31 grudnia 2018

Nowoczesne biotechniki rozrodu bydła ze szczególnym uwzględnieniem embriotransferu

Autorzy:
Szymon Bugaj, WCHiRZ w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu
​Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

Uzyskanie jak największej wydajności stada jest obecnie celem nadrzędnym dla większości gospodarstw mlecznych zarówno w kraju, jak i za granicą. w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu stosuje się przede wszystkim odpowiedni system utrzymania oraz żywienia, a od kilku lat do dyspozycji producentów mleka jest przydatne narzędzie, jakim jest genomowa ocena wartości hodowlanej. Wykorzystanie jej daje możliwość selekcji bydła, co w efekcie przyśpiesza postęp genetyczny w stadzie i obniża koszty produkcji. Dzięki genotypowaniu wartość hodowlana zwierzęcia jest znana od urodzenia, co pozwala na wczesny wybór jałówek, które zostaną w hodowli i które reprezentują wybrany cel hodowlany przez hodowcę dla jego stada. Mając świadomość, że wartość hodowlana młodej jałówki jest naprawdę wysoka dla cech, które hodowca wybrał jako cel hodowlany swojego stada, warto wykorzystać taka samicę jako dawczynię zarodków, a te przeniesione do biorczyń znacząco pozwolą powiększyć potencjał hodowlany gospodarstwa.

Pobierz →

31 grudnia 2018

Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym. Woda w zagrodzie

Autorzy:
dr Michał Napierała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Mariusz Sojka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu
​​Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

Postępującym zmianom klimatu towarzyszą częste ekstremalne zjawiska pogodowe. Zjawiska te istotnie zwiększają ryzyko produkcyjne w rolnictwie. Publikacja rozważa następujące zagadnienia: dlaczego warto oszczędzać wodę z deszczówki, jakie są możliwe  kierunki zastosowań wody opadowej w rolnictwie, jaki jest potencjał retencyjny gospodarstwa rolnego, jak właściwie określić zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie rolnym, dlaczego warto stosować deszczówkę do oprysków, jak dobrać optymalną wielkość zbiornika, jaki zbiornik wybrać?

Pobierz →

31 grudnia 2018

Pszczoły to nie tylko miód

Autorzy:
dr hab. Monika Fliszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Piotr Głowacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu
​Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

Pszczoły są od wieków istotnym elementem naturalnego ekosystemu człowieka. Są też najważniejszym owadem zapylającym uprawy rolne, które odpowiadają za zapylenie ponad 90% roślin owadopylnych. Pszczoły są jednak bardzo narażone na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i zanieczyszczenia, które natychmiast odbijają się na ich kondycji. Publikacja przybliża zagadnienia dotyczące współczesnej gospodarki pasiecznej: metody i efekty hodowlane produkcji matek, metody zwalczania Varroa destructor i warrozy, postępowanie w przypadku zatrucia pszczół, sposób promowania produktów z własnej pasieki.

Pobierz →

28 grudnia 2018

Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga dobrej organizacji pracy i otwartości na innowacje. W 2018 roku pn. „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT” realizowano operację w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, która prezentowała następujące zagadnienia: wykorzystanie dronów w rolnictwie, systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, VESPA – aplikacja do ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin, AGREGO – programy komputerowe, które pomagają zarabiać więcej w branży rolnej.

Odtwórz film → Ochrona ziemniaków przed zarazą ziemniaka – system wspomagania decyzji

Odtwórz film → Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin

Pobierz katalog →

Pobierz ulotkę →