Nowości ze Złotowa
03 sierpnia 2016

Szkolenie specjalistyczne w Samborsku

Opracowanie: Zofia Brudziak • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W miejscowości Samborsk gm. Jastrowie w lipcowym cyklu spotkań odbyło się szkolenie specjalistyczne dla mieszkańców obszarów wiejskich, które przeprowadziła Pani Jadwiga Kądziołka. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z możliwościami wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich które zawarte są w PROW na lata 2014-2020. Omówione zostały: cele, rodzaje i zasady udzielania wsparcia, kto może zostać beneficjentem, warunki jakie musi spełnić wnioskujący, kwoty i wielkości wsparcia. Kolejnym tematem spotkania były zagadnienia związane z kuchnią tradycyjną w Wielkopolsce. Kulinaria Wielkopolski związane są z wielowiekową tradycją i zdecydowanym charakterem odróżniającym je od pozostałych regionów kraju. Omówione zostały dania, które w minionych czasach spożywali Wielkopolanie.…
Ostatnio zmieniany 04 sierpnia 2016
21 czerwca 2016

Dzień Pola 2016 w powiecie złotowskim

Opracowanie: Janusz Kalisz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Od 5 lat odbywa się w miesiącu czerwcu Dzień Pola w powiecie złotowskim. Tegoroczna impreza odbyła się 11 czerwca 2016 r. w okolicy ulicy 8 Marca 5 na działce 11-hektarowej należącej do Starostwa Powiatowego. Działka ta stanowiąca plac wystawowy została obsiana częściowo trawą, co stworzyło warunki do imprezy masowej. Druga część działki została przeznaczona do pokazów sprzętu rolniczego w czasie pracy. Dzień pola w powiecie złotowskim otworzył Starosta Powiatu Ryszard Goławski. Organizatorami Dnia Pola byli: Starostwo Powiatowe w Złotowie, WODR Zespół Doradczy w powiecie złotowskim, Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, AGRO-LAND Marek Różniak. Swoje stoiska także miały banki oraz Agencja Restrukturyzacji i…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
06 czerwca 2016

Jarmark Krajeński w Złotowie

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniach 30 - 31 maja odbył się w Złotowie Jarmark Krajeński, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Złotowie. Jarmark Krajeński jest nową formą, zastępującą dotychczasowe Międzynarodowe Targi Agroturystyczne. Złotowski Jarmark Krajeński to festiwal rękodzielnictwa ludowego i prezentacja gmin powiatu. Jarmark ma na celu promowanie naszej kultury, tradycji, walorów turystycznych, rękodzieła oraz historii. Nie brakuje również smaków tradycyjnych potraw oraz smaków bukowińskich przekazywanych podczas corocznych „Bukowińskich Spotkań„  czyli międzynarodowego festiwalu folklorystycznego. Jak przystało na jarmark, o oprawę muzyczną zadbały zespoły folklorystyczne naszych złotowskich gmin. Organizatorzy jarmarku przygotowali dla uczestników moc  atrakcji. W ramach jarmarku przeprowadzona została akcja edukacyjna  „segregujesz - zyskujesz, makulatura…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
05 maja 2016

Spotkanie LGD w Złotowie

Opracowanie: Krzysztof Sobotka
Spotkanie lokalnej grupy działania odbyło się w siedzibie WODR ZD Złotów. Tematem poruszanym była racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych  z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin i systemów wspomagania decyzji.  Na spotkaniu w ramach przypomnienia powtórzyliśmy zasady integrowanej ochrony roślin obowiązujące w gospodarstwach rolnych. Natomiast głównym celem było przeprowadzenie szkolenia z obsługi komputerowego systemu wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka przed zarazą. Praca w małych grupach pozwala na dokładne przedstawienie zalet systemu i nauczenie rolników prawidłowej obsługi programu.    
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
05 maja 2016

Szkolenie informacyjne w KGW Pniewo – gm. Okonek

Opracowanie: Zofia Burdziak
W dn.21.04.2016r. w Sali wiejskiej w Pniewie gm. Okonek odbyło się szkolenie informacyjne, którego tematem było: - podstawowe zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, - jakość żywności ekologicznej i jej wpływ na zdrowie człowieka. Na spotkaniu został również przygotowany pokaz kulinarny połączony z degustacją. Głównym punktem pokazu była kasza - jako niezbędny składnik zdrowej diety. W raz z modą na zdrowe odżywianie wraca zainteresowanie kaszami.    Dietetycy przekonują nas, że powinny na stałe znaleźć się w domowych jadłospisach.   Celem pokazu było popularyzowanie i spożycie kaszy, a także urozmaicenie posiłków nowymi daniami bogatymi w składniki odżywcze. Panie dowiedziały się o rodzaju,…
02 kwietnia 2016

Start Komisji Klęskowych w powiecie złotowskim

Opracowanie: Krzysztof Sobotka
W powiecie złotowskim w gminach Złotów i Zakrzewo rozpoczęła się działalność komisji klęskowych.  Po okresie niepewności gdy temperatura nie sprzyjała wegetacji nastąpił czas oceny przezimowania upraw. Rolnicy dokonują lustracji pól na podstawie których podejmują decyzję o pozostawieniu, przesiewie lub zaoraniu upraw. Odpowiednio wczesny monitoring pozwoli na podjęcie racjonalnych decyzji gospodarczych i w przypadku konieczności dokonania przesiewów umożliwi odpowiednio wczesne zaopatrzenie się w materiał siewny. Jeżeli po zimie wystąpiły straty częściowe lub całkowite rolnik zgłasza taką sytuację firmie ubezpieczeniowej lub wnioskuje o oszacowanie strat przez komisję klęskową powołaną przez wójta, burmistrza. Protokół oszacowania strat może być wymagany przy wypłacie różnego rodzaju…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
30 marca 2016

Forum Rolnicze Powiatu Złotowskiego 2016

Opracowanie: Janusz Kalisz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W Starostwie Powiatowym w Złotowie w dniu 18.03.2016 odbyło się Złotowskie Forum Rolnicze pod patronatem Starosty Złotowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska. W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Dyrektor Oddziały Regionalnego ARiMR Krzysztof Adamkiewicz, Dyrektor Oddziału Regionalnego ANR Wojciech Perczak, Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Elżbieta Kaczmarek. W spotkaniu także uczestniczyli samorządowcy, dyrektorzy, kierownicy jednostek około rolniczych powiatu złotowskiego oraz rolnicy. Wiceminister Ryszard Zarudzki omówił ogólnie projekt ustawy i uspokajał niepokoje rolnicze związane z m.in. prawem dziedziczenia czy sprzedaży ziemi – "projekt to tylko zbiór…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
29 marca 2016

Lutowe szkolenie specjalistyczne dla rolników z Gminy Złotów

Opracowanie: Justyna Chylewska • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 11 lutego 2016 odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z gminy Złotów. Miejscem szkolenia była sala sesyjna Urzędu Gminy Złotów. Tematyka szkolenia dotyczyła trudnych czasów w gospodarstwach mlecznych oraz odchowu dobrych   jałówek remontowych. Wykłady poprowadził p. Jerzy Mikołajczak, który jest głównym specjalistą do spraw bydła w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wykładowca wskazał rolnikom na co należy zwrócić uwagę, by odchować dobrą jałówkę remontową. Tłumaczył, że prócz genetyki ważne są odpowiednie warunki środowiskowe. Uczestnicy dowiedzieli  się jak można obniżyć koszty żywienia, które nie będą miały negatywnego skutku w postaci obniżenia mleczności.  Wykładowca zwracał ogromną uwagę na to,…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
25 marca 2016

Szkolenie specjalistyczne dla rolników z Gminy Jastrowie

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 17 marca 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z gminy Jastrowie. Tematem szkolenia były  zagadnienia związane z ochroną środowiska w rolnictwie oraz obowiązujące minimalne wymogi wzajemnej zgodności, czyli tzw. cross-compliance. Wykład przeprowadziła pani Anna Szafranek - doradca specjalizujący się w ochronie środowiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Uczestnicy szkolenia mieli okazję przybliżyć sobie informacje związane z minimalnymi wymogami wzajemnej zgodności, które obowiązują rolników korzystających z płatności bezpośrednich oraz innych funduszy unijnych. Zasada Wzajemnej Zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów.   Uczestnicy…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016