Archiwum Aktualności
20 sierpnia 2012

Wsparcie producentów owoców i warzyw po 2013r.

Opracowanie: Andrzej Machowicz
Generalna Dyrekcja ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich przy Komisji Europejskiej przedstawiła dokument pod tytułem: PRZEGLĄD UNIJNEGO SYSTEMU REGULACJI SEKTORA OWOCÓW I WARZYW. Jest on przeznaczony do konsultacji społecznych, których termin upływa z dniem 9 września 2012 r. Opracowanie przestawia aktualną sytuację w zorganizowaniu producentów owoców i warzyw oraz  ocenę dotychczasowego wsparcia unijnego grup i organizacji producentów i ich pozycję na rynku. Przedmiotowa analiza posłużyła do przestawienia propozycji w zakresie różnych form wsparcia producentów w projekcji budżetu unijnego na lata 2014-2020. W nowym budżecie WPR nie przewiduje dofinansowania inwestycji w grupach wstępnie uznanych. W opracowaniu przestawiono 4 warianty, które dotyczą…
Ostatnio zmieniany 20 sierpnia 2012
Minister Stanisław Kalemba zapowiedział kolejne wsparcie dla rolników z PROW 2007-13 i z budżetu krajowego Konferencja prasowa ministra rolnictwa Stanisława Kalemby wzbudziła bardzo duże zainteresowanie mediów Minister Stanisław Kalemba w towarzystwie wiceministrów Kazimierza Plocke (z lewej) i Tadeusza Nalewajka Minister rolnictwa zapowiedział otwartą politykę informacyjną. Zdjęcia A. Kubat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba przedstawił na konferencji prasowej sytuację w resorcie i podległych mu agencjach, a także nakreślił stan polskiego rolnictwa. W spotkaniu z dziennikarzami 8 sierpnia 2012 r. w siedzibie resortu, wzięli też udział: dwaj wiceministrowie - Kazimierz Plocke oraz Tadeusz Nalewajk oraz prezesi podległych ministrowi  instytucji -…
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2012
ARiMR poręczy spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiejskich Wielu studentów z terenów wiejskich bez poręczeń ARiMR nie mogłoby przekroczyć progów wyższych uczelni. Zdjęcie M. Kassa Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. Wielu studentów, którzy przyjadą na uczelnie do dużych miast, pochodzi z niezbyt zamożnych rodzin. Takim osobom może być szczególnie trudno egzystować w nowych warunkach, ponieważ nie będą mogły liczyć na wsparcie finansowe swoich rodziców. Z różnych opracowań wynika, że szczególnie trudna jest sytuacja materialna rodzin studentów z terenów wiejskich. Właśnie z myślą o tych najbiedniejszych, czyli między innymi osobach z terenów wiejskich, wprowadzony został już w…
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2012
Pomoc  dla  rolnictwa  w  unijnym  projekcie  budżetu  na  rolnictwo na 2013 rok zwiększono w porównaniu z 2012 r. o około  0,95 mld EUR (+1,7%) do 56,8 mld EUR - wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA. Na  interwencję na  rynkach rolnych przeznaczono w 2013 roku kwotę 2,81 mld EUR, o 13%  (-420,5 mln EUR) mniejszą niż rok wcześniej. Więcej  środków  przewidziano  na  pomoc  bezpośrednią  (41,02  mld  EUR to  niemal 1,3% wzrost). Tym samym unijne wydatki na rynki rolne i  dopłaty bezpośrednie w 2013 roku mają wynieść łącznie ponad   43,83  mld   EUR  –  o  89,4  mln  EUR więcej  niż…
Ostatnio zmieniany 14 sierpnia 2012
W czwartek 9 sierpnia bieżącego roku w Wadze Miejskiej na Starym Rynku w Poznaniu odbył się regionalny finał XII edycji konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”. Głównym organizatorem konkursu w województwie był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu był jego współorganizatorem. Doradcy Ośrodka co roku wyszukują i znajdują „nowe- stare” produkty, których wytwarzanie ma swoją tradycję i jest związane z danym regionem. Do konkursu  na najlepszy regionalny produkt żywnościowy zakwalifikowano 51 produktów. Po zapoznaniu się z ich tradycją i specyfiką wytwarzania oraz degustacji jury przyznało nagrody produktom w poszczególnych podkategoriach…
Ostatnio zmieniany 14 sierpnia 2012
04 września 2012

XIX Krajowe Dni Ziemniaka - fotogaleria

Opracowanie: Wiesława Witaszak
„Ziemniak jadalny – integrowana technologia, jakość, spożycie” było hasłem wiodącym XIX Krajowych Dni Ziemniaka, które odbywały się w dniach 25 i 26 sierpnia br w Marszewie k. Pleszewa na terenach Centrum Edukacyjno-Wystawowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ta licząca się w branży impreza o charakterze wystawowo-targowo-szkoleniowym przeznaczona jest dla producentów, firm obrotu i przetwórstwa ziemniaka, firm zaopatrzenia w środki produkcji, w tym zwłaszcza kwalifikowane sadzeniaki oraz wszystkich instytucji, organizacji i osób związanych lub zainteresowanych branżą ziemniaka. Objęta jest patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jej głównym celem jest prezentacja postępu biologicznego, technologicznego i ekonomiczno-organizacyjnego w uprawie, obrocie i przetwórstwie ziemniaków,…
Ostatnio zmieniany 05 września 2012
27 lipca 2012

Zawiadomienie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu

Opracowanie: ANR • Zamieszczenie: Jacek Hurka
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu zawiadamia, iż obecnie zgodnie z § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności, do dnia 31 grudnia 2013 r. rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które są nieruchomościami rolnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi…
Ostatnio zmieniany 07 sierpnia 2012
25 lipca 2012

ARiMR

Opracowanie: Barbara Szmyt
Zmiany w normach obowiązujące od 2012 r. NOWA NORMA DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, DOTYCZĄCA UTRZYMANIA STREF BUFOROWYCH WZDŁUŻ CIEKÓW WODNYCH. Do publikacji zostało skierowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211).Zmiana w/w. rozporządzenia polega na wprowadzeniu nowej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska dotyczącej utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. Strefy buforowe pełnią funkcję filtrów zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych w szczególności azotanów przedostających się z gruntów użytkowanych rolniczo do wód powierzchniowych. Jednym z działań służących ochronie jakości…
Ostatnio zmieniany 25 lipca 2012
19 lipca 2012

Pasze GMO do 2017 roku?

Opracowanie: Michał Bartz
Wszystko wskazuje na to, że pasze GMO będzie można nadal stosować do końca 2016r.  Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o paszach. Obrady były bardzo burzliwe, ale na szczęście przeważył rozsądek, gdyż wprowadzenia zakazu stosowania pasz GMO, zwłaszcza śruty poekstrakcyjnej sojowej spowodowałby spadek konkurencyjności i zapaść  produkcji drobiu, wieprzowiny i mleka w Polsce. Teraz nowelizacja ustawy trafi do Senatu.   Nowelizacja ustawy przedłuża możliwość wykorzystywania pasz genetycznie modyfikowanych do żywienia zwierząt do 1 stycznia 2017 roku. Za nowelizacją głosowało 229 posłów, przeciwnych było 188; 23 osoby wstrzymały się od głosu. Sprawozdawca komisji Artur Dunin poinformował, że według opinii Ministerstwa Spraw…
Ostatnio zmieniany 19 lipca 2012