Nowości z Wrześni
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Nekli

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
09 stycznia 2017

Konferencja dla „Młodych rolników” w Kołaczkowie

Opracowanie: Paweł Antkowiak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Zespół Doradczy w powiecie wrzesińskim zorganizował spotkanie szkoleniowe, które pomoże wykonać zobowiązania podjęte przez „Młodych rolników”. Dwudziestu rolników, beneficjentów działania: Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020, uczestniczących w konferencji w dniu 9 grudnia br. w Kołaczkowie, otrzymało zaświadczenie niezbędne do wywiązania się z założeń biznesplanu. Program konferencji obejmował cztery tematy szkoleniowe: Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym: podatki w rolnictwie, ewidencjonowanie przychodów i rozchodów, wykorzystanie programów komputerowych. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej: zasady integrowanej ochrony roślin, wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w uprawach, dobre praktyki rolnicze. Chów trzody chlewnej i cieląt, żywienie i organizacja bazy paszowej, zasady wzajemnej zgodności. BHP w…
Ostatnio zmieniany 09 stycznia 2017
30 grudnia 2016

Dni pola w gminie Miłosław

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
U rolnika w gm. Miłosław  Ryszarda Przybylskiego na co dzień  współpracującego z ZD we Wrześni  odbyły się 08-09-2016 roku „Dni pola’ pod patronatem lokalnej firmy  Ampol-Merol . W ramach tej imprezy zaprezentowano kolekcje 7 odmian kukurydzy:  1 odmianę firmy Pioneer  - P 8609 Mieszaniec na ziarno i kiszonkę średniowczesny-  mieszaniec o doskonałej kombinacji wysokich plonów i wysokiej strawności, plonuje wysoko i stabilnie, wysoka zawartość suchej masy przy zbiorze , średnio wczesny o bardzo wysokim potencjale plonowania na kiszonkę , łodygi i liście oraz kolby równomiernie dojrzewają, dobry wzrost początkowy , rośliny średnio wysokie, o mocnych łodygach,  tolerancyjne na wyleganie korzeniowe…
30 grudnia 2016

Integrowana ochrona kukurydzy

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Temat demonstracji z produkcji roślinnej pod hasłem „Integrowana ochrona kukurydzy” przeprowadzono w gospodarstwie rolnym p. Ryszarda Przybylskiego  zam. w Miłosławiu , z którym współpraca na każdym polu jest wzorcowa. Dla przypomnienia  integrowana ochronę   literatura fachowa określa jako: INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN (Integrated Pest Management – IPM ) jest to sposób ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi (grzybami, bakteriami, wirusami i innymi czynnikami chorobotwórczymi; owadami; roztoczami; nicieniami; chwastami lub zwierzętami kręgowymi), polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod profilaktyki i ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Celem integrowanej ochrony roślin jest utrzymanie…
20 grudnia 2016

Ważne przypomnienie dla rolników z powiatu wrzesińskiego

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Już niewiele czasu zostało rolnikom utrzymującym zwierzęta aby sporządzić spis zwierząt przebywających w gospodarstwie. Jest to nowość ogłoszona w czwartym kwartale tego roku i jeszcze spotykam się z przypadkami niewiedzy na ten temat wśród rolników. Dotyczy to wszystkich grup zwierząt przebywających w gospodarstwie: bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz. Spis dokonujemy na odpowiednich formularzach udostępnionych przez ARiMR. Dla bydła, owiec i kóz podajemy numery identyfikacyjne zwierząt, dla świń tylko ogólną liczbę zwierząt w gospodarstwie ( nie ważne jest tu że zakupywane świnie mają różne numery identyfikacyjne). Spis wykonujemy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku, umieszczając odpowiedni zapis w księgach rejestracji…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2016
20 grudnia 2016

Rok szkoleniowy w gminie Pyzdry zakończony

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Początek roku 2016 obfitował w   wyjazdy szkoleniowe z rolnikami. W styczniu zapoznaliśmy się z innowacjami w mechanizacji produkcji rolniczej  na Polagrze Premiery w Poznaniu. W lutym autokarem pojechaliśmy na Fermę  Bydła, Świń i Drobiu do Łodzi, a także na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia 2016 w Poznaniu. W marcu na gali Wielkopolski Rolnik Roku 2015 podziwialiśmy osiągnięcia nominowanych gospodarstw.  We wrześniu nie mogło nas zabraknąć na Bednarach .W październiku kilkoro rolników brało udział w warsztatach wyjazdowych na temat nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w rolnictwie „Wielkopolskie innowacje” w Gałowie  ,a także w uczestniczyło w konferencji nt: "Innowacyjne metody…
15 grudnia 2016

Słabe gleby w gminie Pyzdry

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
 Przeszło połowa gleb w gminie Pyzdry to gleby lekkie V I VI klasy bonitacyjnej. Gleby te są w większości zakwaszone. Do mojego biura często przychodzą rolnicy z pytaniem dlaczego na ich polach często występują żółte place , na których rośliny gorzej rosną, pomimo prawidłowego nawożenia. Sytuacja ta powtarza się z roku na rok. Na pytanie czy robili badanie gleby często odpowiadają przecząco. Dlaczego  zastanówmy się nad pytaniem dlaczego warto badać warto badać glebę? Żyzność i urodzajność gleby zależy nie tylko od zawartości składników pokarmowych w glebie, ale również od możliwości ich przyswajania. Wielu rolników bagatelizuje potrzebę dokładnego określenia odczynu gleby,…
15 grudnia 2016

Kolekcja odmian rzepaku ozimego

Opracowanie: Helena Jaworska-Jach • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
W gospodarstwie demonstracyjnym w Sokolnikach u pana Marka Śmidowicza zostało wysiane 12 odmian mieszańcowych rzepaku ozimego. Mieszańce te zostały pochodziły z hodowli firm KWS, DK, Sygenta. Odmiany uprawiane na poletkach o pow.1 ha to: EKSPIRT DK , EXCEPTION DK , EXSTORM DK EXQSITE DK , MARKOPOLOS KWS, HYBRIROCK KWS , ALVARO KWS RNX 3335 SY , SAVEO SY ALISTROM SY,ALISTER SY,FLORIDA SY, Siew całej plantacja rzepaku nastąpił w terminie od 21-31 sierpnia 2015roku. Przedplonem był jęczmień ozimy. Przed siewem rzepaku zastosowano nawożenie organiczne w postaci gnojowicy, którą wraz ze słomą przyorano. Jesienią zastosowano nawożenie mineralne: fosforowo-potasowe, magnezowe biorąc pod uwagę…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
24 listopada 2016

Integrowana ochrona rzepaku ozimego- podsumowanie demonstracji

Opracowanie: Helena Jaworska-Jach • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Gospodarstwo Marka Śmidowicza funkcjonuje jako jedno z gospodarstw demonstracyjnych na terenie powiatu wrzesińskiego w miejscowości Sokolniki w gminie Kołaczkowo. Ścisła  współpraca z firmami okołorolniczymi tj.z firmy zajmująe się sprzedażą środków ochrony roślin, nasiennymi i nawozowymi skutkuje dobrymi wynikami uzyskanymi przez gospodarstwo. Wiedza, osiągnięcia i doświadczenie zdobyte przez p. Marka Śmidowicza są wzorem dla innych gospodarstw. Gospodarz bardzo chętnie współpracuje z  doradcami WODR. Udostępnia pola swojego gospodarstwa rolnego na organizację warsztatów polowych, pokazów. W roku 2016 na polach gospodarstwa w Zielińcu znajdował się rzepak ozimy wysiany w optymalnym terminie agrotechniczym na obszarze 25 ha. Wysiano 12 różnych odmian, najwięcej było odmiany…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2016