Nowości z Wrześni
Pan Jacek Dobrowolski wraz z żoną Renatą zdobyli bardzo prestiżową nagrodę Wielkopolskiego Rolnika Roku 2016. Statuetkę „Siewcy” oraz nagrodę pieniężną odebrali z rąk prof. Grzegorza Skrzypczaka- przewodniczącego kapituły konkursu oraz Krzysztofa Grabowskiego- wicemarszałka województwa wielkopolskiego. Organizatorem konkursu był Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wręczenie nagród oraz uroczysta gala odbyły się w niedzielę 19 marca w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Była to już XVI edycja konkursu. Laureaci konkursu mieszkają w miejscowości Krzywa Góra, gminie Kołaczkowo, w powiecie wrzesińskim. Prowadzone przez nich gospodarstwo charakteryzuję się mieszanym profilem produkcji. Państwo Dobrowolscy oprócz produkcji roślinnej specjalizują się w chowie trzody chlewnej oraz prowadzą działalność…
Ostatnio zmieniany 09 maja 2017
04 maja 2017

Stowarzyszenie „Kakadu” – hodowla papug

Opracowanie: Joanna Frankiewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Kakadu - jeden z gatunków pięknie ubarwionych ptaków jakimi są papugi ale również nazwa działającego w Nekli Stowarzyszenia Hodowców Papug i Ptaków Egzotycznych. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 2010 roku. Obecnie skupia 25 hodowców głównie z powiatu wrzesińskiego i średzkiego, dla których papugi stanowią wielką pasję. Aby poszerzyć wiedzę na temat stowarzyszenia jak i samych papug postanowiłam porozmawiać z prezesem „Kakadu” panem Tomaszem Nowakowskim i hodowcą Panem Mariuszem Zającem. Skąd wzięło się zamiłowanie do papug? Pan Mariusz: Papugami zajmuje się od dawna, zawsze interesowałem się zwierzętami i bardzo je lubię. Moja praca zawodowa również wiązała się z opieką nad zwierzętami, ponieważ…
Ostatnio zmieniany 04 maja 2017
04 kwietnia 2017

Powiat wrzesiński na targach „ GARDENIA” w Poznaniu

Opracowanie: Agnieszka Jeżewska
04.03.2017r. odbył się wyjazd na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „ GARDENIA”. W wyjeździe wzięły udział Panie z powiatu wrzesińskiego. Organizatorem Targów były Międzynarodowe Targi Poznańskie. XI Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „ GARDENIA” to wysoce specjalistyczne targi   branży ogrodniczej. Tegoroczna ekspozycja zajęła ponad 39.000 mkw, blisko 600 wystawców prezentowało swoje produkty. Bardzo liczna grupa odwiedzających te ogrodnicze targi (28.719 uczestników) świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu.Każdy z uczestników mogł znaleźć coś dla siebie. Szeroki zakres tematyczny obejmował: materiał roślinny, materiał nasienny, narzędzia i sprzęt ogrodniczy, maszyny i urządzenia do ogrodnictwa, torfy i podłoża, szklarnie i tunele foliowe, materiał…
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2017
31 marca 2017

Rolnicy z powiatu wrzesińskiego na targach w Łodzi

Opracowanie: Agnieszka Jeżewska
Dnia 19.02.2017 roku odbył się wyjazd na Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Świń i Drobiu, które odbyły się w Łodzi. W wyjeździe wzięli udział Rolnicy  z powiatu wrzesińskiego wraz z doradcami  z Zespołu Doradczego we Wrześni, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. XVIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu to wysoce specjalistyczne targi, związane z produkcją zwierzęcą w Polsce. Ponad 250 wystawców zarówno z Polski jak i z zagranicy prezentowało swoje produkty. Każdy z uczestników mógł znaleźć i zapytać o rzeczy, które jego interesowały. Pośród wystawców były firmy paszowe, nawozowe,  zajmujące się sprzedażą sprzętu rolniczego,…
Ostatnio zmieniany 31 marca 2017
W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków na działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020. Z premii w wysokości 60 tys. zł. będzie mogło skorzystać ok. 60 tys. polskich rolników. O wsparcie mogą starać się osoby posiadające gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służących do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W roku składania wniosku wielkość ekonomiczna gospodarstwa  nie może być większa niż 10 tys. euro a prowadzący gospodarstwo musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników…
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Nekli

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
09 stycznia 2017

Konferencja dla „Młodych rolników” w Kołaczkowie

Opracowanie: Paweł Antkowiak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Zespół Doradczy w powiecie wrzesińskim zorganizował spotkanie szkoleniowe, które pomoże wykonać zobowiązania podjęte przez „Młodych rolników”. Dwudziestu rolników, beneficjentów działania: Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020, uczestniczących w konferencji w dniu 9 grudnia br. w Kołaczkowie, otrzymało zaświadczenie niezbędne do wywiązania się z założeń biznesplanu. Program konferencji obejmował cztery tematy szkoleniowe: Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym: podatki w rolnictwie, ewidencjonowanie przychodów i rozchodów, wykorzystanie programów komputerowych. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej: zasady integrowanej ochrony roślin, wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w uprawach, dobre praktyki rolnicze. Chów trzody chlewnej i cieląt, żywienie i organizacja bazy paszowej, zasady wzajemnej zgodności. BHP w…
Ostatnio zmieniany 09 stycznia 2017
30 grudnia 2016

Dni pola w gminie Miłosław

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
U rolnika w gm. Miłosław  Ryszarda Przybylskiego na co dzień  współpracującego z ZD we Wrześni  odbyły się 08-09-2016 roku „Dni pola’ pod patronatem lokalnej firmy  Ampol-Merol . W ramach tej imprezy zaprezentowano kolekcje 7 odmian kukurydzy:  1 odmianę firmy Pioneer  - P 8609 Mieszaniec na ziarno i kiszonkę średniowczesny-  mieszaniec o doskonałej kombinacji wysokich plonów i wysokiej strawności, plonuje wysoko i stabilnie, wysoka zawartość suchej masy przy zbiorze , średnio wczesny o bardzo wysokim potencjale plonowania na kiszonkę , łodygi i liście oraz kolby równomiernie dojrzewają, dobry wzrost początkowy , rośliny średnio wysokie, o mocnych łodygach,  tolerancyjne na wyleganie korzeniowe…
30 grudnia 2016

Integrowana ochrona kukurydzy

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Temat demonstracji z produkcji roślinnej pod hasłem „Integrowana ochrona kukurydzy” przeprowadzono w gospodarstwie rolnym p. Ryszarda Przybylskiego  zam. w Miłosławiu , z którym współpraca na każdym polu jest wzorcowa. Dla przypomnienia  integrowana ochronę   literatura fachowa określa jako: INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN (Integrated Pest Management – IPM ) jest to sposób ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi (grzybami, bakteriami, wirusami i innymi czynnikami chorobotwórczymi; owadami; roztoczami; nicieniami; chwastami lub zwierzętami kręgowymi), polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod profilaktyki i ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Celem integrowanej ochrony roślin jest utrzymanie…