób na poprawę jakości powietrza, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

  • zorganizowanie 5-dniowego szkolenia, składającego się z 1-dniowego seminarium i 4-dniowego wyjazdu studyjnego dla maksymalnie 20 osób,
  • wydanie publikacji „Praktyczny poradnik OZE” w liczbie 1000 egz., skierowanej do mieszkańców obszarów wiejskich.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Czytany 215 razy