Nowości ze Złotowa
14 września 2012

Dożynki Powiatowe 2012 w Brzeźnicy

Opracowanie: Krzysztof Sobotka
Każdego roku na zakończenie lata, po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, Rolnicy obchodzą swoje gospodarskie święto plonów – dożynki. Tegoroczne powiatowe dożynki powiatu złotowskiego  odbyły się 9 września w miejscowości Brzeźnica w gminie Jastrowie.  Mieszkańcy Brzeźnicy powitali wszystkich gości pięknie udekorowaną wsią - postaciami zrobionymi ze słomy w sposób humorystyczny i plonami tegorocznego lata.   Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15 polową mszą świętą koncelebrowaną. Wzięły w niej udział delegacje Rolników poszczególnych gmin i sołectw, władze samorządowe, księża oraz zaproszeni goście. Kulminacyjnym punktem dożynek były uroczystości obrzędowe święta plonów. Chleb z tegorocznych zbóż gospodarze dożynek  przekazali przedstawicielom…
Ostatnio zmieniany 14 września 2012
19 czerwca 2012

Dzień Pola w powiecie złotowskim

Opracowanie: Krzysztof Sobotka • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 12 czerwca 2012 roku  w gospodarstwie Pana Ryszarda Kowalskiego, w miejscowości Dzierzążenko, w gminie Złotów  odbył się „Dzień Pola”. Licznie przybyli rolnicy z powiatu złotowskiego mieli możliwość spotkania się z doradcami ZD Złotów, władzami samorządowymi Starostą Złotowskim Ryszardem Goławskim, Wójtem Gminy Złotów Piotrem Lachem, przedstawicielami  jednostek działających na rzecz rolnictwa w powiecie tj. Wielkopolską  Izbą Rolniczą, ARiMR i KRUS. Kierownik zespołu doradczego w powiecie złotowskim  wręczył certyfikaty dla dwóch gospodarstw należących do sieci Gospodarstw Demonstracyjnych organizowanych przez WODR. Certyfikaty odebrała Monika Kuszel-Bieluszko, z miejscowości Lipka i Ryszard Kowalski, który był gospodarzem Dnia Pola. Specjalistka branżowa WODR – Pani…
Ostatnio zmieniany 29 lipca 2013
11 czerwca 2012

XIII MIĘDZYNARODOWE TARGI AGROTURYSTYCZNE I TURYSTYCZNE

Opracowanie: Zbigniew Staszewski • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W DNIACH 02-03.06.2012 ODBYŁY SIĘ W ZŁOTOWIE POD PATRONATEM STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO, ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ORAZ STOWARZYSZENIA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI ‘’KRAJNA’’  XIII MIĘDZYNARODOWE TARGI AGROTURYSTYCZNE I TURYSTYCZNE. OPRÓCZ  PREZENTACJI  REGIONÓW I GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH MOGLIŚMY UCZESTNICZYĆ W XI PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH ORAZ FESTIWALU RĘKODZIEŁA LUDOWEGO JAK RÓWNIEŻ  W WIELU IMPREZACH TOWARZYSZACYCH I KONKURSACH: - KONKURS PRODUKTÓW REGIONALNYCH, - KONKURS NA NAJLEPSZE STOISKO AGROTURYSTYCZNE, - MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ‘’ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ – SZANSĄ DLA POLSKIEJ WSI’’, - PREZENTACJA MASZYN I NARZĘDZI  OGRODNICZYCH. UHONOROWANO RÓWNIEŻ WYRÓŻNIAJACYCH SIĘ ROLNIKÓW POWIATU ZŁOTOWSKIEGO.
28 marca 2012

Szkolenie specjalistyczne w Jastrowiu 26.03.2012

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 26 marca 2012 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Jastrowiu, odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich gminy Jastrowie.  Tematem spotkania były ogólne założenia programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 ze zmianami w roku 2012.  Wykład przeprowadziły specjalistki ds. ekologii i ochrony środowiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu p. Ewa Kwapich i p. Elżbieta Dryjańska. Omówiono szczegółowo pakiety programu rolnośrodowiskowego, które cieszą się największym zainteresowaniem rolników, tj. : rolnictwo zrównoważone, ochrona gleb i wód, zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (konie wielkopolskie) oraz ekstensywne trwałe użytki zielone i ochrona zagrożonych gatunków…
Ostatnio zmieniany 28 marca 2012
26 marca 2012

ZMIANY W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM NA LATA 2007-2013 W ROKU 2012

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
ZMIANY W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM  NA LATA 2007-2013  W ROKU 2012. Dnia 15 marca 2012 r., weszło w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.: -  Zmiany katalogu zdarzeń siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności z zamkniętego na otwarty; -  Wyłączenia z powtarzalności sankcji - sankcji za nieutrzymywanie wymaganej liczby zwierząt w Pakiecie 7. Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; -  Umożliwienia przy przeniesieniu gospodarstwa lub jego części…
21 marca 2012

Szkolenie specjalistyczne Gmina Lipka

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 14 marca 2011 w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie specjalistyczne  dla rolników z terenu Gminy Lipka. Tematem  szkolenia były  zagadnienia związane  z przeciwdziałaniem skutkom wysokiego udziału zbóż w strukturze zasiewów. Wykład prowadził p. Piotr Kujawa - główny specjalista ds. zbóż i roślin oleistych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników -  uczestnicy mieli okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi stosowania prawidłowego płodozmianu i następstwa roślin, gospodarowania rżyskiem, zwiększaniem udziału próchnicy glebowej, prawidłowej uprawy roli. Pan Piotr Kujawa omówił także zdrowotność roślin (zbóż i rzepaku) po minionej zimie.  Rolnicy dowiedzieli się również o…
15 marca 2012

Szkolenie specjalistyczne w Zakrzewie

Opracowanie: Krzysztof Sobotka • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 13 marca 2012 roku w Sali OSP Zakrzewo powiat złotowski odbyło się szkolenie specjalistyczne na temat „Chemiczne zwalczanie patogenów w zbożach i rzepaku”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników ze względu na okres monitorowania pól pod względem przezimowania upraw. Rolnicy na spotkaniu poznali sposoby oceny we własnym zakresie stanu swoich upraw. Zwrócono również uwagę na konieczność właściwego wyboru odmian roślin uprawianych które to warunkuje odpowiednią odporność na niskie temperatury i choroby.  Specjalistą który gościł w Zakrzewie był Pan Andrzej Obst. Jest to pracownik WODR w Poznaniu specjalizujący się w integrowanej ochronie roślin. Teoretyk ale przede wszystkim praktyk który…
Ostatnio zmieniany 16 marca 2012
28 lutego 2012

Szkolenia w Krajence

Opracowanie: Wojciech Karczewski • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Szkolenia w Gminie Krajenka W dniach 23 i 24. 02. 2012 rok w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence odbyły się szkolenia informacyjne na następujące tematy: 1.  Wybrane zagadnienia cross – compliance w gospodarstwach rolnych. 2.  Programy rolnośrodowiskowe w PROW 2207 – 2013. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 23 rolników z terenu gminy i miasta Krajenka. Z zakresu dostosowania gospodarstw do wymogów Unii Europejskiej, szerzej przedstawiony został obszar cross – compliance , który wchodzi w życie od 2013 roku, to jest  tzw. dobrostan zwierząt. Omówiono w szczególności ogólne wymogi dotyczące wszystkich zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, wymogi dotyczące cieląt oraz…
Ostatnio zmieniany 28 lutego 2012
27 stycznia 2012

Spotkanie Noworoczne

Opracowanie: Leokadia Baranowska • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
SPOTKANIE NOWOROCZNE W dniu 19-01-2012 w Krajence odbyło się coroczne spotkanie noworoczne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Atmosfera spotkania była ciepła i nastrojowa, a stoły były suto zastawione świątecznymi potrawami przygotowanymi przez gospodynie. Przy akompaniamencie  kolęd składano sobie życzenia noworoczne Doradca WODR, ZD Złotów Leokadia Baranowska
Ostatnio zmieniany 27 stycznia 2012