02 stycznia 2018

Międzyplony – terminy siewu i utrzymania na gruncie

Opracowanie: Dorota Gumienna • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Siew międzyplonów jest praktyką stosowaną w gospodarstwach rolnych zajmujących się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Rolnicy wysiewają poplony w celu wzbogacenia gleby w substancję organiczną jako zielony nawóz, a także w celu zapewnienia bazy paszowej dla przeżuwaczy. Rolnicy z powiatu wrzesińskiego mają możliwość uzyskania dodatkowej płatności do hektara wysianego międzyplonu. Poplony uprawiane są wówczas w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007–2013 albo Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020. Wysiewane są także w ramach praktyki dodatkowej w  Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone w "Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym". W gospodarstwach o powierzchni gruntów ornych przekraczającej 15 hektarów siew międzyplonów to jedno z najczęściej wybieranych przez rolników z naszego powiatu rozwiązań realizacji wymogów zazielenienia w zakresie obszarów proekologicznych. Wówczas powierzchnia uznana za obszar EFA stanowi 30 procent powierzchni rzeczywistej międzyplonu.

Międzyplony uprawiane na własne potrzeby, nie w celu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego czy wywiązania się z wymogów zazielenienia, mogą być dowolnie użytkowane przez rolników. Takie międzyplony można zebrać na paszę w wybranym terminie, przyorać jesienią lub wiosną - stosownie do potrzeb gospodarstwa i z uwzględnieniem warunków pogodowych. Międzyplony uprawiane w ramach programów unijnych są natomiast obwarowane licznymi wymogami, które rolnicy muszą spełnić bez względu na panujące na polach niekorzystne warunki związane z pogodą (np. suszą lub długotrwałymi deszczami).

Rolnicy z powiatu wrzesińskiego, którzy realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, lub którzy zadeklarowali we wniosku obszarowym międzyplon jako obszar EFA, często przed wysiewem poplonu proszą doradców o przypomnienie terminu wysiewu, a w okresie jesienno-zimowym chcą się upewnić, do kiedy muszą utrzymywać międzyplon na polu. Terminy te są bowiem ściśle określone przepisami prawa i są zróżnicowane w zależności od rodzaju programu.

Poniższe zestawienie zawiera wykaz terminów siewu i utrzymywania na polu międzyplonów, które zostały zadeklarowane do dopłat w 2017 roku:

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z dnia 15 marca 2013 r. z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DZ.U. z dnia 24 marca 2015 r. z późn.zm.), Materiał informacyjny dotyczący płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie)

Od 2018 roku planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących utrzymywania międzyplonu ścierniskowego (EFA 14a) na polu.  Do wyboru są dwie opcje:

  1. stały termin wysiewu i utrzymania międzyplonu, tj. wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia, a  utrzymanie na polu - co najmniej do dnia 15 października;
  2. indywidualne podejście, tj. wysiew międzyplonu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia, a utrzymanie - przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu międzyplonu.[1]

Rolnicy, który przyjmą drugi wariant, będą musieli złożyć oświadczenie do kierownika BP ARiMR we Wrześni z określeniem dnia wysiewu międzyplonu w terminie 7 dni od dnia wysiewu mieszanki.

 

[1] Źródło: www.minrol.gov.pl

Czytany 4225 razy