Archiwum Aktualności
04 lipca 2018

Monitoring suszy – Raport 5

Opracowanie: IUNG-PIB • Zamieszczenie: Joanna Tarka
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych (załącznik 1). W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -174,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zwiększeniu o 16 mm. Najniższe…
Ostatnio zmieniany 04 lipca 2018
04 lipca 2018

Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw

Opracowanie: Aldona Jankowska
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 21 897,02 zł. Operacja mająca na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw w oparciu o produkt lokalny, w tym przetwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów rolnych mających wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i…
Ostatnio zmieniany 04 lipca 2018
28 czerwca 2018

Przedżniwna ocena odmian zbóż, rzepaku oraz roślin bobowatych

Opracowanie: Roman Szulc • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Serdecznie zapraszamy na: „Przedżniwną Ocenę Odmian zbóż, rzepaku oraz roślin bobowatych”, która odbędzie się w sobotę 30.06.2018 r. o godz. 10.00 – na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku. Program spotkania obejmuje: Rozpoczęcie. Prezentacje i pokazy odmian zbóż, rzepaku ozimego, grochów, łubinów oraz soi. Porównanie odmian w warunkach suszy. Udział przedstawicieli firm hodowli roślin oraz firm agrochemicznych. Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin (EPSU). Informacja dotycząca szacowania szkód suszy. Poczęstunek. Serdecznie zapraszamy! Na poletkach zostaną zaprezentowane odmiany firm hodowlanych: Pioneer, Saatbau, KWS Polska, KWS Lochow, Saaten Union, HR Danko, Poznańskiej Hodowli Roślin, Małopolskiej Hodowli Roślin, HR Strzelce oraz HR Smolice. Kolekcja odmian na polach demonstracyjnych w 2018 r. obejmuje: pszenica ozima – 33 odmiany, pszenżyto ozime – 17 odmian, żyto ozime – 15 odmian,…
27 czerwca 2018

Poszukujemy kandydatów do pracy w charakterze doradców

Opracowanie: Joanna Tarka
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zatrudni kandydatów do pracy w charakterze DORADCÓW na terenie województwa wielkopolskiego   WODR jest państwową firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży rolniczej zajmującą czołowe miejsce w doradztwie i organizacji wydarzeń związanych z rolnictwem w województwie wielkopolskim. Firma posiada liczne i prężnie działające ośrodki na terenie całego województwa. Wymagania: wykształcenie wyższe rolnicze (preferowane kierunki: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych lub podyplomowych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS), znajomość zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy w sporządzaniu wniosków i planów rolnikom ubiegającym się o środki pomocowe, umiejętność przeprowadzania szkoleń i kursów dla rolników, mile widziana…
Ostatnio zmieniany 10 lipca 2018
26 czerwca 2018

Monitoring suszy - Raport 4

Opracowanie: Marek Derkacz
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych (załącznik 1). :W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą…
Ostatnio zmieniany 29 czerwca 2018
21 czerwca 2018

Wycieczki z zagranicy odwiedzają gospodarstwa demonstracyjne

Opracowanie: Czesław Bachorz • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Wieść o stworzeniu sieci gospodarstw demonstracyjnych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu obiegła cały kraj. Informacja rozeszła się także poza granicami kraju, dotarła również do krajów Europy Zachodniej. Zorganizowaną współpracą naszego ośrodka z rolnikami w zakresie upowszechniania dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych zainteresowali się rolnicy z Armenii, Holandii, Francji i Niemiec. Ostatnio mieliśmy zaszczyt gościć wycieczkę rolników z Niemiec, którzy zwrócili się do nas o umożliwienie zwiedzenia wybranych gospodarstw o profilu produkcji roślinnej i zwierzęcej (konkretnie bydła mlecznego). Grupa 39 rolników z Niemiec z regionu Hessen 17 czerwca 2018 roku wizytowała dwa gospodarstwa demonstracyjne: gospodarstwo demonstracyjne Pana Krzysztofa Rupy w Cichej Górze w powiecie nowotomyskim; Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe „Jagrol” Sp. z o.o. w Pierzchnie koło Kórnika w powiecie poznańskim. Podczas wizytacji gospodarstw rolnicy z Niemiec…
Ostatnio zmieniany 21 czerwca 2018
20 czerwca 2018

Zaproszenie do Szepietowa, 23-24 czerwca 2018

Opracowanie: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 20 czerwca 2018
14 czerwca 2018

Konferencja: Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw

Opracowanie: Aldona Jankowska
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 W dniu 9 czerwca 2018 r. w Sielinku koło Opalenicy odbyła się konferencja pt.: „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”, której organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu pod kierownictwem Pani Aldony Jankowskiej. Konferencja zrealizowana została w ramach operacji pn.: „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”.…
Ostatnio zmieniany 04 lipca 2018
15 maja 2018

Zaproszenie na seminarium „Doskonalenie produkcji świń w dobie ASF”

Opracowanie: top agrar Polska • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 15 maja 2018