20 grudnia 2016

Projekt FOODIE

Opracowanie: Honorata Walkowiak
Foodie jest to projekt, którego kluczowym zadaniem jest stworzenie platformy,która obejmuje dane dotyczące sektora rolnego, w tym dane przestrzenne. Dane te są dostępne dla zainteresowanych z stron sektora rolno-spożywczego. Platforma Foodie realizuje integrację istniejących otwartych zbiorów danych związanych z rolnictwem oraz powiązanie ich z zewnętrznymi źródłami, dostarczając szczegółowych i wysokiej klasy aplikacji i usług dla wsparcia planowania i procesów decyzyjnych. W Polsce zrealizowany został System Wspomagania Decyzji w zintegrowanym zarządzaniu zwalczania szkodników upraw. Projekt Foodie skierowany jest do czterech podstawowych grup użytkowników: Podmiotów działających w sektorze rolnym - użytkowników końcowych, w tym: rolników, doradcztwa, przetwórstwa. Sektora publicznego i komunikacji z rolnikami, Naukowców. Sektora ICT i…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2016
23 czerwca 2016

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego

Opracowanie: Maciej Szłykowicz • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy wsparciu finansowym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego realizuje projekt pt.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego” 1.   Uczestnicy projektu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (OW ZOSP RP) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) 2. Termin realizacji od kwietnia do listopada 2016 r. 3.   Zakres projektu Organizacja 34 spotkań informacyjno-edukacyjnych w 31 powiatach Wielkopolski podczas imprez masowych szczebla powiatowego i regionalnego organizowanych przez WODR w Poznaniu przy udziale instytucji i organizacji działających w sferze rolnictwa, m.in. WIR w Poznaniu. W ramach spotkań informacyjno-edukacyjnych odbywają się pokazy strażackie, w tym z zakresu udzielania kwalifikowanej i pierwszej pomocy, pokazy pojazdów pożarniczych, sprzętu…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2016