Archiwum Aktualności
29 czerwca 2020

Relacja z Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

Opracowanie: Katarzyna Szczepaniak, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie • Zamieszczenie: Joanna Tarka
W dniach 20-23 czerwca 2020 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się Krajowe Dni Pola Minikowo 2020. To unikalne w skali kraju wydarzenie, zorganizowane po prawie piętnastu latach przerwy, było wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy we współpracy z Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) i Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Sponsorzy generalni to: Orlen Paliwa oraz Anwil Grupa Orlen. Na scenie głównej zlokalizowanej na poletkach uprawowych 20 czerwca 2020 roku dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola. Gościem honorowym był Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski. W uroczystości otwarcia uczestniczyli również: Minister Rolnictwa…

Galeria

Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2020
24 czerwca 2020

Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W czwartek 25 czerwca 2020 roku upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok. Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je także przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. O dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Dofinansowaniem są objęte następujące gatunki roślin uprawnych: zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki,…
18 czerwca 2020

Zaproszenie do Minikowa na Krajowe Dni Pola, 20-23 VI 2020

Opracowanie: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola 2020 w Minikowie, które odbędą się 20-23 czerwca 2020 r. Jest to unikalne w skali kraju wydarzenie ze względu na Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020, zwiększanie bioróżnorodności roślin uprawnych, poszukiwanie odmian o podwyższonej tolerancji na suszę, bogatą kolekcję odmian roślin uprawnych, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO). Krajowe Dni Pola 2020 to wydarzenie inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Wydarzenie jest wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat i rozbudowany udział w wydarzeniu zadeklarował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z departamentami odpowiedzialnymi za doradztwo, badania…
Ostatnio zmieniany 19 czerwca 2020
12 czerwca 2020

Z żalem informujemy, że zmarł Bronisław Stanisław Byczkowski

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 12 czerwca 2020
03 czerwca 2020

150 tys. zł premii dla młodego rolnika! Wnioski od 3 czerwca 2020 r.

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami. O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim…
​ W majowym numerze „Poradnika Gospodarskiego” opublikowaliśmy artykuł Anny Haenel pt. „Upowszechnianie informacji na temat ASF i zasad bioasekuracji. Uwaga! Afrykański Pomór Świń (ASF) w powiecie poznańskim”, który zawierał błędne sformułowania. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację wszystkie zainteresowane osoby. Jednocześnie poniżej zamieszczamy tekst przekazany przez Pana Grzegorza Wegierę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu. Redakcja „Poradnika Gospodarskiego” „Jak wskazują wyniki badań oraz okresy zdarzeń – zwierzęta, które przyjechały do Więckowic były zdrowe (nie zarażone). Ostatni transport przyjechał na fermę 16 marca 2020 r. Natomiast ASF na fermie w Niedoradzu stwierdzono 20 marca 2020 r. Wszystkie świnie, które przyjeżdżały do Więckowic były badane klinicznie przez lekarza weterynarii, co potwierdza świadectwo weterynaryjne. Każdemu transportowi również towarzyszyły wyniki badań laboratoryjnych w kierunku…
Ostatnio zmieniany 14 maja 2020
11 maja 2020

Wypalanie traw jest niebezpieczne i zabronione!

Opracowanie: Anna Giera
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że wypalanie traw jest zabronione. Ogień stanowi żywioł, a wypalanie traw jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak ciężko zapanować nad takim żywiołem. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h. Dla porównania prędkość szybko biegnącego człowieka to 19 km/h. Zatem dosłownie – pożar może człowieka prześcignąć. Należy też pamiętać o kolejnym czynniku, jakim jest wiatr. Nie tylko jego prędkość jest istotna w rozprzestrzenianiu się pożaru, ale także gwałtowne zmiany jego kierunku. Nie da się przewidzieć, jaki przebieg będzie miał pożar. Często przemieszczający się ogień wymyka się spod kontroli i przenosi się również na lasy i zabudowania. W pożarach traw…
Ostatnio zmieniany 11 maja 2020
Od 15 maja 2020 r. będą obowiązywały nowe zasady naboru wniosków na program priorytetowy „Czyste powietrze”. Wnioski będą przyjmowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez aplikację internetową, dostępną na stronie internetowej właściwego funduszu lub poprzez serwis „gov.pl” (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.). Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowaniu podlega wymiana…
Ostatnio zmieniany 10 maja 2020
08 maja 2020

Uwaga! 30 czerwca 2020 r. kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Termin składania wniosków o pomoc finansową na „Modernizację gospodarstw rolnych” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw” jest wydłużony do 30 czerwca 2020! Wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami. 60 tys. zł na rozwój małego gospodarstwa O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS,…
Ostatnio zmieniany 24 czerwca 2020