15 października 2019

„Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich” – relacja z wyjazdu studyjnego

Opracowanie: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zrealizował operację pn. „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Niemiec, Austrii, Czech i Polski w dniach 29.09.2019-05.10.2019. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy/mieszkańcy obszarów wiejskich: przedstawiciele lokalnych producentów rolnych działający na rynku (w ramach RHD, dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, MLO) oraz rolnicy zamierzający podjąć ww. działalność. Ponadto w wyjeździe brali udział przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz doradcy rolni – wszyscy zaangażowani w tematykę rozwoju obszarów wiejskich, przetwórstwa i sprzedaży żywności  na poziomie gospodarstwa.

Celem operacji było podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie dystrybucji, promocji i produkcji produktów lokalnych poprzez prezentację dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności. Przez 7 dni uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć gospodarstwa o różnym profilu działalności, które prowadzą sprzedaż bezpośrednią. Bliskość Berlina wykorzystało gospodarstwo Ökodorf Brodowin w Niemczech. Były PGR po czasach transformacji rozwinął produkcję i sprzedaż produktów ekologicznych. Współpracując z innymi rolnikami dowozi żywność do pobliskiego Berlina. Michael Bernet z Bawarii działa w pojedynkę, prowadzi sprzedaż wędlin na bazie własnego surowca w sklepie przyzagrodowym, który jest otwierany raz w tygodniu. Ze względu na ciągle zwiększającą się liczbę klientów nie widzi potrzeby sprzedaży poza gospodarstwem. Odwiedzane gospodarstwa w większości posiadały sklepy przyzagrodowe. Serowar z Austrii, Pan Oberascher, prowadzi sprzedaż w gospodarstwie oraz ma „Sklep na kółkach” na die Salzburger Schranne w Salzburgu (targ chłopski), który uczestnicy wyjazdu odwiedzili następnego dnia. Oprócz rolników, którzy działają w pojedynkę, uczestnicy mogli zapoznać się z przykładami wspólnej sprzedaży. Rodzina Puelacher z Thaur, oprócz warzyw z własnego gospodarstwa, sprzedaje żywność od okolicznych rolników. W gospodarstwie tym perfekcyjnie działa tzw. „sprzedaż skrzynkowa”, a żywność jest dowożona do klienta. Skrzynki dowożone są również do Pragi, gdzie jej mieszkańcy płacą roczny abonament, w zamian otrzymują raz w tygodniu skrzynkę pełną warzyw i owoców sezonowych. W tym przypadku odbywa się to z inicjatywy konsumentów wspieranej przez organizację AMP z Pragi. Ciekawym doświadczeniem było odwiedzenie „Sklepu chłopskiego”, który rozwija się w ogromnym tempie, a usytuowany jest tuż obok marketu i oferuje żywność od okolicznych rolników. Uwieńczeniem tygodniowego wyjazdu były warsztaty serowarskie w „Wańczykówce”, na których uczestnicy mogli zapoznać się z technologią produkcji serów metodą farmerską oraz zaznajomić się ze szczególnym charakterem funkcjonowania takiego gospodarstwa na rynku. Różnorodność odwiedzanych miejsc dała  możliwość porównania potencjału surowcowego, wytwórczego i ludzkiego obszaru własnej aktywności z potencjałem odwiedzanych podmiotów w Niemczech, Austrii, Czechach i Polsce. Wizyty w poszczególnych gospodarstwach pozwoliły na wymianę doświadczeń i cennych informacji z zakresu technologii produkcji i dystrybucji żywności.

Podczas wyjazdu stworzono warunki do nawiązywania i poszukiwania partnerstw pomiędzy uczestnikami wyjazdu, którzy pełni entuzjazmu już podczas wyjazdu rozmawiali o wspólnych projektach.

Czytany 1075 razy