Archiwum Aktualności
19 października 2017

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic, mogą składać wnioski o pomoc do 31.10.2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła udzielanie pomocy finansowej producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do 31 października 2017 r. Formularz wniosku o pomocy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR → otwórz. Pomoc jest skierowana do producenta rolnego: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r.…
Ostatnio zmieniany 19 października 2017
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, w związku z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz.U. 2017 poz. 1722), informuje o możliwości przystąpienia do programów uzdrowienia stad od lBR/IPV oraz BVD MD. Zgodnie z rozdziałem II części I pkt 2 oraz rozdziałem II części II pkt 2 załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia, stada mogą być zgłaszane do programu za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii pod koniec każdego roku kalendarzowego, tak aby w nowym roku kalendarzowym mogły uczestniczyć w programie. Poniżej w części „Pobierz załącznik” udostępniamy wzór dokumentu: „Indywidualna karta zdrowia bydła – dobrowolny program zwalczania lBR/IPV i/lub BVD MD”. Karta ta powinna być prowadzona na każdą sztukę…
Ostatnio zmieniany 18 października 2017
Od 5 do 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysyłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz…
Ostatnio zmieniany 19 września 2017
W terminie od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – informuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą ubiegać się: rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych ASF (afrykańskim pomorem świń); spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których co najmniej połowę stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została…
Ostatnio zmieniany 19 września 2017
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą w biurach powiatowych Agencji w terminie od 25 września do 24 października 2017 r. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz i wzory wszystkich wymaganych oświadczeń składanych przez wnioskodawcę oraz przejmującego, jak również wniosku o płatność, udostępnione są na stronie internetowej Agencji → kliknij tutaj oraz we wszystkich biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących…
Ostatnio zmieniany 12 września 2017
12 września 2017

Uwaga rolnicy poszkodowani w wyniku sierpniowych nawałnic

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim rolnikom poszkodowanym w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych o konieczności zgłoszenia tego faktu do ARiMR. Powinni to uczynić bezzwłocznie wszyscy, którzy obecnie korzystają ze wsparcia ARiMR lub zamierzają skorzystać z pomocy specjalnej. Zapraszamy do najbliższych placówek ARiMR – Biur Powiatowych lub Oddziałów Regionalnych.
Ostatnio zmieniany 12 września 2017
04 września 2017

Podlaski Dzień Kukurydzy, Szepietowo 10 września 2017

Opracowanie: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 04 września 2017
Od 4 września rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa…
Ostatnio zmieniany 12 września 2017
31 sierpnia 2017

22-25 września 2017 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW

Opracowanie: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych już po raz dziewiętnasty organizuje Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW. Tegoroczna wystawa odbędzie się w dniach 22-25 września tradycyjnie na terenie byłego lotniska w Bednarach k. Pobiedzisk, w województwie wielkopolskim. AGRO SHOW to doskonała okazja, by w jednym miejscu zapoznać się z kompleksową ofertą dla rolnictwa, zobaczyć najnowszy sprzęt, spotkać się z producentami, dystrybutorami i sprzedawcami maszyn, wziąć udział w ciekawych spotkaniach i seminariach. Wystawa czynna będzie od piątku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 17.00, a w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00. Podobnie jak w latach ubiegłych, wstęp na wystawę będzie bezpłatny, a na przyjezdnych czekać będą bezpłatne parkingi i katalogi. Grupy zorganizowane mogą liczyć na dofinansowanie przyjazdu grupy minimum 20 osób. Organizatorem wyjazdu może być ośrodek doradztwa rolniczego, gmina, izba rolnicza,…
Ostatnio zmieniany 09 września 2017