Archiwum Aktualności
08 października 2019

Zaproszenie na sesję „Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo”, 10 X 2019

Opracowanie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Bez czystego środowiska nie będzie zdrowej żywności, dlatego w interesie nas wszystkich, zarówno konsumentów jak i producentów żywności jest dbałość o środowisko i korzystanie z niego w sposób zapewniający długoterminową efektywną ochronę. Tak powinno być! A jak jest? Czy wody podziemne i powierzchniowe są zanieczyszczone związkami azotu pochodzenia rolniczego oraz środkami ochrony roślin? Serdecznie zapraszamy na sesję „Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo”, która odbędzie się 10 października 2019 roku w godzinach 12.45 - 14.45 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon nr VII. Poniżej program sesji, który udostępniamy również do pobrania w załączniku. Jaka jest sytuacja obecnie? Podsumowanie badań w zakresie oznaczeń stężeń azotanów w wodach na terenach użytkowanych rolniczo w latach 2004-2016 na obszarze kraju (dr inż. Anna Kuczyńska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut…
04 października 2019

Pomoc na szkody w uprawach spowodowane przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź – wnioski do 31 X 2019

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W terminie od 3 do 31 października 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest na stronie internetowej ARIMR: www.arimr.gov.pl. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych →…
Ostatnio zmieniany 15 października 2019
27 września 2019

Nabór wniosków do 22 XI 2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Opracowanie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ​rozszerzył o System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wydłużył termin składania wniosków do 22 listopada 2019 r. Nabór dotyczy więc unijnych systemów jakości, tj.: gwarantowanych tradycyjnych specjalności, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, rolnictwa ekologicznego, ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich oraz krajowych systemów jakości, tj.: Jakość Tradycja, Quality Meat Program, „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso…
Ostatnio zmieniany 11 października 2019
17 września 2019

Tragi rolnicze „Jesień w Gliśnie”, 22 IX 2019

Opracowanie: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W programie: promocja dorobku rolnictwa województwa lubuskiego, promocja produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, wystawa żywności wysokiej jakości, kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego, kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych, kiermasz wypieków i wyrobów wiejskich, kiermasze ogrodniczo-pszczelarskie, prezentacja osiągnięć kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych i sołectw, wystawa sprzętu ogrodniczego, w tym prezentacja nowości technologicznych i technicznych w produkcji rolnej, wystawa drobnego inwentarza, sprzedaż materiału szkółkarskiego, roślin sadowniczych i ozdobnych, warzyw i owoców sezonowych, promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), fachowe doradztwo specjalistów Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa, konkursy dla dzieci, występy lubuskich zespołów ludowych.
Ostatnio zmieniany 17 września 2019
12 września 2019

Zapraszamy już w najbliższą sobotę 14 IX 2019 do Gołaszyna!

Opracowanie: Sylwia Jakubowska
Grupa „RETRO” powstała w listopadzie 2014 roku z inicjatywy członków Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Borku Wielkopolskim. Podczas niespełna pięcioletniej działalności zespół uczestniczył już w 63 różnych regionalnych przeglądach. Swoimi występami uświetniał różne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i patriotyczne w gminie Borek Wielkopolski, a także w sąsiednich powiatach. W swoim repertuarze zespół posiada utwory biesiadno-rozrywkowe, patriotyczne, ludowe i religijne. Początkowo zespół liczył 12 śpiewaków, aktualnie zespół składa się z 17 osób: 11 kobiet i 6 mężczyzn. Założycielem i kierownikiem jest Helena Mikołajczak, a kierownikiem muzycznym Jerzy Zeidler. Obecnie zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wielkopolskim, promując również działania artystyczne gminy Borek Wlkp. Zapraszamy na występ!
Ostatnio zmieniany 12 września 2019
12 września 2019

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF – wnioski do 31 XII 2019

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Warto złożyć je jak najszybciej, ponieważ pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do Agencji. O przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą stanowią ci gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, która będzie mogła…
Ostatnio zmieniany 30 września 2019
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało instrukcję: „Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji”, którą publikujemy poniżej, a także udostępniamy do pobrania w pliku PDF w części „Pobierz załącznik”. Instrukcja ma ułatwić rolnikom ekologicznym podejmowanie decyzji i prowadzenie działań w sytuacji znosów środków ochrony roślin z uprawy konwencjonalnej na uprawę ekologiczną. Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Producent ekologiczny, który zauważył prowadzony oprysk środkami ochrony roślin w sąsiedztwie swojej działki: informuje osobę przeprowadzającą oprysk lub właściciela działki sąsiedniej, że może dojść do skażenia jego upraw, które są prowadzone zgodnie z przepisami…
Ostatnio zmieniany 30 września 2019
26 sierpnia 2019

Nabór na studia podyplomowe 2019/2020 w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego

Opracowanie: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) informuje, że trwa nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych 2019/2020 w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Studia Podyplomowe IOR – PIB obejmują szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, sadowniczej i warzywniczej, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin (IPM). Program studiów obejmuje program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 554). Podczas ponad 200 godzin zajęć merytorycznych przedstawione zostaną zagadnienia m.in. przepisów prawnych, metod ochrony roślin wykorzystywanych w IPM, planowania i zakładania upraw, agrotechniki,…
Ostatnio zmieniany 30 września 2019
23 sierpnia 2019

Zaproszenie na Krajowe Dożynki Ekologiczne, 14 IX 2019

Opracowanie: Anna Giera
W sobotę 14 września 2019 r. w Przysieku odbędą się Krajowe Dożynki Ekologiczne pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie to organizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku razem z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Krajowe Dożynki Ekologiczne są świętem plonów producentów żywności ekologicznej i jednocześnie stanowią okazję do promocji krajowych produktów ekologicznych, dzięki którym powróciły dobre, tradycyjne smaki pozbawione chemii. Podczas tego wydarzenia planowana jest prezentacja oferty polskich producentów ekologicznych. Organizatorzy zapraszają do organizacji stoisk promocyjnych z żywnością ekologiczną (stoiska zbiorowe lub indywidualne rolników, przetwórców ekologicznych). Stoiska dla rolników ekologicznych są bezpłatne. Pytania odnośnie dożynek i zgłoszeń na stoiska należy kierować do Piotra Stelmaszyka (tel. 601 664 415) lub Agnieszki Dobosz-Idzik (tel. 723 692 568) z Kujawsko-Pomorskiego…