Archiwum Aktualności
16 października 2020

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW! Wnioski do 29 X 2020

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o specjalną rekompensatę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami. Kto może otrzymać wsparcie? Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji…
Ostatnio zmieniany 18 października 2020
14 października 2020

W placówkach ARiMR można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła działalność punktów potwierdzania Profili Zaufanych rozlokowanych w centrali, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR. Chcesz potwierdzić lub założyć Profil Zaufany? Możesz uczynić to także w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utworzyła 331 punktów na terenie całego kraju, gdzie można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany. Punkty rozlokowane są w centrali ARiMR, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych. Przypomnijmy, Profil Zaufany pozwala na przekazywanie dokumentów oraz załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem portali: epuap.gov.pl oraz obywatel.gov.pl. We wszystkich uruchomionych punktach można założyć i potwierdzić na miejscu Profil Zaufany korzystając z udostępnionego stanowiska komputerowego. Ważne, by mieć przy sobie telefon komórkowy oraz dowód osobisty lub paszport.…
Ostatnio zmieniany 01 listopada 2020
13 października 2020

Powszechny Spis Rolny, 01.09.2020 do 30.11.2020

Opracowanie: ClickAd-Interactive Sp. z o.o. • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
NOWE MOŻLIWOŚCI DLA POLSKIEJ WSI Rolnictwo w Polsce przestało odbiegać od zachodnich standardów. W ostatnich latach wieś została mocno dokapitalizowana, a zmiany, jakie przyniosły unijne pieniądze, widać gołym okiem. Widzimy efekty rozwoju obszarów wiejskich obejmujące obszar infrastruktury technicznej, społecznej i ekologicznej. Wieś staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem zamieszkania i wypoczynku. Jednak aby sprostać wymaganiom współczesnego świata musi się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Czego jeszcze nam brakuje? Jakie są nasze potrzeby i oczekiwania? Jakie obszary wymagają dofinansowania, większej uwagi? Na te i inne pytania odpowie Powszechny Spis Rolny. Czym jest Powszechny Spis Rolny? Powszechny Spis Rolny jest największym ogólnopolskim badaniem statystycznym rolnictwa realizowanym na mocy międzynarodowego zobowiązania…
08 października 2020

Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, 9.10.2020

Opracowanie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu • Zamieszczenie: Joanna Tarka
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na I. warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Pilska PLH300045, które odbędą się 9 października 2020 r., w godzinach 8.00-12.00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (ul. Kalina 10, 64-920 Piła); Dolina Bukówki PLH300046, które odbędą się 9 października 2020 r., w godzinach 13.00-15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kuźniczce (Kuźniczka 1, 64-730 Wieleń). Spotkania poprowadzą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem warsztatów lokalnych w obszarach Natura 2000 jest prezentacja na temat: Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, podstaw teoretycznych tworzenia projektów planów zadań ochronnych, charakterystyki przedmiotowego obszaru Natura 2000. Udział w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie warsztatów lokalnych przewidziano serwis kawowy. Plany zadań ochronnych dla ww. obszarów…
Ostatnio zmieniany 08 października 2020
05 października 2020

Powszechny Spis Rolny, 01.09.2020 do 30.11.2020

Opracowanie: ClickAd-Interactive Sp. z o.o. • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
ROLNICY SPISZĄ SIĘ INTERNETOWO! Od 1 września do 30 listopada 2020 roku rolnicy w całym kraju spisują się w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Najprostszy sposób to spis przez Internet. Dlaczego warto wybrać tę metodę spisu? Jak spisać się przez Internet? Do spisania się potrzebujemy jedynie komputera, laptopa lub smartfona z połączeniem internetowym, niczego nie trzeba instalować. Jeśli nie mamy Internetu w domu, możemy skorzystać ze specjalnie przygotowanego w tym celu komputera dostępnego w każdym Gminnym Biurze Spisowym czyli urzędzie gminy. Aby się spisać wchodzimy bezpośrednio lub przez wyszukiwarkę na stronę www.spisrolny.gov.pl. Tu znajdziemy potrzebny formularz spisowy, który będziemy mogli wypełnić. Na początek musimy się zalogować: Jako osoba fizyczna – logujemy…
17 września 2020

Moja sytuacja w czasie koronawirusa – weź udział w ostatnim etapie badania

Opracowanie: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, szuka odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc już w ostatnim, trzecim etapie badań i podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie. Ankieta jest dostępna do końca września 2020 r. pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_cQl6Ri6RODnmbaE7-Et7tDpFFMAcWGLe78-YymUwk-Ueg/viewform Badanie koordynują dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz mgr Weronika Wyduba. Głównym celem badania jest zebranie opinii osób na temat ich dotychczasowych oraz przyszłych dochodów, stabilności ich miejsca pracy, zmian w zakresie konsumpcji oraz przyjmowanych postaw, a także przewidywań przeobrażeń, które zajdą na rynku pracy, zmian…
16 września 2020

Szkolenie NCBR „Szybka ścieżka AGROTECH”, 21 września 2020

Opracowanie: Platforma Przemysłu Przyszłości • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza 21 września 2020 r. do Poznania na szkolenie dla osób chcących złożyć wniosek aplikacyjny w ramach programu „Szybka ścieżka AGROTECH”. Platforma Przemysłu Przyszłości, jako fundacja Skarbu Państwa, wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w organizacji konkursu „Szybka ścieżka AGROTECH”, którego budżet wynosi 100 mln zł. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty B+R z zakresu między innymi: robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku.  ZAPISZ się na szkolenie: tutaj. Ze szczegółami dokumentacji konkursowej można zapoznać się: tutaj. Artykuł na temat konkursu: tutaj. Film promocyjny: tutaj.
Ostatnio zmieniany 16 września 2020
11 września 2020

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 – wnioski do 7 października 2020

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Termin składania wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 jest przedłużony do 7 października 2020 r.! Od 9 do 30 września 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej: 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub 3 sztuk krów, samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej…
Ostatnio zmieniany 26 września 2020
09 września 2020

Z żalem informujemy, że odszedł nasz kolega śp. Włodzimierz Szulc

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 10 września 2020