Nowości ze Złotowa
04 kwietnia 2017

Szkolenie informacyjne dla rolników z Gminy Złotów

Opracowanie: Lucyna Białczyk • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Dnia 24 marca 2017 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Złotów odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w powiecie złotowskim. Celem szkolenia było zapoznanie zebranych rolników ze zmianami w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017. W związku z tym w przedstawieniu tego tematu w ramach zagadnień PROW 2014-2020 uczestniczyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Biura Powiatowego w Złotowie. Pracownicy Agencji omówili zasady wypełniania wniosków ze szczególną uwagą na przestrzeganie powierzchni PEG. Wśród licznych zebranych byli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie.
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2017
04 kwietnia 2017

Spotkanie informacyjne dla rolników z Gminy Krajenka

Opracowanie: Lucyna Białczyk • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Dnia 22 marca 2017 roku na Sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w powiecie złotowskim. Szkolenie to  objęło takie tematy jak: 1. Pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji w rolnictwie. 2. Dostępne programy rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne. 3. Ubezpieczenia związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej. foto: L.Białczyk Największym zainteresowaniem cieszył się temat pierwszy, w którym udział miała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Biura Powiatowego w Złotowie. Przedstawiciele Agencji omówili zmiany w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017. Po wystąpieniu słuchacze zadawali mnóstwo pytań, na które dostawali precyzyjne odpowiedzi.
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2017
24 marca 2017

Gmina Lipka - Szkolenie informacyjne

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 17 marca 2017 r. w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Celem spotkania było przedstawienie zaproszonym rolnikom zagadnień związanych z  finansowaniem inwestycji w gospodarstwie rolnym ze środków krajowych i unijnych, pomoc krajowa i unijna dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz omówienie wybranych działań PROW na lata 2014-2020.   Celem spotkania było m. in omówienie uruchamianych wkrótce działań w ramach  PROW na lata 2014-2020 oraz nadchodzących zmian w systemie naboru wniosków o płatności bezpośrednie.  Informacji na temat zasad prawidłowego składania wniosków i zmian w płatnościach udzielili zaproszeni na spotkanie pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa…
Ostatnio zmieniany 24 marca 2017
24 marca 2017

Marsz antysmogowy w Jastrowiu

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
„Chcemy czystego środowiska” z takim hasłem  rozpoczął się pierwszy marsz antysmogowy w dniu 10 marca w Jastrowiu. Marsz odbywał się ulicami miasta i zakończył się na Placu Jana Pawła II.  Organizatorem protestu był Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. W marszu wzięły udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych  oraz przedstawiciele władz na czele z Burmistrzem Jastrowia panem Piotrem Wojtiukiem oraz przewodniczącym Związku Międzygminnego PRGOK panem Zygmuntem Jasieckim. Pan Burmistrz  wraz z Przewodniczącym Zarządu uświadamiał społeczeństwo o skutkach degradacji środowiska, o zagrożeniach jakie niesie za sobą spalanie śmieci. Śmieci to nie opał. Ważne jest co wrzucamy do pieców, co w procesie…
21 marca 2017

Szkolenie specjalistyczne w Gminie Zakrzewo

Opracowanie: Krzysztof Sobotka
Zespół doradczy w powiecie złotowskim zorganizował szkolenie specjalistyczne w urzędzie Gminy Zakrzewo. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z integrowaną ochroną roślin i aktualnymi działaniami z PROW 2014-2020. Na szkoleniu omówiono zasady prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, systemy wspomagania decyzji  z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Poruszyliśmy tematy związane również z PROW 2014-2020 czyli aktualnie nabory na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i restrukturyzacja małych gospodarstw. W drugiej części szkolenia, w ramach przypomnienia, skupiliśmy się na zmianach występujących we wnioskach obszarowych na 2017 rok. W omawianiu wniosków uczestniczyli przedstawiciele ARiMR z powiatu złotowskiego.
20 marca 2017

Szkolenie informacyjno-specjalistyczne w Jastrowiu

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 10 marca 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie odbyło się szkolenie  dla rolników z gminy Jastrowie poświęcone ochronie środowiska, programom rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz płatnościom obszarowym. Na pierwszej części szkolenia pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Złotowie omówili zasady poprawnego składania wniosku obszarowego. Zwrócili uwagę na przestrzeganie powierzchni PEG, powierzchni niezgłoszonej oraz deklarowanie powierzchni proekologicznej, poprawne deklarowanie zwierząt do płatności, zachowanie terminów ich przebywania w siedzibie stada i ustalonego przepisami zgłaszania do ewidencji zwierząt.                                                                                 W dalszej części szkolenia zostały omówione zagadnienia związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym oraz pakiety programu rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW 2014-2020. Uczestnicy szkolenia mieli okazję przybliżyć…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2017
22 lutego 2017

Gmina Lipka - Szkolenie specjalistyczne

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu  14 lutego 2017 r. w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Wykłady prowadził p. Grzegorz Baier główny specjalista działu technologii WODR Poznań. Tematem szkolenia były  zagadnienia związane z omówieniem i prezentacją odmian roślin uprawnych z Listy Odmian Zalecanych dla województwa Wielkopolskiego oraz korzyści i ustawodawstwo dotyczące wymiany materiału siewnego. Od 2012 r. na podstawie art. 27 pkt. 5 ustawy z dn. 9 listopada 2012 r. ustawy o nasiennictwie tworzy się „Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski”.  Listy te tworzy się na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Jednostką koordynującą…
Ostatnio zmieniany 22 lutego 2017
14 lutego 2017

Powiat złotowski Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Danuta Kurant • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Spotkanie „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego mające miejsce w Krajeńskim Domu Kultury cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników. Na spotkaniu stawiło się blisko stu uczestników. W trakcie spotkania poruszone zostały aktualne zagadnienia nakreślone przez przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z rolnictwem.  Organizatorzy i  prelegenci konferencji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego - Michał Zieliński, Zastępca Kierownika - Marek Piślewski, Kierownik BP w Złotowie – Dorota Banaś. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie złotowskim - Janusz Kalisz. Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie – Marek Winiarski. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: Kierownik Placówki Terenowej w…
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Krajence

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec