Archiwum Aktualności
W najbliższy wtorek, 26 stycznia br. o godzinie 10.00 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje szkolenie dla rolników pt. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” dotyczące poddziałania: „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, typ operacji: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (bez ASF). Spotkanie odbędzie się w formie online przez aplikację ClickMeeting. Temat szkolenia przedstawi Marcin Kaczmarek – pracownik Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać informacje w zakresie kryteriów dostępu do operacji, wsparcia, doświadczeń Agencji w poprzednich naborach wniosków, możliwości realizowania inwestycji w ramach operacji, prawidłowego wypełniania wniosku, biznesplanu oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku (program w załączeniu). Będzie również możliwe pisemne zadawanie pytań. Aby wziąć udział w spotkaniu, osoby zainteresowane…
Ostatnio zmieniany 22 stycznia 2021
14 stycznia 2021

Pieniądze na rozwój usług rolniczych – wnioski do 15 II 2021 r.

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Termin składania wniosków został wydłużony do 15 lutego 2021 r. Pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” upływał 13 stycznia br. Dzięki zmianie zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie do 15 lutego 2021 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP. Kto może wnioskować o wsparcie? Pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka…
Ostatnio zmieniany 18 stycznia 2021
12 stycznia 2021

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich rozliczają się z dotacji

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji. Wnioski Kół Gospodyń Wiejskich o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków. Pomoc w wysokości 3 tys. zł otrzymało 5051 kół, w wysokości 4 tys. zł – 4012 kół i w wysokości 5 tys. zł – 334 koła. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193. Zgodnie z prawem, dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, rozwijanie obszarów wiejskich…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim posiadaczom owiec, kóz lub świń o obowiązku dokonywania spisu zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia. W przypadku owiec i kóz ich liczbę wpisuje się tylko do księgi rejestracji – spisu tych zwierząt nie dostarcza się do ARiMR. Natomiast w przypadku trzody chlewnej liczbę zwierząt wpisuje się do księgi rejestracji oraz przekazuje do kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu. Szybko i wygodnie można dostarczyć spis do ARiMR za pomocą Portalu IRZplus. Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl. Dodatkowo ARiMR informuje, że jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do systemu…
Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku, w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wnioski należy składać w dniach od 4 do 22 stycznia 2021 r.
Ostatnio zmieniany 14 stycznia 2021
16 grudnia 2020

Uwaga! Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej – wnioski do 30 XII 2020 r.

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18. roku życia, może ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Aby móc ubiegać się o pomoc: łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie; rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu. Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r.…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2020
26 listopada 2020

Uwaga! Pomoc dla producentów trzody chlewnej – wnioski do 21 XII 2020 r.

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony do 21 grudnia 2020 r.! Producenci świń, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pierwotny termin na złożenie wniosków upłynął 1 grudnia 2020 r. Pomoc będzie mógł otrzymać producent świń: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze: wymienionym w części II lub III załącznika…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2020
22 listopada 2020

„Ochrona wody, gleby i powietrza” – konferencja online, 3 XII 2020 r.

Opracowanie: Magdalena Świątkowska
KONFERENCJA – WEBINARIUM ​„Ochrona wody, powietrza i gleby” 3 grudnia 2020 roku ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TER​AZ! Czy wiesz, co robić z odpadami w gospodarstwie rolnym? Chcesz skorzystać z dofinansowania z programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii? Powyższe zagadnienia przedstawimy na konferencji online 3 grudnia 2020 roku pt. „Ochrona wody, powietrza i gleby”. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 27 listopada 2020 r. telefonicznie: 61 86 304 39 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. podając następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, powiat, adres e-mail. Rejestracji można również dokonać poprzez aplikację EPSU Mobilne (do pobrania bezpłatnie w sklepie Google Play lub App Store) oraz naszą stronę internetową www.wodr.poznan.pl wybierając zakładkę Wydarzenia > Szkolenia. Po zakwalifikowaniu się na konferencję na wskazany adres mailowy zostanie wysłany link pozwalający na udział w wydarzeniu! Serdecznie…
Ostatnio zmieniany 22 listopada 2020
20 listopada 2020

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych). Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca). Okres gwarancji: kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy, kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy, kredyty inwestycyjne: 183  miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis). Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna. Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r. Wniosek…
Ostatnio zmieniany 22 listopada 2020