Nowości z Wrześni
02 stycznia 2018

Międzyplony – terminy siewu i utrzymania na gruncie

Opracowanie: Dorota Gumienna • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Siew międzyplonów jest praktyką stosowaną w gospodarstwach rolnych zajmujących się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Rolnicy wysiewają poplony w celu wzbogacenia gleby w substancję organiczną jako zielony nawóz, a także w celu zapewnienia bazy paszowej dla przeżuwaczy. Rolnicy z powiatu wrzesińskiego mają możliwość uzyskania dodatkowej płatności do hektara wysianego międzyplonu. Poplony uprawiane są wówczas w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007–2013 albo Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020. Wysiewane są także w ramach praktyki dodatkowej w  Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone w "Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym". W gospodarstwach o powierzchni gruntów…
02 stycznia 2018

Uprawy wiążące azot - nowe wymogi od 2018 roku?

Opracowanie: Dorota Gumienna • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Rośliny bobowate, uprawiane zarówno w plonie głównym, jak i w formie międzyplonów,  wykorzystywane są na cele konsumpcyjne i paszowe, a także na nawóz zielony. Stanowią źródło paszy o wysokiej zawartości białka, a w płodozmianie tworzą korzystne stanowisko dla wielu roślin następczych. Mają znaczenie nie tylko produkcyjne, ale również środowiskowe. Posiadają zdolność wiązania azotu atmosferycznego, ich uprawa korzystnie wpływa na właściwości fizyko-chemiczne gleby i na poprawę bilansu substancji organicznej w glebie. Są pożądaną grupą roślin, ponieważ urozmaicają krajobraz rolniczy zdominowany przez zboża i stanowią ostoję dla owadów. W systemie dopłat bezpośrednich działającym od 2015 roku uprawy wiążące azot zostały zaliczone do…

Galeria

{gallery}8174{/gallery}
Ostatnio zmieniany 02 stycznia 2018
28 grudnia 2017

Plan zadań ochronnych na Naturze 2000

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
W dniu 6 października 2016 r. Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbyły się warsztaty lokalne zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem przeprowadzonych warsztatów było zaprezentowanie stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002,  zidentyfikowanie potencjalnych i istniejących zagrożeń dla środowiska oraz wypracowanie propozycji działań ochronnych. Spotkanie miało charakter otwarty , mogły w nim wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane tym tematem. Ogłoszenie było wywieszone w gablocie informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, jak i również otrzymali je sołtysi naszej gminy, aby przekazać jak najszerszemu gronu mieszkańców. Tak…
21 grudnia 2017

Dokształcanie rolników w zakresie integrowanej ochrony roślin

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
W okresie zimowym i letnim przeprowadzono cykl szkoleń , na których  poruszano tematykę integrowanej ochrony roślin. Z definicji w Wikipedi: Integrowana ochrona roślin – to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, dający pierwszeństwo metodom niechemicznym, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych powinno być osiągane w pierwszej kolejności  m.in. przez: a) stosowanie płodozmianu, b) stosowanie właściwej agrotechniki, c) stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego i nasadzeniowego  poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie, d) stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji, e) stosowanie środków zapobiegających…
21 grudnia 2017

Lokalna Grupa Dyskusyjna- podsumowanie roku 2017

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Na terenie gm. Miłosław już od kilku lat odbywają się spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej utworzonej pod potrzeby środowiska rolniczego. Poświęcone były one jak corocznie tematyce Integrowanej Ochronie Roślin Rolniczych. W roku bieżącym przeprowadzono z grupa dwa spotkania  na terenie gm. Miłosław, dwa następne przeprowadziła koleżanka na terenie gm. Pyzdry.  Pierwsze ze spotkań odbyło się w okresie zimowym- 15-03-2017 roku i dotyczyło Integrowana ochrona roślin- chemiczna ochrona roślin jako jedna z metod ograniczenia patogenów. Drugie natomiast tuż przed zbiorami roślin zbożowych  26-07-2017 r i poświęcone było Integrowana ochrona roślin- prowadzenie ewidencji wykonanych zabiegów śor w gospodarstwie. W gospodarstwach prowadzących intensywną produkcję…
20 grudnia 2017

Szkolenie dla rolników w Kołaczkowie

Opracowanie: Agnieszka Jeżewska
W dniu 24.11.2017 odbyło się szkolenie rolników w Kołaczkowie, kończący cykl szkoleń rolniczych w roku 2017 realizowanych na terenie gminy. Tematem wiodącym szkolenia była: integrowana ochrona roślin  ze szczególnym uwzględnieniem patogenów. Szkolenie obejmowało zakres zwalczania patogenów w zbożach, ziemniakach i rzepaku. Zwrócono uwagę na metody i sposoby zwalczania patogenów,  agrotechnikę , uprawę odpowiednich odmian roślin i zwalczanie biologiczne oraz chemiczne. Podkreślano, że  wysoką produkcję uzyska się stosując intensywną ochronę ,gdyż metody nie chemiczne nie eliminują w stopniu dostatecznym występowanie chwastów ,chorób i szkodników. Poruszano zagadnienia racjonalnego nawożenia roślin i aktualizacji badań prób glebowych oraz terminy stosowania nawozów z uwzględnieniem Dyrektywy…
07 listopada 2017

„Łąki” w Dolinie Warty inspiracją prac artystów

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
W dniach 10-13 lipca 2017 roku w Czeszewie odbył się już V jubileuszowy plener plastyczny zaadresowany zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach,  współorganizatorami: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Lasy Państwowe.Twórcy , którzy przyjechali z Komornik, Gdańska, Wrześni, Brzegu  oraz z okolicznych miejscowości w liczbie 22 osób , pracowali na terenie rezerwatu przyrody – Czeszewski Las, Centrum Zarządzania Łęgami, Nadleśnictwa Jarocin, Lasy Państwowe,  na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „U Leny” w Czeszewie.  W gospodarstwie tym prowadzonym przez p.p.Woźniaków oprócz wypoczynku i strawy pochodzącej z lokalnych produktów artyści mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach plastycznych.…
Ostatnio zmieniany 09 listopada 2017
07 listopada 2017

Targi „Rolnicza Jesień” we Wrześni

Opracowanie: Agnieszka Jeżewska
W niedzielę 22.10.2017r. we Wrześni już po raz XXVII na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz na ulicy Opieszyn odbyły się Targi Rolnicza Jesień. W tym roku wystawcami było ponad 144 firm. Jak co roku wybrano i nagrodzono najlepsze produkty regionalny, promocje oraz ekspozycje. Targi Rolnicza Jesień od lat cieszą się bardzo dużą popularnością. Chociaż pogoda nie sprzyjała- padał deszcz i było zimno, nie zniechęciło to jednak do wzięcia udziału w targach wystawców jak i odwiedzających. Tegoroczną imprezę odwiedziło kilkanaście tysięcy osób. Każdy zwiedzający mógł znaleźć coś dla siebie. Wśród wystawców znaleźli się lokalni producenci ale również wystawcy z…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2017
31 lipca 2017

Wysokie plony jęczmienia ozimego w powiecie wrzesińskim

Opracowanie: Paweł Antkowiak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
18 lipca 2017 roku w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Marka Śmidowicza z Sokolnik (powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo) odbył się pokaz zbioru oraz ważenia jęczmienia ozimego. Na polu o powierzchni 13,74 ha, gdzie występują bardzo zróżnicowane bonitacyjnie gleby -od klasy IIIa do VI, zaprezentowano dwie odmiany hybrydowe oraz jedną odmianę konwencjonalną. Organizatorami pokazu byli: Andrzej Dąbrowski - Syngenta Tomasz Jaskulski i Krzysztof Konieczka - BASF oraz dr Zuzanna Sawińska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Firma Syngenta zaprezentowała 2 odmiany jęczmienia hybrydowego w technologii Hyvido: Wootan – mieszaniec trójliniowy o najwyższych wynikach plonowania we wszystkich trzech latach badań rejestracyjnych na obu poziomach intensywności;…
Ostatnio zmieniany 31 lipca 2017