Nowości z Wrześni
08 lipca 2014

Integrowana ochrona roślin w praktyce

Opracowanie: Rafał Mizerski
Integrowana ochrona roślin w praktyce Z praktycznymi aspektami integrowanej ochrony roślin mieliśmy możliwość zapoznać się w ramach warsztatów terenowych organizowanych przez CDR o/Poznań . Po pierwszym dniu i części teoretycznej mogliśmy zdobytą wiedzę utrwalić na poletkach Stacji Badawczej Instytutu Ochrony  Roślin  w Poznaniu  a  znajdującej się w Winnej Górze k/ Środy Wlkp. Grupa kilkudziesięciu doradców z terenu całego kraju , w tym dwie doradczynie z powiatu wrzesińskiego , miała możliwość  zobaczyć objawy i uszkodzenia powodowane przez choroby grzybowe i szkodniki na roślinach zbożowych i rzepaku - patogenów ważnych gospodarczo powodujących duże straty w nieprawidłowo prowadzonych uprawach.   Fot. 1. Przed…
12 marca 2014

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Opracowanie: Paweł Antkowiak
Nadwarciański Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 r. na powierzchni 134,3 km2. Leży w dolinie Warty między autostradą A2 a ujściem Prosny do Warty poniżej Pyzdr (powiaty słupecki i wrzesiński). Park chroni krajobraz szerokiego dna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, w której przeważają łąki i pastwiska, zajmujące ponad połowę powierzchni Parku. Warta, zmieniając często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza, okresowo podczas wezbrań napełniane wodą. Większość powierzchni Parku to tereny otwarte, głównie łąki, wilgotne pastwiska, podmokłe nieużytki.   Starorzecze Madałowe Warunkiem utrzymania obecnego krajobrazu Parku jest jego gospodarcze wykorzystanie, w wyniku którego hamowana jest naturalna sukcesja roślin. Niepowtarzalne zbiorowiska typu dolinnego…
12 marca 2013

Podsumowanie działalności ZD Września za 2012 rok.

Opracowanie: Rafał Mizerski
Podsumowanie Działalności Zespołu Doradczego w powiecie wrzesińskim W dniu 28 lutego 2013 r. we Wrześni odbyło się coroczne Podsumowanie Działalności Zespołu Doradczego powiatu wrzesińskiego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele jednostek samorządowych w powiecie - starostwa i gmin, przedstawiciele  jednostek pracujących na rzecz rolnictwa z terenu powiatu, między innymi: ARIMR, KRUS, Powiatowy Bank Spółdzielczy, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, LGD „Z Nami Warto”, przedstawiciele grup producentów rolnych, Izba Rolnicza, rolnicy, doradcy WODR. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentował kierownik Działu SPRSJiD Tadeusz Przybecki. Gości, rolników i doradców powitał kierownik ZD Paweł Antkowiak, który przedstawił uczestnikom prezentację zawierającą…
Ostatnio zmieniany 12 marca 2013
W lutym i marcu bieżącego roku Zespół Doradczy w powiecie wrzesińskim zorganizował 6 dwudniowych kursów stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kursy przeprowadzono już w gminach: Miłosław, Kołaczkowo i Pyzdry a uczestniczyło w nich już 210 rolników z terenu powiatu wrzesińskiego. Uczestnicy kursu zostali przeszkoleni w zakresie:• wybranych zagadnień dotyczących obowiązujących przepisów,• charakterystyki i stosowania środków ochrony roślin,• zagadnień dotyczących ochrony roślin uprawnych,• techniki ochrony roślin,• zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko naturalne,• BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin.Wszyscy rolnicy biorący udział w szkoleniu otrzymali świadectwo ukończenia kursu z ważnością na 5 lat, uprawniające producentów rolnych do…
Ostatnio zmieniany 09 marca 2013
09 marca 2013

Nowe obszary OSN w powiecie wrzesińskim

Opracowanie: Paweł Antkowiak
Nowe obszary OSN w powiecie wrzesińskim20 sierpnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Poz. 3601) ogłoszono Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.W rozporządzeniu określone są obszary szczególnie narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć. Między innymi wyznaczono obszar w zlewni Strugi Bawół o powierzchni 393,30 km2. W obszarze tej zlewni znajduje się część gminy Września na terenie następujących obrębów geodezyjnych: Bierzglin, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gutowo Małe, Gutowo Wielkie, Kleparz, Ostrowo…
Ostatnio zmieniany 09 marca 2013
19 grudnia 2012

W dniach 27-31 grudnia biuro ZD we Wrześni będzie nieczynne

Opracowanie: Paweł Antkowiak
Uprzejmie informujemy, że w budynku przy ulicy Kaliskiej 1 we Wrześni w którym mieści się siedziba Zespołu Doradczego w powiecie wrzesińskim przeprowadzany jest obecnie remont klatki schodowej.W związku z powyższym w okresie od 27 do 31 grudnia biuro ZD w powiecie wrzesińskim będzie zamknięte a pracownicy Zespołu będą przebywać na urlopie. Korzystając z okazji zbliżających się Świąt pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju, realizacji osobistych zamierzeń i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Kierownik i Pracownicy Zespołu Doradczego w powiecie wrzesińskim
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2012
28 listopada 2012

Szkolenia Cross Compliance w powiecie wrzesińskim

Opracowanie: Paweł Antkowiak
W dniach od 20.11.2012 r. do 21.11.2012 r. w gminie Września odbyło się szkolenie z zakresu Spełnienia Minimalnych Wymogów Wzajemnej Zgodności oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w gospodarstwie rolnym. Było to ostatnie szkolenie z 6 zaplanowanych na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Wprowadzenie przez Unię Europejską wymagań w zakresie wzajemnej zgodności wynika z dążenia do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ma na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego. W Polsce od roku 2009 otrzymywane przez rolników płatności bezpośrednich wiąże się ze spełnieniem szeregu norm i wymogów.Pierwszy dzień obejmował zagadnienia teoretyczne…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2012
13 czerwca 2012

Dzień Pola w Sokolnikach

Opracowanie: Paweł Antkowiak
DZIEŃ POLA W SOKOLNIKACH Już po raz dziesiąty członkowie stowarzyszenia „Wspólnota Producentów Rolnych Ziemi Wrzesińskiej” spotkali się na  „Dniu Pola". Impreza zorganizowana przez Wspólnotę Producentów Rolnych z udziałem firm współpracujących z rolnikami oraz ZD w powiecie wrzesińskim odbyła się 5 czerwca w Sokolnikach, wsi o dobrych tradycjach rolniczych. Gospodarzem Dnia Pola był Pan Marek Śmidowicz Vice Prezes stowarzyszenia. To właśnie na jego polach rolnicy mogli ocenić: program ochrony oraz nawożenia jęczmienia jarego, kukurydzy oraz żyta hybrydowego. Uczestnicy Dnia Pola z uwagą przysłuchiwali się wypowiedziom  przedstawicieli firm, zadawali pytania, wymieniali się spostrzeżeniami. Jak w większości gospodarstw powiatu wrzesińskiego rzepak i zboża…
Ostatnio zmieniany 13 czerwca 2012
18 marca 2012

Podsumowanie działalności doradczej w powiecie wrzesińskim

Opracowanie: Paweł Antkowiak
Podsumowanie działalności ZD Września za 2011 rok. Podsumowanie działalności Zespołu Doradczego w powiecie wrzesińskim odbyło się w siedzibie w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Miłosław. Spotkanie rozpoczął kierownik Zespołu Doradczego Paweł Antkowiak, który witając wszystkich zebranych przedstawił uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli różnych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa na terenie powiatu. W podsumowaniu wzięły udział osoby reprezentujące poszczególne instytucje m.in.: Burmistrz Gminy Miłosław, przedstawiciele starostwa powiatowego oraz gminy Września, kierownik Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele: Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,…
Ostatnio zmieniany 19 marca 2012