21 grudnia 2017

Gmina Lipka - Szkolenie specjalistyczne z zakresu łąkarstwa

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Gmina Lipka - Szkolenie specjalistyczne z zakresu łąkarstwa Justyna Chylewska

W dniu 13 grudnia 2017 r. w sali OSP Lipka odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Wykłady prowadziła p. Jolanta Klupś główny specjalista WODR Poznań ds. łąkarstwa. Przedstawione tematy dotyczyły prowadzenia produkcji pasz objętościowych dla bydła mięsnego i opasowego. Omawiane były zagadnienia związane z optymalizacją produkcji pasz na użytkach zielonych. Przybliżono także temat wykorzystania i znaczenia roślin bobowatych w runi łąkowej, a także ich przydatności żywieniowej.

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy wzrost pogłowia bydła opasowego i mięsnego - zachęca  do tego zarówno stabilna cena skupu, jak również możliwość optymalnego wykorzystania posiadanych w gospodarstwach trwałych użytków zielonych. Rolnicy specjalizujący się w produkcji bydła mlecznego traktują tę gałąź rolnictwa jako dodatkowy kierunek produkcji. Z kolei inne gospodarstwa postawiły tylko na opas cieląt lub produkcję bydła ras mięsnych. Do niedawna sporą część produkcji stanowiły cielęta pochodzące ze stad krów mlecznych, jednak coraz częściej obserwujemy hodowlę bydła w oparciu o rasy typowo mięsne takie jak Angus, Charolaise, Hereford, Limousine czy Simentaler. Opłacalność tej produkcji w dużej mierze zależy od kosztów pozyskania paszy dla zwierząt, a tym samym wykorzystania potencjału  posiadanych w gospodarstwie łąk i pastwisk. Pasze objętościowe stanowią tym samym bazę dla prowadzenia tego typu produkcji –  pastwisko jest podstawą żywienia bydła w okresie letnim, zimą zaś skarmiamy zwierzęta głównie kiszonkami i uzupełniamy żywienie paszami treściwymi (mieszanki zbożowe) oraz objętościowymi (siano i słoma).

Niekorzystne czynniki siedliskowe, niewłaściwe użytkowanie,  zaniedbania i błędy powodują ubożenie i degradację trwałych użytków zielonych. z runi znikają cenne gatunki traw, roślin bobowatych i ziół, a ich miejsce  zastępują chwasty lub mniej szlachetne gatunki traw. Powoduje to zmniejszenie plonów i  mniejszą wartość pozyskiwanych pasz. Poprawa stanu użytków zielonych jest operacją pracochłonną i niejednokrotnie wymagającą wysokich nakładów finansowych. Utrzymanie zatem wysokiej jakości runi łąkowej ma bardzo duży wpływ na końcowy wynik ekonomiczny gospodarstwa.

Czytany 374 razy Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2017