Nowości ze Złotowa
14 marca 2016

Szkolenie informacyjne - sołectwo Batorówko

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 7 marca 2016 r. w Batorówku odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Tematem spotkania były zagadnienia związane z aktualną sytuacją w rolnictwie z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 oraz ubezpieczeniami  związanymi z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się również z aktualnymi informacjami dotyczącymi nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny udzielanego przez ARR, zmian w przepisach dotyczących przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
14 marca 2016

Szkolenie specjalistyczne Gmina Lipka

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 10 marca 2016 r. w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Tematem szkolenia były  zagadnienia związane wykorzystaniem roślin bobowatych oraz  krajowych źródeł białka w żywieniu świń. Wykład prowadziła p. Dorota Wielgosz doradca specjalizujący się w produkcji trzody chlewnej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z tematyką uprawy roślin strączkowych z przeznaczeniem na pasze, proponowanym składem mieszanek strączkowo-zbożowych  oraz sporządzaniem zbilansowanych dawek żywieniowych w produkcji trzody chlewnej.  Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się również z aktualnymi informacjami dotyczącymi najbliższego naboru wniosków o płatności bezpośrednie w 2016…
Ostatnio zmieniany 14 marca 2016
10 marca 2016

Spotkanie z rolnikami - gmina Zakrzewo

Opracowanie: Krzysztof Sobotka
W dniu 09.03.2016r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo odbyło się spotkanie z rolnikami na którym były poruszane tematy związane z integrowaną ochroną roślin, PROW 2014-2020 i płatnościami obszarowymi. Szczegółowo została przedstawiona oferta możliwości skorzystania z systemu wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka. System bazuje na analizie danych pochodzących ze stacji meteo wyznaczając  zabiegi ochrony roślin na zarazę ziemniaka. Termin pierwszego zabiegu przeciwko zarazie ziemniaka przypada na dzień w którym dzienna wartość ryzyka oraz zakumulowana wartość ryzyka obliczona po zsumowaniu dziennych wartości ryzyka osiągną wartości progowe, występujące jako zmienne przedstawionego algorytmu. Terminy pozostałych zabiegów ochronnych wyznaczane są na podstawie kalkulacji liczby…
16 grudnia 2015

Przypomnienie - zobowiązania "Młody Rolnik"

Opracowanie: Zbigniew Staszewski • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Chciałbym przypomnieć  młodym rolnikom, którzy skorzystali w bieżącym roku z działania Rozwój gospodarstw, Poddziałania 6.1  Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, Typ operacji – Premia dla młodych rolników czy też z wcześniejszych działań jak Ułatwianie startu młodym rolnikom (dotyczących również wspomnianej premii), że po zawarciu umowy z ARiMR przyznającej premię zobowiązali się do spełnienia pewnych  zobowiązań,  w tym również   złożenia do Agencji odpowiednich informacji dotyczących planu rozwoju gospodarstwa, o których niejednokrotnie się zapomina gdyż są one rozłożone w czasie, a  których niezłożenie  może skutkować zwrotem  całości lub części  kwoty premii. Beneficjenci pomocy zobowiązali się w szczególności  do…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2015
W 2015 roku zostały przeprowadzone cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej w dniach 24 luty, 20 marzec, 28 wrzesień, 20 listopad. Spotkania odbywały się w siedzibie ZD Złotów. Tematem poruszanym była racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych  z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Uczestnicy mogli w sposób praktyczny pracować na systemach wspomagania decyzji w ochronie roślin. Każdy z rolników otrzymał wyczerpujące odpowiedzi na pytania związane z zabiegami ochrony roślin począwszy od doboru odmian skończywszy na systemach wspomagania decyzji. Spotkania rozpoczynaliśmy od omówienia zasad integrowanej ochrony roślin. Mówiliśmy o celowości wprowadzenia  programu i korzyściach jakie wynikają dla rolnika stosującego się do zasad IOR.…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2015
10 grudnia 2015

Podstawowe prawdy o konfliktach i ich rozwiązywaniu w stosunkach międzyludzkich i sąsiedzkich

Opracowanie: Janusz Kalisz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Jako doradca często w swojej pracy spotykam się z konfliktami sąsiedzkimi i międzyludzkimi. Spowodowało to, że zacząłem drążyć temat. Prawdy o konfliktach:  konflikty są czymś naturalnym, niemal nieuniknionym w życiu i działalności człowieka nie wszystkie konflikty muszą mieć destruktywny, szkodliwy charakter, niektóre mogą okazać się twórcze konfliktami można kierować, można je rozwiązywać, a także ograniczyć i tłumić bycie „człowiekiem konfliktowym” nie zawsze musi oznaczać cechę wyłącznie negatywną. Geneza rozwoju konfliktów: Faza utajona- uświadomienie sobie, ale jeszcze nie komunikowanie własnego braku akceptacji dotychczasowego „porządku” Faza jawna Stadium komunikowania wzajemnego braku zgody na aktualnie panujący „porządek” Stadium rywalizacji polegającej na podejmowaniu działań…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2015
09 grudnia 2015

PODSUMOWANIE LGD W POWIECIE ZŁOTOWSKIM, GMINA KRAJENKA

Opracowanie: Danuta Kurant • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W 2015 roku odbyły się cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej na temat „Racjonalne żywienie rodziny” z zadania „Wspieranie rozwoju i właściwego funkcjonowania wiejskiego gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego żywienia i profilaktyki zdrowotnej rodziny”. Przedmiotem spotkań Lokalnej Grupy Dyskusyjnej były zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, co wyraża się szczególnie w żywieniu. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych rodziny spoczywa przede wszystkim na kobietach, dlatego w spotkaniach uczestniczyły członkinie lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz kobiety nieprzynależące do żadnych grup. Na spotkaniach dyskutowano o zmieniających się poglądach na żywienie wraz z wiekiem. Bezsprzecznie wzrost świadomości w kwestii zdrowego żywienia decyduje o dokonywaniu dobrych wyborów, które…
05 grudnia 2015

Grudniowy wykład specjalistyczny w Starej Wiśniewce

Opracowanie: Krzysztof Sobotka
W Starej Wiśniewce, gmina Zakrzewo przeprowadzono wykład specjalistyczny obejmujący tematyką zagadnienia związane z programami rolnośrodowiskowymi i nowymi działaniami z PROW 2014-2020r. Na spotkaniu gościliśmy Pana Czesława Nowakowskiego specjalistę z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pan Nowakowski przedstawił rolnikom możliwości zwiększenia płatności które otrzymują gospodarstwa poprzez przestawienie produkcji na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne. Dużo pytań dotyczyło pakietów związanych z produkcją ekologiczną, ochroną gleb i wód, pakietu 4.7 w którym nie potrzebna jest ekspertyza (NATURA 2000). Rolnicy cały czas czekają na pakiet 2 – ochrona gleb i wód (poplony) z dwóch względów; jest to pakiet łatwy w realizacji a przy tym można liczyć na dodatkową…
04 grudnia 2015

Uwaga na oszustów

Opracowanie: Zbigniew Staszewski • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Uwaga na oszustów wizytujących gospodarstwa rolne podszywających się pod pracowników KRUS. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zamieściła na swojej stronie internetowej ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia danych osobowych przez osoby pojawiające się w gospodarstwach i podające się za pracowników KRUS: „W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.” Wejście w posiadanie danych osobowych przez osoby niepowołane może mieć bardzo poważne konsekwencje finansowe, dlatego KRUS prosi o niezwłoczne informowanie policji oraz najbliższych placówek…