Nowości ze Złotowa
05 maja 2016

Szkolenie informacyjne w KGW Pniewo – gm. Okonek

Opracowanie: Zofia Burdziak
W dn.21.04.2016r. w Sali wiejskiej w Pniewie gm. Okonek odbyło się szkolenie informacyjne, którego tematem było: - podstawowe zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, - jakość żywności ekologicznej i jej wpływ na zdrowie człowieka. Na spotkaniu został również przygotowany pokaz kulinarny połączony z degustacją. Głównym punktem pokazu była kasza - jako niezbędny składnik zdrowej diety. W raz z modą na zdrowe odżywianie wraca zainteresowanie kaszami.    Dietetycy przekonują nas, że powinny na stałe znaleźć się w domowych jadłospisach.   Celem pokazu było popularyzowanie i spożycie kaszy, a także urozmaicenie posiłków nowymi daniami bogatymi w składniki odżywcze. Panie dowiedziały się o rodzaju,…
02 kwietnia 2016

Start Komisji Klęskowych w powiecie złotowskim

Opracowanie: Krzysztof Sobotka
W powiecie złotowskim w gminach Złotów i Zakrzewo rozpoczęła się działalność komisji klęskowych.  Po okresie niepewności gdy temperatura nie sprzyjała wegetacji nastąpił czas oceny przezimowania upraw. Rolnicy dokonują lustracji pól na podstawie których podejmują decyzję o pozostawieniu, przesiewie lub zaoraniu upraw. Odpowiednio wczesny monitoring pozwoli na podjęcie racjonalnych decyzji gospodarczych i w przypadku konieczności dokonania przesiewów umożliwi odpowiednio wczesne zaopatrzenie się w materiał siewny. Jeżeli po zimie wystąpiły straty częściowe lub całkowite rolnik zgłasza taką sytuację firmie ubezpieczeniowej lub wnioskuje o oszacowanie strat przez komisję klęskową powołaną przez wójta, burmistrza. Protokół oszacowania strat może być wymagany przy wypłacie różnego rodzaju…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
30 marca 2016

Forum Rolnicze Powiatu Złotowskiego 2016

Opracowanie: Janusz Kalisz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W Starostwie Powiatowym w Złotowie w dniu 18.03.2016 odbyło się Złotowskie Forum Rolnicze pod patronatem Starosty Złotowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska. W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Dyrektor Oddziały Regionalnego ARiMR Krzysztof Adamkiewicz, Dyrektor Oddziału Regionalnego ANR Wojciech Perczak, Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Elżbieta Kaczmarek. W spotkaniu także uczestniczyli samorządowcy, dyrektorzy, kierownicy jednostek około rolniczych powiatu złotowskiego oraz rolnicy. Wiceminister Ryszard Zarudzki omówił ogólnie projekt ustawy i uspokajał niepokoje rolnicze związane z m.in. prawem dziedziczenia czy sprzedaży ziemi – "projekt to tylko zbiór…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
29 marca 2016

Lutowe szkolenie specjalistyczne dla rolników z Gminy Złotów

Opracowanie: Justyna Chylewska • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 11 lutego 2016 odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z gminy Złotów. Miejscem szkolenia była sala sesyjna Urzędu Gminy Złotów. Tematyka szkolenia dotyczyła trudnych czasów w gospodarstwach mlecznych oraz odchowu dobrych   jałówek remontowych. Wykłady poprowadził p. Jerzy Mikołajczak, który jest głównym specjalistą do spraw bydła w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wykładowca wskazał rolnikom na co należy zwrócić uwagę, by odchować dobrą jałówkę remontową. Tłumaczył, że prócz genetyki ważne są odpowiednie warunki środowiskowe. Uczestnicy dowiedzieli  się jak można obniżyć koszty żywienia, które nie będą miały negatywnego skutku w postaci obniżenia mleczności.  Wykładowca zwracał ogromną uwagę na to,…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
25 marca 2016

Szkolenie specjalistyczne dla rolników z Gminy Jastrowie

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 17 marca 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z gminy Jastrowie. Tematem szkolenia były  zagadnienia związane z ochroną środowiska w rolnictwie oraz obowiązujące minimalne wymogi wzajemnej zgodności, czyli tzw. cross-compliance. Wykład przeprowadziła pani Anna Szafranek - doradca specjalizujący się w ochronie środowiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Uczestnicy szkolenia mieli okazję przybliżyć sobie informacje związane z minimalnymi wymogami wzajemnej zgodności, które obowiązują rolników korzystających z płatności bezpośrednich oraz innych funduszy unijnych. Zasada Wzajemnej Zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów.   Uczestnicy…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
14 marca 2016

Szkolenie informacyjne - sołectwo Batorówko

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 7 marca 2016 r. w Batorówku odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Tematem spotkania były zagadnienia związane z aktualną sytuacją w rolnictwie z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 oraz ubezpieczeniami  związanymi z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się również z aktualnymi informacjami dotyczącymi nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny udzielanego przez ARR, zmian w przepisach dotyczących przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
14 marca 2016

Szkolenie specjalistyczne Gmina Lipka

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 10 marca 2016 r. w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Tematem szkolenia były  zagadnienia związane wykorzystaniem roślin bobowatych oraz  krajowych źródeł białka w żywieniu świń. Wykład prowadziła p. Dorota Wielgosz doradca specjalizujący się w produkcji trzody chlewnej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z tematyką uprawy roślin strączkowych z przeznaczeniem na pasze, proponowanym składem mieszanek strączkowo-zbożowych  oraz sporządzaniem zbilansowanych dawek żywieniowych w produkcji trzody chlewnej.  Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się również z aktualnymi informacjami dotyczącymi najbliższego naboru wniosków o płatności bezpośrednie w 2016…
Ostatnio zmieniany 14 marca 2016
10 marca 2016

Spotkanie z rolnikami - gmina Zakrzewo

Opracowanie: Krzysztof Sobotka
W dniu 09.03.2016r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo odbyło się spotkanie z rolnikami na którym były poruszane tematy związane z integrowaną ochroną roślin, PROW 2014-2020 i płatnościami obszarowymi. Szczegółowo została przedstawiona oferta możliwości skorzystania z systemu wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka. System bazuje na analizie danych pochodzących ze stacji meteo wyznaczając  zabiegi ochrony roślin na zarazę ziemniaka. Termin pierwszego zabiegu przeciwko zarazie ziemniaka przypada na dzień w którym dzienna wartość ryzyka oraz zakumulowana wartość ryzyka obliczona po zsumowaniu dziennych wartości ryzyka osiągną wartości progowe, występujące jako zmienne przedstawionego algorytmu. Terminy pozostałych zabiegów ochronnych wyznaczane są na podstawie kalkulacji liczby…
16 grudnia 2015

Przypomnienie - zobowiązania "Młody Rolnik"

Opracowanie: Zbigniew Staszewski • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Chciałbym przypomnieć  młodym rolnikom, którzy skorzystali w bieżącym roku z działania Rozwój gospodarstw, Poddziałania 6.1  Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, Typ operacji – Premia dla młodych rolników czy też z wcześniejszych działań jak Ułatwianie startu młodym rolnikom (dotyczących również wspomnianej premii), że po zawarciu umowy z ARiMR przyznającej premię zobowiązali się do spełnienia pewnych  zobowiązań,  w tym również   złożenia do Agencji odpowiednich informacji dotyczących planu rozwoju gospodarstwa, o których niejednokrotnie się zapomina gdyż są one rozłożone w czasie, a  których niezłożenie  może skutkować zwrotem  całości lub części  kwoty premii. Beneficjenci pomocy zobowiązali się w szczególności  do…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2015