16 grudnia 2016

Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego Wyróżniony

Opracowanie: Jacek Strykowski
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Spotkanie Rady Społecznej Spotkanie Rady Społecznej Jacek Strykowski

W siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 29 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Na początku spotkania dyrektor ośrodka Wiesława Nowak powitała członków nowo powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Społecznej. Następnie został przedstawiony porządek posiedzenia: przedstawienie nowych członków rady, wybór nowego przewodniczącego rady, wystąpienie przewodniczącego rady, przedstawienie programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2017, podjęcie uchwał oraz wolne głosy i wnioski.

Nowymi członkami Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zostali:

 • Paweł Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Piotr Łykowski – Sejmik Województwa Wielkopolskiego,
 • Marek Beer – Zarząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Bogdan Fleming – Wielkopolska Izba Rolnicza,
 • Jerzy Kostrzewa – Wielkopolska Izba Rolnicza,
 • Leszek Dąbrowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
 • Hieronim Marszałek – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
 • Zenon Płocharz – Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”,
 • Roman Białachowski – Poznański Okręgowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu,
 • Grzegorz Skrzypczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Marek Mrówczyński – Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy,
 • Izabela Kałek – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Grzegorz Skrzypczak pełniący obowiązki przewodniczącego rady przeszedł do procedury wyboru przewodniczącego. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Rady Społecznej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został Bogdan Fleming, a zastępcą przewodniczącego Roman Białachowski.

Następnie zastępca dyrektora ośrodka Maciej Szłykowicz przedstawił program działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2017. Zaznaczył, że to co znajduje się w programie działalności to nie są wszystkie zadania. Realizowane są także zadania pozaplanowe. Dalej dyrektor Wiesława Nowak poinformowała członków Rady Społecznej o aktualnej sytuacji ośrodka związanej z zrzeczeniem się majątku WODR w Poznaniu przez poprzednich zarządzających (sytuacja dotyczy CWS Sielinko, CEW Marszew i CWE Gołaszyn). Przedstawiciel MRIRW Paweł Pietrzak poinformował, że podobna sytuacja dotycząca przekazania majątków miała miejsce jeszcze w trzech innych województwach.

W czasie dyskusji zostało poruszonych wiele zagadnień dotyczących działalności WODR w Poznaniu. Piotr Łykowski poruszył temat małej liczby szkoleń dla doradców (rolnicy potrzebują od doradcy pomocy, dlatego doradca musi bezustannie zdobywać wiedzę), zbyt dużej liczby rolników przypadających na jednego doradcę, braku zmian w planie działalności (między aktualnym planem, a tym sprzed 14 lat), odpowiedniego wynagrodzenia finansowego za pracę doradców. Marek Mrówczyński zgodził się z kwestią małej liczby doradców i dużej liczby zadań zlecanych przez rolników. Poruszył też kwestię wyjazdów (delegacji) i nakładów finansowych, które są na ich realizację potrzebne. Zaznaczył także, że trzeba pomyśleć o działaniach związanych z technologiami, bo one nieustannie się zmieniają.

Kolejnym punktem obrad było zaopiniowanie rocznego planu finansowego, który przedstawiła główna księgowa ośrodka Beata Kubiak. Marek Mrówczyński zauważył, że pojawiają się duże problemy związane z finansami z UE. Ośrodek powinien otrzymywać dużo wyższe środki – jest to zadanie dla CDR w Brwinowie. Podkreślił również, że WODR w Poznaniu pomimo małych środków finansowych realizuje bardzo dużo zadań. Przewodniczący odczytał propozycję uchwały nr 11/2016 w sprawie zaopiniowania projektu rocznego planu finansowego na rok 2017 i przez głosowanie Rada Społeczna przyjęła uchwałę.

Następnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie cennika usług świadczonych przez WODR w Poznaniu. Zastępca dyrektora ośrodka Maciej Szłykowicz przedstawił główne założenia zmian do cennika. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 12/2016 w sprawie zaopiniowania cennika usług świadczonych przez WODR w Poznaniu i przez głosowanie Rada Społeczna przyjęła uchwałę.

W ostatnim punkcie obrad za zgodą wszystkich członków Rady Społecznej prof. Grzegorz Skrzypczak został honorowym przewodniczącym Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy WODR w Poznaniu.

Czytany 1463 razy Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2016

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.