Nowości ze Złotowa
21 marca 2017

Szkolenie specjalistyczne w Gminie Zakrzewo

Opracowanie: Krzysztof Sobotka
Zespół doradczy w powiecie złotowskim zorganizował szkolenie specjalistyczne w urzędzie Gminy Zakrzewo. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z integrowaną ochroną roślin i aktualnymi działaniami z PROW 2014-2020. Na szkoleniu omówiono zasady prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, systemy wspomagania decyzji  z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Poruszyliśmy tematy związane również z PROW 2014-2020 czyli aktualnie nabory na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i restrukturyzacja małych gospodarstw. W drugiej części szkolenia, w ramach przypomnienia, skupiliśmy się na zmianach występujących we wnioskach obszarowych na 2017 rok. W omawianiu wniosków uczestniczyli przedstawiciele ARiMR z powiatu złotowskiego.
20 marca 2017

Szkolenie informacyjno-specjalistyczne w Jastrowiu

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 10 marca 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie odbyło się szkolenie  dla rolników z gminy Jastrowie poświęcone ochronie środowiska, programom rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz płatnościom obszarowym. Na pierwszej części szkolenia pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Złotowie omówili zasady poprawnego składania wniosku obszarowego. Zwrócili uwagę na przestrzeganie powierzchni PEG, powierzchni niezgłoszonej oraz deklarowanie powierzchni proekologicznej, poprawne deklarowanie zwierząt do płatności, zachowanie terminów ich przebywania w siedzibie stada i ustalonego przepisami zgłaszania do ewidencji zwierząt.                                                                                 W dalszej części szkolenia zostały omówione zagadnienia związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym oraz pakiety programu rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW 2014-2020. Uczestnicy szkolenia mieli okazję przybliżyć…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2017
22 lutego 2017

Gmina Lipka - Szkolenie specjalistyczne

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu  14 lutego 2017 r. w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Wykłady prowadził p. Grzegorz Baier główny specjalista działu technologii WODR Poznań. Tematem szkolenia były  zagadnienia związane z omówieniem i prezentacją odmian roślin uprawnych z Listy Odmian Zalecanych dla województwa Wielkopolskiego oraz korzyści i ustawodawstwo dotyczące wymiany materiału siewnego. Od 2012 r. na podstawie art. 27 pkt. 5 ustawy z dn. 9 listopada 2012 r. ustawy o nasiennictwie tworzy się „Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski”.  Listy te tworzy się na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Jednostką koordynującą…
Ostatnio zmieniany 22 lutego 2017
14 lutego 2017

Powiat złotowski Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Danuta Kurant • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Spotkanie „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego mające miejsce w Krajeńskim Domu Kultury cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników. Na spotkaniu stawiło się blisko stu uczestników. W trakcie spotkania poruszone zostały aktualne zagadnienia nakreślone przez przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z rolnictwem.  Organizatorzy i  prelegenci konferencji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego - Michał Zieliński, Zastępca Kierownika - Marek Piślewski, Kierownik BP w Złotowie – Dorota Banaś. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie złotowskim - Janusz Kalisz. Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie – Marek Winiarski. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: Kierownik Placówki Terenowej w…
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Krajence

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
20 stycznia 2017

Nastroje i sytuacja rolników powiatu złotowskiego w styczniu 2017 roku

Opracowanie: Zbigniew Staszewski • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Badanie ankietowe przeprowadzono w wytypowanych 14 gospodarstwach rolnych powiatu złotowskiego o powierzchni  ogólnej 595,88 ha. Oto jak rolnicy ocenili   swoją sytuację finansową w miesiącu styczniu 2017 roku w porównaniu do miesiąca października 2016 roku oraz prognozę dla miesiąca kwietnia 2017 w porównaniu do miesiąca sporządzania ankiety , możliwości zakupu środków do produkcji rolnej – jesień 2016 w porównaniu do jesieni 2015 roku, oraz podjęcia inwestycji i zaciągania kredytów bankowych - zarówno preferencyjnych jak i rynkowych. Ocenili również przyszłość swoich gospodarstw oraz rolę dopłat otrzymywanych z tytułu przynależności Polski do UE w stosunku do uzyskanych przychodów.  Poniżej tabelarycznie przedstawiono poszczególne tematy ankiety.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska na założenie działalności gospodarczej lub rozwój działalności istniejącej ogłosiło iż 28 grudnia 2016 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.   Pomoc kierowana jest do mieszańców obszarów wiejskich z terenów gmin powiatu złotowskiego i będzie przyznawana w formie premii w wysokości maksymalnie 60 tys. zł dla chcących założyć działalność gospodarczą oraz 300 tys. zł dla przedsiębiorców chcących rozwijać działalność gospodarczą. Nabór wniosków o przyznanie pomocy którego załącznikiem jest biznesplan będzie miał miejsce od 28 grudnia 2016r. do 10 stycznia 2017r. W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów z oceny wniosku o pierwszeństwie przyznania pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku. Wnioski…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2016
W 2016 roku zostały przeprowadzone cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w dniach 18 kwiecień, 30 maj, 09 sierpień, 07 październik. Spotkania odbywały się w małych grupach po 5 osób w siedzibie ZD Złotów. Tematem poruszanym była „Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych”  z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. W małym gronie rolników z powiatu mogliśmy w sposób praktyczny pracować na systemach wspomagania decyzji w ochronie roślin. Każdy z rolników otrzymał wyczerpujące odpowiedzi na pytania związane z Integrowaną Ochroną Roślin począwszy od doboru odmian roślin do siewu a skończywszy na systemach wspomagania decyzji. Spotkania rozpoczynaliśmy od omówienia zasad Integrowanej Ochrony Roślin. Mówiliśmy o celowości wprowadzenia programu i korzyściach jakie wynikają dla rolnika stosującego się do zasad IOR. Nauczyliśmy się w sposób podstawowy rozpoznawania…
Ostatnio zmieniany 27 grudnia 2016
27 grudnia 2016

W trosce o jakość powietrza w Krajence i okolicznych wsiach

Opracowanie: Danuta Kurant • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Mieszkańcy Gminy i Miasta Krajenka stoją przed szansą uzyskania wsparcia na inwestycje pro środowiskowe w swoich domach i mieszkaniach. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu posiada środki na termomodernizację, wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, czy małe instalacje OZE na potrzeby mieszkaniowe. Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Stefana Kiteli gmina przyczyni się do skutecznego wdrożenia projektu który ogłosił WFOŚiGW. Dodatkowo dzięki wsparciu udzielonemu przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny poziom dofinansowania wyniesie 85%. Sięgnąć po środki na termomodernizację swoich domów, wymianę pieca, czy małą instalację OZE będą mogli wszyscy chętni mieszkańcy miasta i gminy Krajenka po spełnieniu szczegółowych wymagań. W styczniu 2017 roku odbędą się spotkania specjalistów z mieszkańcami miasta i gminy Krajenka…
Ostatnio zmieniany 27 grudnia 2016