17 maja 2017

Konkurs AGROLIGA 2017 w województwie wielkopolskim

Opracowanie: Wiktoria Maciejewska
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 1. Konkurs AGROLIGA 2017 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AGROLIGI 2017 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.
 2. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji konkursu AGROLIGA oraz Mistrzowie Wojewódzcy z lat 2012-2016.
 3. Pierwszy etap rozpoczyna się w maju 2017 r. poprzez zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej WODR w Poznaniu oraz rozesłanie pism z informacją o konkursie do Zespołów Doradczych WODR w Poznaniu
 4. Na podstawie regulaminu do centrali WODR w Poznaniu powinny wpływać zgłoszenia (na załączonych formularzach deklaracji przystąpienia do konkursu) kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu województwa do dnia 31.08.2017 r.
 5. WODR w Poznaniu powoła Komisję Konkursową, która dokona wstępnej oceny uczestników na podstawie analizy zgłoszeń (do dnia 7.09.2017 r.), a następnie wykona lustracje terenowe (do dnia 21.09.2017 r.).
 6. W czasie swoich prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące elementy oceny:
  1. Do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
  2. Do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
  3. Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny brać pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
  4. WODR w Poznaniu jako organizator konkursu AGROLIGA 2017 na szczeblu wojewódzkim jest odpowiedzialny za weryfikację płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.
 7. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego konkursu AGROLIGA 2017 odbędzie się w publikatorach WODR.
 8. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich w kategorii Rolnicy i Firmy odbędzie się do 30 września 2017 r. w wyniku oceny Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
 9. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:
  • stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników,
  • wejścia w konflikt z prawem,
  • wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii.
 10. W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz Wojewódzki.
 11. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AGROLIGA wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 2017 w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AGROLIGI 2017. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AGROLIGA 2017 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy, telefon, faks, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich o objętości do 1 strony formatu A4. Zgłoszenia należy przesłać do 23 października 2017 r. na  adres:

  Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
  ul. Marszałkowska 55/73, lok. 62
  00-676 Warszawa

  z dopiskiem
  Sekretariat Konkursu
  „AGROLIGA 2017”
 12. Kapituła konkursu AGROLIGA 2017, powołana przez organizatorów konkursu na szczeblu krajowym, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AGROLIGI 2017 na podstawie zgłoszeń nadesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
 13. Krajowy finał konkursu AGROLIGA 2017 odbędzie się w II kwartale 2018 roku.
Czytany 1058 razy Ostatnio zmieniany 17 maja 2017

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.