Archiwum Aktualności
08 grudnia 2017

Prosimy o Państwa opinię!

Opracowanie: Maciej Zacharczuk • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Szanowni Państwo, planując przyszły projekt o tytule: „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, badamy zainteresowanie usługami, które mogą zostać zrealizowane dzięki projektowi. Prosimy o poświęcenie kilkunastu minut na wypełnienie ankiety. Większość pytań jest jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotne są opisane. Ankieta dla rolników → otwórz i rozpocznij wypełnianie ankiety Ankieta dla konsumentów żywności → otwórz i rozpocznij wypełnianie ankiety Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Ostatnio zmieniany 08 grudnia 2017
W terminie od 7 do 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysyłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Poprzednie ogłaszane w tym roku nabory wniosków odbyły się w terminach: 6-20 listopada, 5-18 października oraz 4-18 września 2017 r. Cykliczne ogłaszanie naborów umożliwiło ubieganie się…
Ostatnio zmieniany 29 listopada 2017
17 listopada 2017

Rolniku, policz nas :) Najpóźniej do 31 grudnia 2017

Opracowanie: Liliana Tatara
Do końca roku Rolnik zobowiązany jest dostarczyć do Agencji spis zwierząt przebywających w jego siedzibie stada. I żeby nie było wątpliwości nie chodzi tu oczywiście o psy, koty, gęsi, kaczki i kury, ale o bydło, świnie, kozy i owce. Akcja odbywa się po raz drugi, ma na celu kontrolowanie zdarzeń typu przemieszczenia, urodzenia i wykluczenie dużych nieprawidłowości. Druki w tym roku są nowe, bardzo proste do wypełnienia i dostępne na stronie internetowej Agencji. Można wysłać je pocztą, więc nie jest to aż tak kłopotliwe. Tutaj kończy się przyjemna część wiadomości, bo problemem dla Rolnika, (ale nie dla każdego!) staje się…
Ostatnio zmieniany 23 listopada 2017
31 października 2017

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna – stan na godz. 14.00, 30.10.2017

Opracowanie: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa • Zamieszczenie: Marek Derkacz
Według prognozy IMGW nadal, zwłaszcza na wybrzeżu i we wschodniej połowie kraju, spodziewane są porywy wiatru do 65-70 km/h. Aktualnie liczba odbiorców pozbawionych dostaw prądu wynosi ok. 18,5 tys., z czego najwięcej w woj. śląskim – 5962. Trwają prace naprawcze. Od północy do godz. 12.00 Państwowa Straż Pożarna zrealizowała około tysiąca interwencji, związanych głównie z usuwaniem powalonych drzew i konarów. Pełny raport poniżej w załączniku.
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2017
30 października 2017

58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego poświęcona „100-leciu Ochrony Roślin w Polsce”

Opracowanie: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy • Zamieszczenie: Marek Derkacz
Dyrekcja Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego i Komitet Organizacyjny ​serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 58. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego poświęconej „100-leciu Ochrony Roślin w Polsce”, która odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2018 roku w kompleksie hotelowym Remes Sports & Spa w Opalenicy. Więcej informacji na stronie internetowej Sesji: http://www.snior.pl Ważne terminy 20.09.2017 Otwarcie rejestracji on-line na http://www.snior.pl/rejestracja do 20.11.2017 Termin zgłaszania referatów/posterów po uprzedniej rejestracji on-line 20.12.2017 Akceptacja zgłoszonych referatów/posterów 29.12.2017 Program sesji nn-line Poniżej w załączniku I Komunikat.
Ostatnio zmieniany 08 grudnia 2017
W terminie od 30 października 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. można składać w ARiMR wnioski o pomoc w ramach poddziałania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansową w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” będą mogły uzyskać nowe grupy producentów rolnych, uznane od ostatniego naboru wniosków w ramach działania 9 PROW 2014-2020, tj. od dnia 29 listopada 2016 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983 z późn. zm.), składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje…
Ostatnio zmieniany 26 października 2017
25 października 2017

Uwaga na niedozwolone w gospodarstwie rolnym substancje

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W związku z sytuacją związaną z przypadkami zastosowania na fermach drobiu w Belgii i Holandii niedozwolonych substancji do ochrony przed pasożytami drobiu (fipronil), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta gospodarskie, z których lub od których pozyskiwana jest żywność, aby zwrócili uwagę na problem stosowania w zakładach produkcyjnych i na fermach niedozwolonych preparatów potencjalnie zanieczyszczonych fipronilem lub innymi niedozwolonymi substancjami. Fipronil jest silnie toksycznym biocydem o szerokim spektrum działania. Jest wykorzystywany do zwalczania szkodliwych owadów i pajęczaków takich jak mrówki, muchy, wszy, wszoły, kleszcze, karaluchy, roztocza itp. W Polsce fipronil jest stosowany jako substancja czynna produktów biobójczych do stosowania w celu likwidacji insektów domowych, np. mrówek czy prusaków, oraz w różnych preparatach weterynaryjnych, np. w obrożach dla psów. Aktualnie w kraju nie…
Ostatnio zmieniany 26 października 2017
23 października 2017

Nawet 500 tys. zł na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – wnioski do 27.10.2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 27 października 2017 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1469), którego treść dostępna jest → tutaj. W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.…
19 października 2017

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic, mogą składać wnioski o pomoc do 31.10.2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła udzielanie pomocy finansowej producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do 31 października 2017 r. Formularz wniosku o pomocy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR → otwórz. Pomoc jest skierowana do producenta rolnego: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r.…
Ostatnio zmieniany 19 października 2017