SmartAgriHubs to ogólnoeuropejski projekt o wartości 20 mln euro realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” zrzeszający konsorcjum ponad 164 partnerów działających w europejskim sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma na celu cyfryzację europejskiego rolnictwa poprzez wspieranie rozwiązań innowacyjnych i budowę sieci Hubów Innowacji Cyfrowych. Mając na uwadze kryzys związany z COVID-19 (RESPOND) ogłoszono otwarty konkurs (Open Call) na rozwiązania cyfrowe. Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2020 r. Konkurs koncentruje się na organizacji i realizacji działań typu hackathon oraz propozycji natychmiastowych rozwiązań technologicznych, które zminimalizują skutki kryzysu COVID-19 i wykorzystają potencjalne możliwości walki z pandemią. Konkurs jest podzielony na: organizację hackathon’ów przez Huby Innowacji Cyfrowych (DIH) – wysokość dofinansowania od 10 000 do 30 000 euro, bezpośrednią realizację innowacji cyfrowych łagodzących skutki pandemii dla małych i średnich…
24 stycznia 2020

Ankieta potrzeb z zakresu benchmarkingu

Opracowanie: Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Joanna Tarka
  Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać Państwa zainteresowanie usługami, które mogą być zrealizowane dzięki projektowi „Demeter”. W ramach tego projektu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje pilotaż, który dotyczy benchmarkingu, czyli analizy porównawczej gospodarstw rolnych i wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem. Ankieta znajduje się na stronie internetowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_raP0MRLhnC5UzBdIDXXC-0nSlOp4xPo4KgoOaTOicHMFJA/viewform.
Autorzy: Grzegorz Cetner Renata Grześkowiak-Sternalska Publikacja składa się z dwóch części – w pierwszej przedstawiono szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w drugiej opisy dobrych praktyk, z którymi zapoznali się uczestnicy wyjazdu studyjnego do Finlandii. Wyjazd odbył się we wrześniu 2019 roku w ramach operacji „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich”, realizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z partnerami KSOW – Lokalnymi Grupami Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i „Trakt Piastów” oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska. Pobierz →
15 października 2019

„Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich” – relacja z wyjazdu studyjnego

Opracowanie: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zrealizował operację pn. „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Niemiec, Austrii, Czech i Polski w dniach 29.09.2019-05.10.2019. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy/mieszkańcy obszarów wiejskich: przedstawiciele lokalnych producentów rolnych działający na rynku (w ramach RHD, dostaw bezpośrednich,…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z partnerami KSOW – Lokalnymi Grupami Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i „Trakt Piastów” oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska realizuje operację „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich”. W ramach tej operacji zorganizowany został w dniach 1-7 września 2019 roku wyjazd studyjny do Finlandii do rejonu Północnej Karelii. Grupa docelowa wyjazdu studyjnego…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach realizuje operację pn. „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”, w ramach której odbędzie się wyjazd studyjny do Niemiec, Austrii, Czech i Polski w dniach od 29 września do 5 października 2019 r. Na wyjazd zapraszamy rolników/mieszkańców obszarów wiejskich: przedstawicieli lokalnych producentów rolnych już działających na rynku (w ramach…
26 sierpnia 2019

Ankieta potrzeb z zakresu ochrony roślin

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk, Lidia Spychalska, Maciej Zacharczuk • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać Państwa potrzeby w zakresie integrowanej ochrony roślin. Wyniki ankiety posłużą budowie aplikacji doradczej w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin" realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Aplikacja będzie dostępna dla wszystkich rolników bezpłatnie. Ankieta jest anonimowa i znajduje się na stronie internetowej: ​https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7q6zzyIHclH607qLnYYyCdbk_9i3lUEM-AxkQyDT2Q7G6mA/viewform.
09 lipca 2019

Projekt POPC „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”

Opracowanie: Dział Teleinformatyki, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 19 czerwca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 20 920 583,10 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 17 705 089,47 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa. Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2022 roku. Pomysłodawcą i partnerem wiodącym projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który zaprosił do współpracy pozostałych partnerów projektu, tj. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem LGD „Trakt Piastów”, Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA realizuje operację pn.: „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich”. Głównym celem operacji jest wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości na obszarze realizacji operacji poprzez zastosowanie kaskadowego modelu przekazywania wiedzy i dobrych…