06 marca 2020

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi – relacja ze spotkania instytucji rolniczych z rolnikami i mieszkańcami wsi z powiatów średzkiego, śremskiego i poznańskiego

Opracowanie: Andrzej Żołądkowski
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
 • Galeria

W Środzie Wielkopolskiej, w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 3 marca 2020 roku odbyło się spotkanie rolników i mieszkańców wsi z przedstawicielami najważniejszych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. To już kolejna edycja tych spotkań, których patronatem honorowym objął Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Spotkanie było skierowane do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z powiatów: średzkiego, śremskiego i poznańskiego.

W spotkaniu uczestniczyły instytucje reprezentowane przez następujące osoby:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowana przez Krzysztofa Żoka Zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego, który prowadził spotkanie oraz Rafała Sobczaka Zastępcę Kierownika Wydziału Działań Społecznych i Płatności Bezpośrednich,
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wiesławę Witaszak,
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, który reprezentował Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Zbigniew Król,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Mariusza Markiewicza,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana przez Łukasza Grabowskiego Zastępcę Dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu,
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowana przez Adama Błochowiaka Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii reprezentowany przez Pawła Szczepańskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej reprezentowana przez Pawła Gawareckiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej,
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu reprezentowana przez Kierownika Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Krzysztofa Grafa,
 • Lasy Państwowe reprezentował Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki Robert Okińczyc,
 • Zarząd Okręgowego Związku Łowieckiego reprezentował Mikołaj Jakubowski Przewodniczący ZO PZŁ (Łowczy Okręgowy),
 • Wody Polskie reprezentował Jan Bartczak Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole,
 • Starostwo Powiatowe powiatu średzkiego reprezentował Wicestarosta średzki Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka,
 • Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej reprezentowała Ewelina Zawielak Dyrektor Szkoły.

Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnych zagadnień i informacji z zakresu działalności wszystkich reprezentowanych na spotkaniu instytucji w obszarze rolnictwa.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rolników, na spotkaniu w Środzie Wielkopolskiej omawiano tematy sprawy drugiej transzy dopłat bezpośrednich i płatności pomocy z tytułu suszy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że płatności bezpośrednie drugiej transzy realizowane są na bieżąco, a płatności suszowe rozpoczną się po 15 marca. Dodatkowo uruchomiono działania mające na celu ochronę gospodarstw produkujących trzodę chlewną przed ASF, poprzez finansowanie budowy ogrodzeń, a także działania wspomagające inwestycje w nawadnianie gruntów. Oprócz tego, przygotowywane jest działanie mające na celu finansowanie poprawy dobrostanu zwierząt. Od końca marca ruszy nabór na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D. Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu powiedziała, że ośrodek prowadzi doradztwo rolnicze, które obejmuje działania w obszarze rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynku rolnego oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Działania te mają na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych. W bieżącym roku nastąpi poprawa jakości świadczonych usług oraz dostosowanie ich do tendencji rynkowych. Udostępniona została bezpłatna aplikacja mobilna dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na smartfony i tablety EPSU Mobilne, która ułatwia dostęp do doradców WODR w Poznaniu przez moduł ePorada oraz pozwala na odbieranie bieżących informacji, dzięki modułowi Powiadomienia. Ośrodek realizuje także projekty, takie jak eDWIN, czy w zakresie badań naukowych i innowacji SmartAgriHubs i Demeter z programu Horyzont 2020. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje działania prewencyjne w celu zapobiegania wypadkom w trakcie prowadzenia działalności rolniczej i w obrębie gospodarstw rolnych, organizuje szkolenia, konkursy i współpracuje z jednostkami OSP. Prelegent zachęcił do korzystania z rehabilitacji w ośrodkach KRUS. Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazał informacje dotyczące gospodarki nieruchomościami z zasobów Skarbu Państwa na obszarach trzech powiatów: poznańskiego, średzkiego i śremskiego wraz z ilością podpisanych umów dzierżawy i sprzedaży. Omówione zostały również działania mające na celu promocję polskiej żywności. Podczas spotkania opisano aktualną sytuację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń i rolę bioasekuracji, jako podstawowego działania, które należy podjąć w celu uchronienia stad przed skutkami choroby. Omówiono przypadki wystąpienia ptasiej grypy na terenie województwa wielkopolskiego i możliwości uchronienia się przed epidemią. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej omówił zabezpieczenia gospodarstw rolnych przed pożarem i przedstawił program prewencji realizowany przez Komendę Powiatową. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawiła rok 2020 jako Rok Zdrowia Roślin. Priorytetem będzie nadzór nad stosowaniem prawidłowego materiału siewnego, środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i eliminacja materiału GMO. Przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu przedstawił zadania stacji, omówił zasady pobierania prób glebowych i przedstawił dotychczasowe wyniki związane z wnioskami o wyliczenie dawek wapna. Przedstawiciele Lasów Państwowych i Okręgowego Związku Łowieckiego naświetlili problem wystąpienia ASF w populacji dzików i podkreślili znaczenie bioasekuracji, jako podstawowej metody uchronienia się przed epidemią. Na zakończenie spotkania przedstawiciel Wód Polskich przedstawił plan przeciwdziałania skutkom suszy. Na spotkanie przybył również poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata, który w krótkim wystąpieniu omówił działania parlamentu sprzyjające poprawie sytuacji rolników i mieszkańców wsi.

Następnie przeprowadzono panele dyskusyjne, podczas których zainteresowani mogli zadawać pytania przedstawicielom poszczególnych instytucji. Zorganizowano też specjalne punkty informacyjno-promocyjne, przy których specjaliści udostępniali uczestnikom aktualne materiały informacyjne. Rolnikom, którzy chcieli uzyskać porady w indywidualnych sprawach eksperci służyli również swoją wiedzą i doświadczeniem.

Czytany 511 razy Ostatnio zmieniany 06 marca 2020

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Galeria