07 czerwca 2017

Wielkopolskie Targi Rolnicze SIELINKO 2017

 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
 • Galeria
Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach 3-4 czerwca 2017 roku zorganizował na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie nowotomyskim (byłego Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku), XXIV Wielkopolskie Targi Rolnicze, którym towarzyszyła XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Pola. W tym ważnym wydarzeniu wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Pan Ryszard Zarudzki, który wcześniej spotkał się z Dyrekcją WODR, kierownikami działów i doradcami. Na spotkaniu przedstawiono Panu wiceministrowi działania doradcze WODR w Poznaniu oraz problemy, z którymi spotykają się w swojej pracy doradcy rolników. Podsekretarz Stanu oficjalnie dokonał otwarcia targów, następnie w towarzystwie zaproszonych gości oraz dyrekcji WODR w Poznaniu odwiedził stoiska instytucji branżowych oraz firm wystawiających się podczas targów. Wziął  udział w  uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród laureatom Etapu Wojewódzkiego - XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017".

W XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych wzięło udział 121 wystawców oraz hodowców trzody chlewnej, którym przyznano nagrody za wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej w „Konkursie Trzody Chlewnej”.  Wystawcy zaprezentowali w Sielinku 450 zwierząt w 54 rasach:

 • 70 sztuk jałówek i krów bydła mlecznego rasy: Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej i Jersey oraz 10 cieląt uczestniczących w „Konkursie Młodego Hodowcy”,
 • 67 sztuk bydła i 3 cielęta w kategorii bydło mięsne, ras: Limousine, Hereford, Angus Czarny, Blonde d`Aquitaine, Charolaise,  Simentaler Mięsny,  Belgian Blue,
 • 25 sztuk koni, ras: Konik Polski, Wielkopolska, Śląska, Polski Koń Szlachetnej Półkrwi, konie ras zimnokrwistych oraz kuce,
 • 10 stawek owiec i kóz (24 sztuki) ras: Suffolk, Berrichon du Cher, Owca Wielkopolska, Białogłowa Owca Mięsna, Owca Fryzyjska, Merynos Polski, Merynos Polski w starym typie
 • i 3  kózki rasy: Koza Burska,
 • 14 stadek drobiu (57 szt.): kury mięsne, kury nieśne ekstensywne,  gęsi białe kołudzkie,  przepiórki japońskie oraz drób amatorski – indyki, perliczki i pawie,
 • 70 sztuk królików prezentowanych na ekspozycji  w 14 rasach (oceniane przez Komisję Sędziowską z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt) oraz 90 sztuk królików (11 ras) reprezentujących  Wystawców należących do Krajowego Związku Hodowców Królików z/s w Gnieźnie,
 • dodatkową atrakcję na XXIII RWZH, Sielinko 2017 stanowiły stada:
  • Alpak (rasy Huacaya) –  3 szt.
  • Żubroni – 2 szt.
  • Osłów    – 2 szt. 
  • oraz 24 konie rywalizujące na parkurze w „Konkursie powożenia zaprzęgami parokonnymi”.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprezentowała laboratorium paszowe, przy użyciu którego wyniki analizy pasz objętościowych i treściwych dostarczonych przez hodowcę czy firmy paszowe można otrzymać w bardzo krótkim czasie. Pracownicy PFHBiPM podczas targów wykonywali darmowe badania przyniesionych próbek.

W czasie trwania Dni Pola w Sielinku bardzo licznie odwiedzane były poletka demonstracyjne, które zajmują  powierzchnię ok. 12 ha i obejmują kolekcję 16 najczęściej uprawianych gatunków w naszym terenie. Zaprezentowano 211 odmian roślin uprawnych ozimych, jarych i bobowatych, w tym 40 z Listy Odmian Zalecanych oraz kolekcję roślin energetycznych  w ilości 14 poletek.

Kolekcja polowa obejmowała:

 1. Pszenica ozima: 31 odmian w tym -  4 odmiany z LOZ
 2. Pszenżyto ozime: 14 odmian w tym - 4 odmiany z LOZ
 3. Żyto ozime:   16 odmian w tym - 4 odmiany z LOZ
 4. Jęczmień ozimy: 15 odmian w tym - 6 odmian z LOZ
 5. Rzepak ozimy: 26 odmian w tym - 2 odmiany z LOZ
 6. Jęczmień jary: 12 odmian w tym - 3 odmiany z LOZ
 7. Pszenica jara:  9 odmian w tym - 4 odmiany z LOZ
 8. Owies:  6 odmian w tym - 3 odmiany z LOZ
 9. Łubin wąskolistny:  11 odmian w tym - 4 odmiany z LOZ
 10. Łubin żółty:  4 odmiany w tym - 3 odmiany z LOZ
 11. Łubin biały: 1
 12. Groch: 16 odmian w tym - 4 odmiany z LOZ
 13. Bobik:  2 odmiany - niskotaninowe
 14. Soja:  8 odmian w tym - 2 odmiany z LOZ
 15. Ziemniaki: 3 odmiany
 16. Kukurydza: 40 odmian
 17. Mieszanki traw i lucerna
 18. Kolekcja roślin energetycznych min.: Miskant Olbrzymi, Kostrzewa Trzcinowa, Palczatka Gerarda.

W Dniach Pola udział wzięło 12 firm nasiennych, których przedstawiciele udzielali zainteresowanym wyczerpujących informacji. Fachowym doradztwem dot. roślin bobowatych służył prof. Jerzy Szukała z UP w Poznaniu oraz prof. Marek Korbas z PIB – IOR w Poznaniu, który omawiał sprawy dot. chorób zbóż. Poletka odwiedziło szacunkowo ok. 3 tys.  osób.

W niedzielę odbył się pokaz obcinania drzewek Oxytree, który cieszył się dużym zainteresowaniem przyszłych plantatorów roślin  energetycznych.

Duże zainteresowanie budziła znajdująca się na terenie poletek demonstracyjnych stacja meteorologiczna, której zadaniem jest rejestrowanie zjawisk atmosferycznych, takich jak: temperatura, opad, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie. Dane ze stacji są pobierane przez udostępniany na naszej stronie internetowej system wspomagania decyzji, który przewiduje termin wystąpienia zagrożenia zarazą ziemniaka i pomaga określić optymalne terminy wykonywania zabiegów chemicznych.

Obecnie w wyniku działań prowadzonych przez nasz ośrodek na etapie testowania i wdrażania są systemy dotyczące:

 • chorób grzybowych w pszenicy (5 chorób),
 • mączniak prawdziwy w jęczmieniu,
 • rolnice w burakach,
 • skrzypionki,
 • chwościk w burakach – testowanie,
 • rdza brunatna w życie – opracowanie systemu,
 • zaraza ziemniaka w pomidorach – opracowanie systemu,
 • stonka ziemniaczana – opracowanie systemu.

Targi odwiedziło szacunkowo około 15-16 tysięcy osób.

Federacje Hodowców Bydła mięsnego, Trzody chlewnej i Drobiu mając na uwadze promocje produktów mięsnych stworzyły możliwość degustacji potraw.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska związane z urządzaniem i wyposażeniem przydomowych ogrodów.