Archiwum Aktualności
11 maja 2020

Wypalanie traw jest niebezpieczne i zabronione!

Opracowanie: Anna Giera
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że wypalanie traw jest zabronione. Ogień stanowi żywioł, a wypalanie traw jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak ciężko zapanować nad takim żywiołem. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h. Dla porównania prędkość szybko biegnącego człowieka to 19 km/h. Zatem dosłownie – pożar może człowieka prześcignąć. Należy też pamiętać o kolejnym czynniku, jakim jest wiatr. Nie tylko jego prędkość jest istotna w rozprzestrzenianiu się pożaru, ale także gwałtowne zmiany jego kierunku. Nie da się przewidzieć, jaki przebieg będzie miał pożar. Często przemieszczający się ogień wymyka się spod kontroli i przenosi się również na lasy i zabudowania. W pożarach traw…
Ostatnio zmieniany 11 maja 2020
Od 15 maja 2020 r. będą obowiązywały nowe zasady naboru wniosków na program priorytetowy „Czyste powietrze”. Wnioski będą przyjmowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez aplikację internetową, dostępną na stronie internetowej właściwego funduszu lub poprzez serwis „gov.pl” (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.). Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowaniu podlega wymiana…
Ostatnio zmieniany 10 maja 2020
08 maja 2020

Uwaga! 30 czerwca 2020 r. kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Termin składania wniosków o pomoc finansową na „Modernizację gospodarstw rolnych” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw” jest wydłużony do 30 czerwca 2020! Wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami. 60 tys. zł na rozwój małego gospodarstwa O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS,…
Ostatnio zmieniany 24 czerwca 2020
07 maja 2020

Wypalanie traw jest zabronione!

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że wypalanie traw jest zabronione. Niejednokrotnie niesie za sobą tragiczne w skutkach konsekwencje, co możemy obserwować w ostatnich dniach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zagrożenie życia ludzi i zwierząt oraz degradacja gleby Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenia. Jest to żywioł, który zagraża życiu ludzi i zwierząt, zagraża istnieniu wszystkich przedstawicieli świata przyrody. Wypalanie traw jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, ale również nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru temperatura gleby podnosi się do ok. 1000°C, co skutkuje śmiercią żyjących w niej zwierząt, zniszczeniem warstwy próchnicy oraz mikroorganizmów odpowiadających za równowagę biologiczną. Wypalanie oznacza często trudno odwracalną lub wręcz nieodwracalną degradację gleby. Kary za wypalanie traw: areszt, grzywna, pozbawienie…
07 maja 2020

Uwaga! Dopłaty do prywatnego przechowywania – wnioski od 7 maja 2020 r.

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 7 maja 2020 r. można składać wnioski o uzyskanie pomocy do prywatnego przechowywania następujących produktów: odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła, serów, mięsa bydła w wieku ośmiu miesięcy życia i więcej, mięsa baraniego i koziego w wieku poniżej 12 miesiąca życia. Szczegółowe warunki udziału w poszczególnych mechanizmach oraz formularze wniosków są zamieszczone na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/doplaty-do-prywatnego-przechowywania.html oraz w zakładkach dedykowanych poszczególnym rynkom na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/interwencja. Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania należy składać w Kancelarii w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa): bezpośrednio, listownie, poprzez platformę ePUAP na adres skrytki podawczej /KOWR/SkrytkaESP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym), lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (wniosek należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym,…
Ostatnio zmieniany 07 maja 2020
Informujemy, że 29.04.2020 r. ukazało się w prasie i na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 7 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Jednocześnie informujemy, iż dokumenty aplikacyjne zamieszczone na stronie internetowej ARiMR, na potrzeby powyższego naboru, nie uległy zmianie, natomiast zapisy instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy uszczegółowiono, m. in. w zakresie regulacji wynikających z: wejścia w życie 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2…
Ostatnio zmieniany 05 maja 2020
30 kwietnia 2020

Wsparcie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią – nabór wniosków wydłużony do 17 czerwca 2020 r.

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Do 17 czerwca 2020 r. został przedłużony termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ta forma pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców. Pierwszą grupę stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej…
Ostatnio zmieniany 05 maja 2020
Czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 to bardzo trudny okres dla turystyki w kraju i na świecie. Ciężkie chwile przeżywa także agroturystyka. Aktualnie nie wiadomo, czy najbliższe wakacje będzie można spędzić poza domem korzystając z szerokiej oferty obiektów turystycznych. Jedno jest pewne – jeśli będzie można wyjechać, to bezpieczniej będzie w kraju niż za granicą.  Wykorzystajmy ten czas, żeby przedstawić swoją ofertę jak najlepiej już teraz!  Z pomocą przychodzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, która realizuje projekt pod nazwą „Wirtualne targi”. Wchodząc na stronę www.odpoczywajnawsi.pl każdy będzie mógł odwiedzić wirtualne stoiska pn. „Odpoczywaj na wsi”. Co trzeba zrobić? Należy przesłać materiały na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Co można przesyłać? Mogą to być oferty gospodarstw,…
Ostatnio zmieniany 04 maja 2020
30 kwietnia 2020

Płatności do dobrostanu zwierząt

Opracowanie: Łukasz Michalski
Uwaga! Termin składania wniosków o pomoc finansową w ramach działania „Dobrostan zwierząt” jest wydłużony do 15 czerwca! W tym roku rolnicy utrzymujący trzodę chlewną oraz krowy mleczne i krowy mamki mają po raz pierwszy możliwość skorzystania z dodatkowego rodzaju płatności związanego z polepszeniem dobrostanu dla tych grup zwierząt. O dopłatę można starać się przy okazji składania wniosku o płatności obszarowe między 15 marca a 15 maja 2020 r. Już od 2013 roku istnieje obowiązek zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich warunków, których wymogi zawarte są w Cross Compliance. Wspomniane Wymogi Wzajemnej Zgodności obejmują trzy obszary. Prócz dobrostanu, który został wprowadzony jako ostatni, Cross Compliance dotyczy zagadnień ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, w tym zgłaszania niektórych chorób…
Ostatnio zmieniany 19 maja 2020