10 kwietnia 2020

Krótkie łańcuchy dostaw w teorii i praktyce

Autorzy:
dr hab. Arkadiusz Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu

W ostatnich latach obserwujemy zwiększenie zainteresowania konsumenta pochodzeniem poszczególnych produktów. Świadomość i potrzeba otrzymania dobrej jakości żywności jest coraz powszechniejsza. Krótki łańcuch żywności oznacza możliwość zakupu produktów bezpośrednio od rolnika. Rola rolnika w łańcuchu żywnościowym wymaga jednak wzmocnienia.

Przygotowana publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące metody i formy sprzedaży produktów lokalnych i może stanowić zachętę do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Pobierz →

07 listopada 2019

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Autorzy:
dr Michał Napierała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Tomasz Piechota, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu
​​Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

W ostatnich latach na terenie Polski obserwujemy powtarzające się okresy suszy. Niestety niewielka ilość opadów przyczynia się do spadku stanów wód w rzekach. Konsekwencją takiej sytuacji jest obniżenie zwierciadeł wód podziemnych. Wielkopolska stała się regionem o dużym deficycie wody, dlatego niezbędnym staje się retencjonowanie wody.

Publikacja pokazuje, jak duże znaczenie ma właściwe zarządzanie obiektami drenarskimi i odpowiednie przygotowywanie ziemi pod uprawę.

Pobierz →

25 lutego 2019

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Publikacja przedstawia przykłady operacji mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, które zostały zrealizowane przez partnerów KSOW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2017-2018.

W wyniku realizowanych operacji upowszechniana jest między innymi wiedza w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich, tworzenia krótkich łańcuchów dostaw i sprzedaży bezpośredniej, rolniczej produkcji ekologicznej, ograniczania degradacji środowiska naturalnego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Pobierz wersję polską →

Pobierz wersję angielską →

31 grudnia 2018

Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu

 

​Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego hodowców bydła, specjalistów, przedstawicieli związku hodowców i doradców do Holandii, który odbył się w dniach 10-14 września 2018 r. w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

31 grudnia 2018

Współpraca na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie

 

Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego osób zajmujących się pszczelarstwem do Centrum Kształcenia Pszczelarskiego w Czech, który odbył się w dniach 24-27 kwietnia 2018 r. w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

31 grudnia 2018

Nowoczesne biotechniki rozrodu bydła ze szczególnym uwzględnieniem embriotransferu

Autorzy:
Szymon Bugaj, WCHiRZ w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu
​Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

Uzyskanie jak największej wydajności stada jest obecnie celem nadrzędnym dla większości gospodarstw mlecznych zarówno w kraju, jak i za granicą. w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu stosuje się przede wszystkim odpowiedni system utrzymania oraz żywienia, a od kilku lat do dyspozycji producentów mleka jest przydatne narzędzie, jakim jest genomowa ocena wartości hodowlanej. Wykorzystanie jej daje możliwość selekcji bydła, co w efekcie przyśpiesza postęp genetyczny w stadzie i obniża koszty produkcji. Dzięki genotypowaniu wartość hodowlana zwierzęcia jest znana od urodzenia, co pozwala na wczesny wybór jałówek, które zostaną w hodowli i które reprezentują wybrany cel hodowlany przez hodowcę dla jego stada. Mając świadomość, że wartość hodowlana młodej jałówki jest naprawdę wysoka dla cech, które hodowca wybrał jako cel hodowlany swojego stada, warto wykorzystać taka samicę jako dawczynię zarodków, a te przeniesione do biorczyń znacząco pozwolą powiększyć potencjał hodowlany gospodarstwa.

Pobierz →

31 grudnia 2018

Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym. Woda w zagrodzie

Autorzy:
dr Michał Napierała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Mariusz Sojka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu
​​Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

Postępującym zmianom klimatu towarzyszą częste ekstremalne zjawiska pogodowe. Zjawiska te istotnie zwiększają ryzyko produkcyjne w rolnictwie. Publikacja rozważa następujące zagadnienia: dlaczego warto oszczędzać wodę z deszczówki, jakie są możliwe  kierunki zastosowań wody opadowej w rolnictwie, jaki jest potencjał retencyjny gospodarstwa rolnego, jak właściwie określić zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie rolnym, dlaczego warto stosować deszczówkę do oprysków, jak dobrać optymalną wielkość zbiornika, jaki zbiornik wybrać?

Pobierz →

31 grudnia 2018

Pszczoły to nie tylko miód

Autorzy:
dr hab. Monika Fliszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Piotr Głowacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu
​Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

Pszczoły są od wieków istotnym elementem naturalnego ekosystemu człowieka. Są też najważniejszym owadem zapylającym uprawy rolne, które odpowiadają za zapylenie ponad 90% roślin owadopylnych. Pszczoły są jednak bardzo narażone na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i zanieczyszczenia, które natychmiast odbijają się na ich kondycji. Publikacja przybliża zagadnienia dotyczące współczesnej gospodarki pasiecznej: metody i efekty hodowlane produkcji matek, metody zwalczania Varroa destructor i warrozy, postępowanie w przypadku zatrucia pszczół, sposób promowania produktów z własnej pasieki.

Pobierz →

28 grudnia 2018

Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga dobrej organizacji pracy i otwartości na innowacje. W 2018 roku pn. „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT” realizowano operację w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, która prezentowała następujące zagadnienia: wykorzystanie dronów w rolnictwie, systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, VESPA – aplikacja do ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin, AGREGO – programy komputerowe, które pomagają zarabiać więcej w branży rolnej.

Odtwórz film → Ochrona ziemniaków przed zarazą ziemniaka – system wspomagania decyzji

Odtwórz film → Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin

Pobierz katalog →

Pobierz ulotkę →