09 czerwca 2017

XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych SIELINKO 2017

 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
 • Galeria
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych SIELINKO 2017, która odbyła się 3-4 czerwca, wzięło udział 121 wystawców zwierząt. W tegorocznej edycji ze względu na chorobę ASF nie prezentowano na ringu trzody chlewnej. W zamian Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” przyznał 14 hodowcom trzody chlewnej z Wielkopolski nagrody w „Konkursie za Wyniki Oceny Wartości Użytkowej i Hodowlanej”.

Wystawcy pokazali w Sielinku 54 rasy reprezentowane przez 450 zwierząt:

 • 70 jałówek i krów bydła mlecznego ras polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i Jersey oraz 10 cieląt uczestniczących w „Konkursie Młodego Hodowcy”,
 • 67 sztuk bydła i 3 cielęta w kategorii bydła mięsnego ras: Limousine, Hereford, Angus czarny, Blonde d`Aquitaine, Charolaise, Simmentaler mięsny i belgijskiej biało-błękitnej,
 • 25 koni ras: konik polski, koń wielkopolski, koń śląski, polski koń szlachetny półkrwi, konie zimnokrwiste i kuce,
 • 10 stadek owiec i kóz (24 sztuki) ras: Suffolk, Berrichon du Cher, owca wielkopolska, białogłowa owca mięsna, owca fryzyjska, merynos polski, merynos polski w starym typie oraz 3 kózki rasy koza burska,
 • 14 stadek drobiu (57 sztuk): kury mięsne, kury nieśne ekstensywne, gęsi białe kołudzkie, przepiórki japońskie oraz drób amatorski – indyki, perliczki i pawie,
 • 70 królików (14 ras) ocenianych przez komisję sędziowską z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie oraz 90 królików (11 ras) reprezentujących wystawców należących do Krajowego Związku Hodowców Królików z siedzibą w Gnieźnie,
 • 3 alpaki rasy Huacaya,
 • 2 żubronie,
 • 2 osły,
 • a także 24 konie rywalizujące na parkurze w konkursie powożenia zaprzęgami parokonnymi.

Wystawiane w Sielinku zwierzęta przywieziono z sześciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Ogółem na XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, zgodnie z „Regulaminem Oceny Wystawy oraz Nagradzania Hodowców” zatwierdzonym dla poszczególnych gatunków zwierząt, przyznano 70 czempionatów, w tym 48 czempionów i 22 wiceczempiony. Dodatkowo wśród czempionów bydła mlecznego wybrano dwa superczempiony, a wśród bydła mięsnego – jednego superczempiona.

„Konkurs Młodych Hodowców” cieląt jałówek rasy HF, którego jurorem był Mieczysław Kopiczko – sędzia główny z PFHBiPM, zorganizowali firma Intergen i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Rywalizację wygrała cieliczka Gryfa hodowli Dawida Skiby z Wyganowa, którą zaprezentowała na ringu córka właściciela – Wiktoria. Uczestnicy konkursu odebrali nagrody ufundowane przez firmy: Intergen, Dolfos, LNB, Faska, Polmass, Sano oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Zwiedzający wystawę mogli rónież podziwiać rozgrywające się na parkurze zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi. Po zakończeniu rywalizacji uczestnikom tego widowiska wręczono nagrody przygotowane przez firmę Dolfos, a najlepszym zawodnikom puchary ufundowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Organizatorzy XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych:

 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
 • Poznański Okręgowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu
 • oraz przedstawiciele branżowych związków hodowlanych:
  • Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
  • Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła,
  • Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
  • Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS’’
  • Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej,
  • Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Warszawie,
  • Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie,
  • Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Poznaniu,
  • Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
  • Krajowego Związku Hodowców Królików z siedzibą w Gnieźnie,

pragną serdecznie podziękować wystawcom za udział, przygotowanie i prezentację zwierząt, a instytucjom rządowym, samorządowym i branżowym za ufundowane nagrody.

W Sielinku 3-4 czerwca 2017 roku wespół z XXIII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych odbyły się: XXIV Wielkopolskie Targi Rolnicze oraz Dni Pola. Wszystkie wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szacuje się, że tereny wystawowe odwiedziło w tym czasie ponad 15 tysięcy osób.

BYDŁO MLECZNE

Nr kat. Wystawca Nr identyfikacyjny Tytuł
Jałowice I kategoria wiekowa
99 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. PL005341572551 CZEMPION
2 Gospodarstwo Rolne Artur Klupś, Pępowo PL005370550148 WICECZEMPION
Jałowice II kategoria wiekowa
7 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. PL005402823523 CZEMPION
13 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. PL005283952879 WICECZEMPION
Jałowice III kategoria wiekowa 
17 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o. PL005349324633 CZEMPION
14 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o. PL005349324701 WICECZEMPION
Jałowice IV kategoria wiekowa
24 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o. PL005346321390 CZEMPION
98 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. PL005283953265 WICECZEMPION
Jałowice V kategoria wiekowa
38 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. PL005346066587 CZEMPION
33 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. PL005408789434 WICECZEMPION
Jałowice VI kategoria wiekowa
48 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. PL005401041058 CZEMPION
SUPERCZEMPION
49 Gospodarstwo Rolne Artur Klupś, Pępowo PL005370549937 WICECZEMPION
Krowy – pierwiastki młodsze
51 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. PL005369253579 CZEMPION
95 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. PL005376747245 WICECZEMPION
Krowy – pierwiastki starsze
59 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. PL005383998135 CZEMPION
58 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. w Gałowie PL005330258718 WICECZEMPION
Krowy – II laktacja
79 HZ Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. PL005282909140 CZEMPION
73 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. PL005402222135 WICECZEMPION
Krowy – III i dalsze laktacje
82 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. PL005228101041 CZEMPION
SUPERCZEMPION
83 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. PL005243131207 WICECZEMPION
Krowy rasy Jersey
92 Stadnina Koni IWNO Sp. z o.o. PL005235403473 CZEMPION
88 Stadnina Koni IWNO Sp. z o.o. PL005280921229 WICECZEMPION

Nagrody specjalne

 1. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla superczempiona w kategorii krów – Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o.
 2. Puchar Wojewody Wielkopolskiego dla najlepszego hodowcy w kategorii krów – Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o.
 3. Puchar Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka dla superczempiona kategorii krów mlecznych – Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o.
 4. Puchar Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka dla superczempiona w kategorii bydło mleczne, jałówki – Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o.
 5. Puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła – Wiesław Konarczak, Kaczagórka.
 6. Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla najlepszego hodowcy bydła mlecznego – Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o.
 7. Puchar Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu dla najlepszego hodowcy w kategorii jałowic – Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o.
 8. Puchar Dziekana Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody.
 9. Puchar Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu – Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o.
 10. Puchar Starosty Leszczyńskiego dla najlepszego hodowcy powiatu leszczyńskiego – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice.
 11. Puchar Starosty Gostyńskiego dla najlepszego hodowcy powiatu gostyńskiego – Gospodarstwo Rolne Artur Klupś, Pępowo.
 12. Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego dla najlepszego hodowcy bydła mlecznego z województwa lubuskiego – Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o.
 13. Puchar Prezesa Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu dla superczempiona w kategorii krów – Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o.
 14. Puchar Prezesa Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu dla superczempiona w kategorii jałówek – Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o.
 15. Puchar Prezesa Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy Sp. z o.o. dla superczempiona w kategorii jałowic – Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o.
 16. Puchar Prezesa Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy Sp. z o.o. dla superczempiona w kategorii krów Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o.

BYDŁO MIĘSNE

Nr kat. Wystawca Nr identyfikacyjny Tytuł
Jałowice hodowlane – Limousine do 18 mies.
41 Patryk Szerfenberg PL005344929876 CZEMPION
43 Marek Janków PL005416520210 WICECZEMPION
Jałowice hodowlane –  Charolaise do 18 mies.
40 Jerzy Magowski PL005333031806 CZEMPION
Jałowice hodowlane – Angus czarny powyżej 18 mies.
48 Zbigniew Szychulski PL005369739127 CZEMPION
Jałowice hodowlane – Limousine powyżej 18 mies.
57 Paweł Stopa PL005276450900 CZEMPION
55 Długie Stare Sp. z o.o. PL005367753088 WICECZEMPION
Jałowice hodowlane – Charolaise powyżej 18 mies.
53 Benedykt Bochyński PL005237698587 CZEMPION
Jałowice hodowlane – Simmental mięsny powyżej 18 mies.
59 Tomasz Miłek PL005393469878 CZEMPION
61 Leon Nozdryn-Płotnicki PL005243449814 WICECZEMPION
Krowa z cielęciem Charolaise
33 Jerzy Magowski PL005249395375 CZEMPION
Buhaje – Blonde d’Aquitaine do 24 mies.
12 Krzysztof Pulkowski PL005388308175 CZEMPION
11 Zbigniew Kołoszyc PL005341807578 WICECZEMPION
Buhaje – Limousine do 24 mies.
7 Zbigniew Kołoszyc PL005329761847 CZEMPION
​SUPERCZEMPION
Buhaje – Angus czarny do 24 mies.
18 Zbigniew Szychulski PL005344771548 CZEMPION
Buhaje – Charolaise powyżej 24 mies.
23 Jerzy Magowski PL005268351505 CZEMPION
Buhaje – Blonde d’Aquitaine powyżej 24 mies.
30 RSP Chrustowo PL005250688596 CZEMPION

Nagrody specjalne

 1. Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla najlepszego hodowcy bydła mięsnego – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chrustowo.
 2. Puchar Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu dla najlepszego hodowcy bydła mięsnego – Benedykt Bochyński, Kaczory.
 3. Puchar Prezesa Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu dla najlepszego hodowcy bydła mięsnego – Patryk Szerfenberg, Pyszczynek k. Gniezna.
 4. Puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu dla najlepszego hodowcy bydła mięsnego – Paweł Stopa, Lubiechowo.
 5. Puchar Wójta Święciechowy dla najlepszego hodowcy bydła mięsnego  – Długie Stare Sp. z o.o.
 6. Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego dla najlepszego hodowcy bydła mięsnego – Krzysztof Pulkowski, Nowiny Wielkie.

Ponadto hodowcom wręczono 20 pucharów i 17 statuetek Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zakupionych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

KONIE

Koń Wystawca Ocena Tytuł
Rasa konik polski
Noriska Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 44,16 CZEMPION
Koryntia Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 43,50 WICECZEMPION
Polski koń szlachety półkrwi
Ice Rose Jacek Wilczyński, Jastrzębniki 44,00 CZEMPION
Agnes-GL Leszek Garstka, Biadki 42,83 WICECZEMPION
Rasa śląska
Dosia Jan Serafin, Zakrzewo 43,83 CZEMPION
Adara Michał Serafin, Zakrzewo 43,50 WICECZEMPION
Kuce i konie małe
Coelenhage's Quid Pro Quo Bartosz Kołodziejek, Poznań. 44,00 CZEMPION
Houdringe Anatevka Klaudia Wilczyńska, Jastrzębniki 44,00 WICECZEMPION

Nagrody specjalne

 1. Puchar Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla najlepszego hodowcy koni – Jacek Wilczyński, Jastrzębniki, klacz ICE ROSE W.
 2. Puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu dla najlepszego hodowcy koni – Jan Serafin, Zakrzewo, klacz DOSIA.
 3. Puchar Prezesa Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu dla najlepszego hodowcy koni – Michał Serafin, Zakrzewo, klacz ADARA.
 4. Puchar Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu dla najlepszego hodowcy w kategorii konie małe – Bartosz Kołodziejek, klacz COELENHAGE’S QUID PRO QUO.
 5. Puchar Starosty Nowotomyskiego dla najlepszego hodowcy koni w powiecie – Leszek Garstka, klacz AGNES-GL.
 6. Puchar Starosty Kościańskiego dla najlepszego hodowcy koni z powiatu kościańskiego Poznańska Hodowla Nasienna Sp. z o.o., Oddział Produkcyjno-Nasienny Kobylniki.
 7. Puchar Burmistrza Opalenicy dla najlepszego hodowcy z gminy Opalenica – Klaudia Wilczyńska, Jastrzębniki, klacz HOUNDRINGE ANATEWKA.
 8. Puchar Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu dla najlepszego hodowcy w kategorii konie małe – Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., klacz NORISKA.

Ponadto hodowcom wręczono 4 puchary ufundowane przez Związek Hodowców Koni Wielkopolskich.

OWCE I KOZY

Nr kat. Wystawca Płeć Tytuł
Rasa Suffolk
4 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o., Gospodarstwo Golina Wielka Maciorka CZEMPION
7 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o., Gospodarstwo Golina Wielka Tryk CZEMPION
Rasa Berrichon du Cher
10 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o., Owczarnia Grotkowo Tryk CZEMPION
Rasa merynos polski w starym typie
16 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o., Gospodarstwo Drobnin Maciorka CZEMPION
Rasa merynos polski
21 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o., Gospodarstwo Drobnin Maciorka CZEMPION
Rasa wielkopolska
22 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki Maciorka CZEMPION
27 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki Tryk CZEMPION
Rasa białogłowa owca mięsna
31 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki Maciorka CZEMPION
Rasa fryzyjska
35 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki Maciorka CZEMPION
Kózka rasy burskiej
39 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki   CZEMPION

Nagrody specjalne

 1. Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla najlepszego hodowcy owiec – Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o., Owczarnia Grotkowo.
 2. Puchar Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla najlepszego hodowcy owiec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki.
 3. Puchar Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu dla najlepszego hodowcy owiec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki.
 4. Puchar Prezesa Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu dla najlepszego hodowcy owiec – Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o., Gospodarstwo Drobnin.
 5. Puchar Starosty Rawickiego dla najlepszego hodowcy z powiatu rawickiego – Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o., Gospodarstwo Golina Wielka.
 6. Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek dla najlepszego hodowcy z gminy Lwówek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki.
 7. Puchar Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu dla najlepszego hodowcy owiec reprezentującego gospodarstwo Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu – Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o., Gospodarstwo Drobnin.
 8. Puchar Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu dla najlepszego hodowcy w kategorii owiec – Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o., Gospodarstwo Golina Wielka.
 9. Puchar Starosty Powiatu Nowotomyskiego dla najlepszego hodowcy owiec w powiecie nowotomyskim – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki.
 10. Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla najlepszego hodowcy kóz w regionie - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki.

DRÓB

Wystawca Za Tytuł
Kury nieśne do półintensywnej produkcji jaj
Zofia i Gracjan Skórniccy, Hodowla Kur Zielononóżek, Duszniki Stadko hodowlane zielononóżka kuropatwiana rodu ZS-11 CZEMPION
Anna Skórnicka, Lipno Stadko rodzicielskie zielononóżka kuropatwiana rodu ZS-11 CZEMPION
Kury mięsne
Przedsiębiorstwo Hodowlane SENA N&N Sp. z o.o. w Mszczyczynie Stadko rodzicielskie kur mięsnych ROSS 308 CZEMPION
Przepiórki
Dariusz Królik, Gospodarstwo Rolne, Sieradz Stadko hodowlane przepiórek japońskich J-11 CZEMPION
Gęsi
Maria Gajowniczek, Reprodukcyjna Ferma Gęsi, Krośnice Stadko rodzicielskie gęsi białych kołudzkich CZEMPION

Nagrody specjalne

 1. Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla najlepszego hodowcy drobiu – Dariusz Królik, Sieradz, woj. łódzkie.
 2. Puchar Starosty Szamotulskiego dla najlepszego hodowcy drobiu z powiatu szamotulskiego –Zofia i Gracjan Skórniccy, DusznikI.

Ponadto hodowcom, którzy za prezentowane na XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych stadka uzyskali tytuł czempiona, wręczono 5 pucharów Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie

KRÓLIKI

Wystawca Tytuł
Rasa morawski olbrzym
Jarosław Kruszyk, Wilków CZEMPION
Rasa wiedeński niebieski
Arkadiusz Piaskowski, Duszniki WICECZEMPION
Rasa nowozelandzki czerwony
Marek Bubacz, Polska Wieś WICECZEMPION

Nagrody specjalne

 1. Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla najlepszego hodowcy królików – Jarosław Kruszyk, Wilków, woj. dolnośląskie.
 2. Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla najlepszego hodowcy królików – Arkadiusz Piaskowski, Duszniki.
 3. Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla  najlepszego hodowcy królików – Marek Bubacz, Polska Wieś.

Hodowcom z Krajowego Związku Hodowców Królików z siedzibą w Gnieźnie wręczono 3 puchary (2 puchary Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla najlepszych hodowców królików oraz puchar Starosty Kościańskiego dla Związku Hodowców Królików z siedzibą w Gnieźnie i najlepszych hodowców królików z powiatu kościańskiego). 

Zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi

Dla zwycięzców w zawodach w powożeniu zaprzęgami parokonnymi wręczono 3 puchary Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu:

 • I miejsce – Bartosz Kowalski z Szymanowa,
 • II miejsce – Karolina Górska z Masłowa,
 • III miejsce – Jarosław Bartkowiak ze Śmigla.

Galeria