31 lipca 2017

Wysokie plony jęczmienia ozimego w powiecie wrzesińskim

Opracowanie: Paweł Antkowiak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

18 lipca 2017 roku w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Marka Śmidowicza z Sokolnik (powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo) odbył się pokaz zbioru oraz ważenia jęczmienia ozimego. Na polu o powierzchni 13,74 ha, gdzie występują bardzo zróżnicowane bonitacyjnie gleby -od klasy IIIa do VI, zaprezentowano dwie odmiany hybrydowe oraz jedną odmianę konwencjonalną. Organizatorami pokazu byli: Andrzej Dąbrowski - Syngenta Tomasz Jaskulski i Krzysztof Konieczka - BASF oraz dr Zuzanna Sawińska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Firma Syngenta zaprezentowała 2 odmiany jęczmienia hybrydowego w technologii Hyvido:

Wootan – mieszaniec trójliniowy o najwyższych wynikach plonowania we wszystkich trzech latach badań rejestracyjnych na obu poziomach intensywności; odmiana o stabilnych źdźbłach, mało podatna na wyleganie, wysoka liczba ziaren w kłosie, średnia masa tysiąca ziaren,

Mercurioo - wyróżniający się zimotrwałością, dobrą zdrowotnością, wysoką liczbą ziaren w kłosie przy niskiej średniej masie tysiąca ziaren.

Hybrydy posiadają zdolność do dynamicznego rozkrzewiania się, co pozwala na zastosowanie niższej normy wysiewu w porównaniu do odmian konwencjonalnych. Charakteryzują się też ogromnym wigorem. Ta cecha umożliwia zastosowanie stosunkowo dużej tolerancji odnośnie terminu siewu ziarna, który może trwać od 10 września do 5 października. Hybrydy w porównaniu do odmian liniowych posiadają również większą ilość korzeni przybyszowych, co poprawia zdolność pobierania składników pokarmowych i wody z gleby.

Kluczowymi zasadami technologii uprawy jęczmienia hybrydowego są: optymalny termin i norma wysiewu, zwalczanie szkodników i chorób grzybowych również jesienią, nawożenie zgodne z zaleceniami Syngenta (szczególnie ważny termin i wielkość pierwszej dawki wiosennej) oraz konieczność regulacji łanu poprzez stosowanie regulatorów wzrostu.

Podczas pokazu plonowanie odmian hybrydowych porównane zostało z odmianą konwencjonalną KWS Kosmos wysianą na tym samym polu. Zarówno hybrydy, jak i odmiana liniowa były prowadzone według jednolitej technologii nawożenia i ochrony roślin.

Po omłocie plon badanych odmian został zważony w obecności uczestników pokazu. Przed każdym ważeniem wykonano również pomiar wilgotności ziarna i zabezpieczono pobraną próbę do dalszych badań. Obserwatorzy mogli się przekonać o autentyczności pomiarów, ponieważ cały proces odbywał się w ich obecności. Policzono również ilość źdźbeł przypadającą na m2 powierzchni w poszczególnych odmianach.

 

Szczegółowe wyniki plonowania odmian przedstawia tabela:

Odmiana Powierzchnia próby [ha] Zbiór z powierzchni próby [kg] Wilgotność rzeczywista [%] Plon rzeczywisty [kg/ha] Plon w przeliczeniu na 14,5% wilgotności [kg/ha] * Ilość kiełkujących roślin na m2 Ilość źdźbeł na m2
Wootan 0,18468 1950 12,80% 10559 10769 180 1160
Mercurioo 0,18468 1910 12,80% 10342 10548 180 860
Kosmos (konwenc) 0,18468 1980 13,20% 10721 10884 260 640

* Do obliczenia wagi standardowej zastosowano wzór określony w Rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowyh wymagań dla rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące lub jednostki przetwórcze oraz szczegółowych wymagań prowadzenia tych rejestrów

Najwyższy plon 10,88 t/ha w przeliczeniu na 14,5 % wilgotności uzyskano z odmiany liniowej Kosmos. Plony odmian hybrydowych były minimalnie niższe: Wootan 10,77 t/ha a Mercurioo 10,55 t/ha.

Nie został pobity rekord Polski na poziomie 12,5 t/ha osiągnięty w 2015 roku z odmiany Wootan właśnie w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Marka Śmidowicza. Dla porównania rekord świata w plonowaniu jęczmienia ozimego padł w styczniu 2015 roku w Nowej Zelandii a uzyskali go Warren i Joy Darlings na poziomie 13,8 t/ha.

Pan Marek Śmidowicz od kilku lat uprawia jęczmień hybrydowy w swoim gospodarstwie. Jest przekonany o jego przewadze nad odmianami konwencjonalnymi, choć tegoroczne wyniki tego nie potwierdzają. Ma jednak własne spostrzeżenia z przebiegu wegetacji: Uważa, że. bardzo wysoki stopień rozkrzewienia zwłaszcza odmiany Wootan spowodował znaczne obniżenie masy tysiąca ziaren co przełożyło się również na niższy plon. Sądzi iż duży wpływ na stopień rozkrzewienia mogła mieć wysokość i termin wiosennej dawki startowej azotu.

Dla uzyskania wysokich plonów nie wystarczy tylko zastosowanie się do konkretnych zaleceń uprawowych. Ważną rolę w planowaniu działań agrotechnicznych pełni stała obserwacja pogody, stanu fizjologicznego roślin i uwzględnienie tych czynników w zastosowanych zabiegach agrotechnicznych, co w gospodarstwie Pana Marka Śmidowicza jest normą.

Filmik z pokazu znajduje się pod adresem : https://www.youtube.com/watch?v=eW22PkD7F5s&feature=em-share_video_user

Czytany 448 razy Ostatnio zmieniany 31 lipca 2017