Archiwum Aktualności
30 października 2020

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi – wnioski do 31 XII 2020 r.

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony do 31 grudnia 2020 r.! Od 29 października 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pierwotnie nabór wniosków miał trwać do 30 listopada, ale decyzją Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej można je składać do 31 grudnia 2020 r. O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2020
KONFERENCJA – WEBINARIUM „Nie marnujmy żywności!” 4 listopada 2020 roku ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TER​AZ! Co znaczy marnować żywność? Jak duża jest skala marnowania żywności w Polsce i na świecie? Jaką rolę pełni Bank Żywności? Jakie są sposoby radzenia sobie z problemem marnowania żywności? Na te i na inne pytania odpowiemy już 4 listopada 2020 roku podczas konferencji – webinarium pt. „Nie marnujmy żywności!” Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 3 listopada 2020 r. telefonicznie: 61 86 304 18 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. podając następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, powiat, adres e-mail. Swój udział można również zgłosić poprzez aplikację EPSU Mobilne (do pobrania w sklepie Google Play lub App Store) oraz naszą stronę internetową www.wodr.poznan.pl wybierając zakładkę Wydarzenia > Szkolenia. Udział jest bezpłatny.…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2020
W związku z gwałtownym nasileniem się pandemii zostały wprowadzone radykalne środki bezpieczeństwa na terenie obiektu przy ul. Sieradzkiej 29. Zatem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami wstępu i przebywania w budynku osób niebędących stałymi pracownikami Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pracownicy terenowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej także muszą poddać się procedurze sanitarnej podczas zaplanowanych wizyt w budynku. Swoją wizytę zgłaszają telefonicznie w dziale, do którego się udają. Wyznaczony pracownik działu wprowadza pracownika terenowego i informuje o obowiązujących w budynku zasadach sanitarnych.   Osoby niebędące pracownikami Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – goście i klienci muszą poddać się procedurze sanitarnej obowiązującej w budynku. Swoją wizytę zgłaszają telefonicznie w sekretariacie, który przekierowuje do właściwego działu. Pracownik…
16 października 2020

Weź udział w badaniu ankietowym „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Komisja Europejska zaprasza do uczestnictwa w badaniu ankietowym pn. „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”. Ankieta skierowana do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego znajduje się pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators, natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego została zamieszczona pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators. Termin przeprowadzenia badania upływa 30 listopada 2020 r.
16 października 2020

Rekompensaty dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF – wnioski do 31 XII 2020 r.

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 15 października do 31 grudnia 2020 roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2020
16 października 2020

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW! Wnioski do 29 X 2020

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o specjalną rekompensatę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami. Kto może otrzymać wsparcie? Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji…
Ostatnio zmieniany 18 października 2020
14 października 2020

W placówkach ARiMR można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła działalność punktów potwierdzania Profili Zaufanych rozlokowanych w centrali, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR. Chcesz potwierdzić lub założyć Profil Zaufany? Możesz uczynić to także w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utworzyła 331 punktów na terenie całego kraju, gdzie można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany. Punkty rozlokowane są w centrali ARiMR, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych. Przypomnijmy, Profil Zaufany pozwala na przekazywanie dokumentów oraz załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem portali: epuap.gov.pl oraz obywatel.gov.pl. We wszystkich uruchomionych punktach można założyć i potwierdzić na miejscu Profil Zaufany korzystając z udostępnionego stanowiska komputerowego. Ważne, by mieć przy sobie telefon komórkowy oraz dowód osobisty lub paszport.…
Ostatnio zmieniany 01 listopada 2020
13 października 2020

Powszechny Spis Rolny, 01.09.2020 do 30.11.2020

Opracowanie: ClickAd-Interactive Sp. z o.o. • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
NOWE MOŻLIWOŚCI DLA POLSKIEJ WSI Rolnictwo w Polsce przestało odbiegać od zachodnich standardów. W ostatnich latach wieś została mocno dokapitalizowana, a zmiany, jakie przyniosły unijne pieniądze, widać gołym okiem. Widzimy efekty rozwoju obszarów wiejskich obejmujące obszar infrastruktury technicznej, społecznej i ekologicznej. Wieś staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem zamieszkania i wypoczynku. Jednak aby sprostać wymaganiom współczesnego świata musi się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Czego jeszcze nam brakuje? Jakie są nasze potrzeby i oczekiwania? Jakie obszary wymagają dofinansowania, większej uwagi? Na te i inne pytania odpowie Powszechny Spis Rolny. Czym jest Powszechny Spis Rolny? Powszechny Spis Rolny jest największym ogólnopolskim badaniem statystycznym rolnictwa realizowanym na mocy międzynarodowego zobowiązania…
08 października 2020

Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, 9.10.2020

Opracowanie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu • Zamieszczenie: Joanna Tarka
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na I. warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Pilska PLH300045, które odbędą się 9 października 2020 r., w godzinach 8.00-12.00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (ul. Kalina 10, 64-920 Piła); Dolina Bukówki PLH300046, które odbędą się 9 października 2020 r., w godzinach 13.00-15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kuźniczce (Kuźniczka 1, 64-730 Wieleń). Spotkania poprowadzą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem warsztatów lokalnych w obszarach Natura 2000 jest prezentacja na temat: Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, podstaw teoretycznych tworzenia projektów planów zadań ochronnych, charakterystyki przedmiotowego obszaru Natura 2000. Udział w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie warsztatów lokalnych przewidziano serwis kawowy. Plany zadań ochronnych dla ww. obszarów…
Ostatnio zmieniany 08 października 2020