Archiwum Aktualności
31 marca 2020

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ROZWIĄZANIA PROPONOWANE W PRZEPISACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I.  Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników Zasiłek opiekuńczy na dzieci. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS. Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. II.  Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki…
Ostatnio zmieniany 31 marca 2020
26 marca 2020

Nie zamykajmy targowisk i bazarów – apel ministra rolnictwa do samorządów

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
– W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i sprzedawców apeluję do samorządów o niezamykanie targowisk i bazarów. Uważajmy na siebie i innych, ale też wspierajmy się – zaapelował dziś Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wdrożone w życie przepisy, ograniczające przebywanie poza miejscem zamieszkania, dopuszczają możliwość robienia zakupów spożywczych i dotarcie do pracy. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie minister J.K. Ardanowski zwraca uwagę, że targowiska i bazary to miejsca pracy wielu osób i ich rodzin. To miejsca, na które docierają produkty od rolników, którzy mają ograniczony dziś zbyt z powodu zamknięcia barów, restauracji czy stołówek. – Żywności mamy pod dostatkiem. Dajmy szansę nam wszystkim: produkującym, sprzedającym i konsumentom. Przestrzegajmy jednak…
Ostatnio zmieniany 26 marca 2020
24 marca 2020

Plany działalności PROW drogą elektroniczną

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Mając na uwadze obecne zagrożenie pandemią koronawirusa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą, zarówno do doradców, jak i rolników, o ograniczenie kontaktów bezpośrednich. Dotychczas było przyjęte, że sporządzenie „Planów poprawy dobrostanu zwierząt” oraz „Planów działalności ekologicznej i rolnośrodowiskowej” powinno wiązać się z wizytą doradcy w gospodarstwie. W tej trudnej dla wszystkich sytuacji zagrożenia COVID-19 rolnicy mogą przekazywać dane niezbędne do sporządzenia planów drogą elektroniczną. Wszelkie dostarczone przez rolnika informacje muszą być rzetelne i dokładne, gdyż od tego zależy opracowanie poprawnego i kompletnego planu. Od 15 marca, jak co roku, rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przygotowaniu wniosków rolnikom pomagają doradcy. Dodatkowo rolnicy przystępujący…
24 marca 2020

Regionalne Targi Rolnicze GOŁASZYN – WIOSNA 2020 odwołane!

Opracowanie: Maciej Szłykowicz
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i możliwością wystąpienia choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, jak również kierując się stanowiskiem organów państwowych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, zalecających odwołanie imprez o większej liczbie uczestników, w imieniu Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w porozumieniu ze wszystkimi współorganizatorami mającej odbyć się w Gołaszynie 16-17 maja 2020 r. imprezy pn. „Regionalne Targi Rolnicze GOŁASZYN – WIOSNA 2020 podjąłem decyzję o  jej odwołaniu. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy licząc na zrozumienie powyższej decyzji jako uzasadnionej okolicznościami niezależnymi od organizatora, podjętej w trosce o zdrowie ludzi: wystawców, zwiedzających oraz osób zaangażowanych w organizację imprezy. Zastępca dyrektora Maciej Szłykowicz
Ostatnio zmieniany 24 marca 2020
24 marca 2020

Koronawirus a zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej

Opracowanie: Główny Inspektorat Weterynarii • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Poniżej znajdą Państwo zebrane i opublikowane przez Główny Inspektorat Weterynarii informacje dotyczące choroby COVID19 wywoływanej przez koronawirus SARS-CoV-2. Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) – pytania i odpowiedzi odnośnie choroby COVID19 wywołanej przez koronawirus – tłumaczenie Instrukcja Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla pracowników urzędów dotycząca zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia nowym koronawirusem Czy koronawirus przenosi się za pomocą żywności? Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność…
24 marca 2020

Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
– Zwolnienie ze składek KRUS jest pierwszą pomocą dla rolników, która w związku z epidemią uzyskała zgodę rządu – poinformował w poniedziałek 23 marca 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Zwolnienie ze składek KRUS jest analogicznie jak to, które ma miejsce w przypadku ZUS. – To efekt inicjatywy Prezydenta RP, który niezmiennie wspiera polskich rolników – podkreślił minister Ardanowski informując o propozycji zapisu w Tarczy Antykryzysowej. Zapis do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (3 miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Propozycja ta, obok obowiązujących…
23 marca 2020

Informacja dla rolników poddanych domowej kwarantannie w związku z COVID19

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Jeśli odbywasz kwarantannę w domu, czyli jesteś zdrowy, ale miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy – bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez 14 dni. Nie opuszczaj terenu swojego gospodarstwa. Możesz zajmować się inwentarzem na jego terenie. Możesz uprawiać swoje pole. Według dostępnej wiedzy choroba nie przenosi się z człowieka na zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta domowe, np. psy czy koty. Nie wychodź do sklepu. Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj nikogo do domu. Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nimi kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu. Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy. Jeśli…
Ostatnio zmieniany 24 marca 2020
18 marca 2020

Rolniku, masz sprawę – zadzwoń lub wyślij e-mail!

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, apelujemy o załatwianie wszystkich możliwych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. Walka z koronawirusem wymaga przestrzegania niezbędnych zaleceń służb sanitarnych oraz odpowiedzialności każdego z nas. Prosimy Państwa o kontakt z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu drogą mailową lub telefonicznie, aż do odwołania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji pracy i dane do kontaktu znajdą Państwo na naszej stronie: www.wodr.poznan.pl
Ostatnio zmieniany 18 marca 2020
12 marca 2020

XXVI Forum Pszczelarskie w Sielinku odwołane!

Opracowanie: Maciej Szłykowicz
Szanowni Państwo, w związku z zapobieganiem zagrożeniu wynikającemu z rozprzestrzeniania się wirusa „koronawirus SARS-CoV-2” i również zgodnie ze stanowiskiem organów państwowych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez o większej liczbie uczestników, Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Nowak w porozumieniu z Prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu Piotrem Borowiakiem podjęli decyzję o odwołaniu wspólnie organizowanego XXVI Forum Pszczelarskiego oraz szkolenia dla pszczelarzy, które miały odbyć się 4 kwietnia 2020 roku w Sielinku. O wyznaczeniu nowego terminu powiadomimy niezwłocznie, gdy tylko zostanie podjęta decyzja w tej sprawie. W imieniu organizatorów Zastępca dyrektora Maciej Szłykowicz
Ostatnio zmieniany 25 marca 2020