11 lutego 2021

Stawki dopłat do materiału siewnego Wyróżniony

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła wydawanie decyzji i przekazywanie płatności na konta bankowe rolników od 1 lutego br. Na wydanie decyzji o przyznaniu tych płatności Agencja ma czas do 16 marca 2021 roku.

Pula środków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 wynosi 75 mln zł. Dopłaty te są udzielane w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Wysokość stawek dopłat

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 wynosi:

  • 67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 maja 2013 roku w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz.U. poz. 615);
  • 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  • 339,90 zł – w przypadku ziemniaków.
Czytany 133 razy Ostatnio zmieniany 11 lutego 2021