Archiwum Aktualności
11 marca 2019

Konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, 14-15 marca 2019 r.

Opracowanie: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
14 marca 2019 roku (czwartek) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Halina Szymańska weźmie udział w konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” (Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sielinku ul. Parkowa 2, woj. wielkopolskie). Planowane jest wystąpienie Szefa Kancelarii Prezydenta RP na początku konferencji o godzinie 09.00. Celem konferencji jest prezentacja podejmowanych przez państwo działań, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców polskiej wsi. W trakcie konferencji zostaną przedstawione inicjatywy prezydenckie (ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmiany w kodeksie prawa cywilnego polegające na likwidacji nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek oraz projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych). W przedsięwzięcie zaangażowany jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz trzynaście ministerstw, które w trakcie konferencji…
Ostatnio zmieniany 11 marca 2019
Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków trwa od 28 lutego do 29 marca 2019 r. Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Drodzy Rolnicy, ​ ​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami. Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu…
Ostatnio zmieniany 05 marca 2019
04 marca 2019

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Opracowanie: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. ulegają podwyższeniu o wskaźnik waloryzacyjny wynikający z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł. W związku z tym Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2019 r. wynosi 938,97 zł (wzrost o 2,86%). Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 938,97 zł przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł. W taki sposób od 1 marca 2019 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2019 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (1 100,00 zł od 1 marca 2019 r.), KRUS…
04 marca 2019

Dopłaty bezpośrednie za 2019 rok – oświadczenia można składać tylko do 14 marca!

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Podobnie jak było to w 2018 roku, właścicielom małych gospodarstw pozostawiono możliwość złożenia oświadczenia, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 14 marca 2019 r. Oświadczenia składa się WYŁĄCZNIE w wersji papierowej, a nie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Oświadczenie może złożyć rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu; płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi…
Ostatnio zmieniany 04 marca 2019
28 lutego 2019

UWAGA! Aktualizacja numerów telefonów

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W związku z prowadzonymi pracami technicznymi, podyktowanymi polepszeniem kontaktu z doradcami Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ulegają modyfikacji numery telefonów do doradców pracujących na terenie naszego województwa. Aktualne dane znajdują się na naszej stronie internetowej. Uprzejmie prosimy o sprawdzanie.
27 lutego 2019

Kupujmy miód z pasieki w Sielinku!

Opracowanie: Sekcja Wydawnictw, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
26 lutego 2019

Nowy wiceprzewodniczący Rady Społecznej

Opracowanie: Joanna Hemmerling
Na posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, które odbyło się 25 lutego 2019 roku, prof. dr. hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Społecznej.
19 lutego 2019

Prośba o wypełnienie ankiety

Opracowanie: Maciej Zacharczuk
Szanowni Państwo, w związku z otwierającymi się właśnie nowymi możliwościami technicznymi wynikającymi z wdrażanego projektu „SmartAgriHubs” zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ułatwi nam wybranie i opracowanie dla Państwa najbardziej pożądanych usług doradczych. Ankieta dostępna jest pod adresem: https://goo.gl/forms/0gT3Jiab3JEWz5Fe2 Wyniki ankiety pozwolą nam na stworzenie nowych usług doradczych, nad którymi pracujemy w ramach realizacji projektu „SmartAgriHubs”. Serdecznie dziękujemy.
Ostatnio zmieniany 19 lutego 2019
18 lutego 2019

Szkolenia „Wdrażanie programu azotanowego” już wkrótce!

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
​ W lipcu 2018 roku wszedł w życie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Program zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia i prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem. Spełnienie wymogów programu azotanowego kontrolują pracownicy Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ). Dotychczas kontrolowali głównie największe gospodarstwa, które miały wydane pozwolenia wodno-prawne lub zintegrowane. Teraz skontrolują także mniejsze gospodarstwa, a za nieprzestrzeganie przepisów kontrolerzy będą mogli dokonać pouczenia lub nałożyć kary określone w ustawie Prawo wodne. Oprócz poniesienia kary rolnicy są zobowiązani do usunięcia uchybień. Kontrole rozpoczęli także pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji…
Ostatnio zmieniany 18 lutego 2019