Nowości z Wrześni
05 lutego 2015

Zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku

Opracowanie: Paweł Antkowiak
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. Od następnego roku stawka zwrotu akcyzy wyniesie 0,96 zł na 1 litr oleju. Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów…
07 stycznia 2015

Nowości w dopłatach bezpośrednich w 2015 roku

Opracowanie: Paweł Antkowiak
CO NOWEGO W DOPŁATACH BEZPOŚREDNICH W 2015 ROKU ?  2015 r niesie ze sobą reformę systemu wsparcia bezpośredniego. Zmieniają się stawki i zasady płatności bezpośrednich. Gospodarstwa rolne będą mogły korzystać z następujących płatności : - jednolita płatność obszarowa - płatność za zazielenienie- obejmująca: *dywersyfikację upraw *utrzymanie trwałych użytków zielonych *utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) - płatność dla młodych rolników - płatność dodatkowa – do gruntów rolnych w przedziale od 3,01 do 30,00 ha - płatności związane z produkcją: dotyczą bydła, krów, owiec, kóz, owoców miękkich ( malina, truskawka), chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi włóknistych. -…
12 grudnia 2014

Znaczenie międzyplonów

Opracowanie: Paweł Antkowiak
Wzrost intensyfikacji produkcji rolniczej, specjalizacja, brak obornika doprowadza do naruszenia bilansu próchnicy w glebie. Międzyplony wprowadzone do zmianowania zapobiegają w okresie zimy wymywaniu składników pokarmowych z gleby a przede wszystkim azotu i fosforu do wód gruntowych i zbiorników wodnych, ma to duże znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. Międzyplony odgrywają dużą rolę w ochronie gleby przed erozją wietrzną, uprawa ich spełnia rolę fitosanitarną (rośliny krzyżowe) ograniczają występowanie chorób i szkodników roślin uprawnych (choroby podsuszkowe zbóż). Siew międzyplonów korzystnie wpływa na zmniejszenie zachwaszczenie roślin uprawnych a w dużym stopniu ogranicza skutki niewłaściwego następstwa roślin zwiększając ich plony. Zauważono duży wpływ międzyplonów na…
11 grudnia 2014

Podsumowanie rocznej działalności LGD w gminie Miłosław

Opracowanie: Paweł Antkowiak
Na terenie gm. Miłosław prowadzone przez Mariolę Piotrowską – specjalistę doradcę odbyły się cztery spotkania w ramach Lokalnej Grupy Dyskusyjnej – po 1 w każdym kwartale: 19-03-2014 ; 30-04-2014 , 17-09-2014,26-11-2014 , poświęcone tematyce Integrowanej Ochronie Roślin Rolniczych. Zainteresowani rolnicy tym tematem mieli możliwość przedyskutować problemy związane w wymogiem prawnym obowiązujących obligatoryjnie od 1 stycznia tego roku wszystkich stosujących środki ochrony roślin w uprawach rolniczych i sadowniczych. Rolnicy mogli podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z własnego podwórka . Na każdym ze spotkań poruszano temat prowadzenia zapisów w rejestrze dokumentującym stosowanie pestycydów w uprawach i konieczności udokumentowania przyczyny zastosowania preparatu.…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2014
08 sierpnia 2014

A może soczewica?

Opracowanie: Rafał Mizerski
Modernizacja naszego rolnictwa oraz dostępność nasion nowoczesnych odmian  przyczyniły się do zmian w naszym rolnictwie powodując, że  z naszej uprawy zaczęły znikać  takie gatunki roślin jak proso  zwyczajne, lnicznik siewny, soczewica jadalna, lędźwian, nostrzyk biały czy jak znikło żyto krzyca uprawiane na Podhalu. Zachowanie starych  gatunków i  ich odmian zwiększa różnorodność upraw, co zapobiega uproszczeniu płodozmianu i zapewnia różnorodność siedlisk. Zazwyczaj gat. te są szczególnie przydatne w produkcji ekologicznej i ekstensywnej. Wzrost zapotrzebowania na żywność niekonwencjonalną  oraz żywność o właściwościach prozdrowotnych spowodowało, że rośliny te wracają na  pola rolników a w szczególności tych którzy korzystają z dopłat korzystając  z  programu…
08 lipca 2014

Integrowana ochrona roślin w praktyce

Opracowanie: Rafał Mizerski
Integrowana ochrona roślin w praktyce Z praktycznymi aspektami integrowanej ochrony roślin mieliśmy możliwość zapoznać się w ramach warsztatów terenowych organizowanych przez CDR o/Poznań . Po pierwszym dniu i części teoretycznej mogliśmy zdobytą wiedzę utrwalić na poletkach Stacji Badawczej Instytutu Ochrony  Roślin  w Poznaniu  a  znajdującej się w Winnej Górze k/ Środy Wlkp. Grupa kilkudziesięciu doradców z terenu całego kraju , w tym dwie doradczynie z powiatu wrzesińskiego , miała możliwość  zobaczyć objawy i uszkodzenia powodowane przez choroby grzybowe i szkodniki na roślinach zbożowych i rzepaku - patogenów ważnych gospodarczo powodujących duże straty w nieprawidłowo prowadzonych uprawach.   Fot. 1. Przed…
12 marca 2014

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Opracowanie: Paweł Antkowiak
Nadwarciański Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 r. na powierzchni 134,3 km2. Leży w dolinie Warty między autostradą A2 a ujściem Prosny do Warty poniżej Pyzdr (powiaty słupecki i wrzesiński). Park chroni krajobraz szerokiego dna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, w której przeważają łąki i pastwiska, zajmujące ponad połowę powierzchni Parku. Warta, zmieniając często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza, okresowo podczas wezbrań napełniane wodą. Większość powierzchni Parku to tereny otwarte, głównie łąki, wilgotne pastwiska, podmokłe nieużytki.   Starorzecze Madałowe Warunkiem utrzymania obecnego krajobrazu Parku jest jego gospodarcze wykorzystanie, w wyniku którego hamowana jest naturalna sukcesja roślin. Niepowtarzalne zbiorowiska typu dolinnego…
12 marca 2013

Podsumowanie działalności ZD Września za 2012 rok.

Opracowanie: Rafał Mizerski
Podsumowanie Działalności Zespołu Doradczego w powiecie wrzesińskim W dniu 28 lutego 2013 r. we Wrześni odbyło się coroczne Podsumowanie Działalności Zespołu Doradczego powiatu wrzesińskiego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele jednostek samorządowych w powiecie - starostwa i gmin, przedstawiciele  jednostek pracujących na rzecz rolnictwa z terenu powiatu, między innymi: ARIMR, KRUS, Powiatowy Bank Spółdzielczy, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, LGD „Z Nami Warto”, przedstawiciele grup producentów rolnych, Izba Rolnicza, rolnicy, doradcy WODR. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentował kierownik Działu SPRSJiD Tadeusz Przybecki. Gości, rolników i doradców powitał kierownik ZD Paweł Antkowiak, który przedstawił uczestnikom prezentację zawierającą…
Ostatnio zmieniany 12 marca 2013
W lutym i marcu bieżącego roku Zespół Doradczy w powiecie wrzesińskim zorganizował 6 dwudniowych kursów stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kursy przeprowadzono już w gminach: Miłosław, Kołaczkowo i Pyzdry a uczestniczyło w nich już 210 rolników z terenu powiatu wrzesińskiego. Uczestnicy kursu zostali przeszkoleni w zakresie:• wybranych zagadnień dotyczących obowiązujących przepisów,• charakterystyki i stosowania środków ochrony roślin,• zagadnień dotyczących ochrony roślin uprawnych,• techniki ochrony roślin,• zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko naturalne,• BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin.Wszyscy rolnicy biorący udział w szkoleniu otrzymali świadectwo ukończenia kursu z ważnością na 5 lat, uprawniające producentów rolnych do…
Ostatnio zmieniany 09 marca 2013