Nowości z Wolsztyna
14 lutego 2014

W dniu 6.03.2014 r. w Wolsztynie odbedzie się kurs chemizacyjny

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
OGŁOSZENIE! Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje  kurs : Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kurs odbędzie się  w dniu 6 marca 2014  od godz. 08.00 w Powiatowym Biurze ARiMR , ul. Przemysłowa 7 w Wolsztynie Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek czy ogrodników i sadowników Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich. Ważność świadectwa  przeszkolenia – 5 lat…
28 stycznia 2014

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 27-01-2014

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa   27-01-2014 Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana w ww. ustawie jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Szczegółowe wymagania dot. integrowanej ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra…
04 listopada 2013

Informacja dla hodowców drobiu

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Informacja dla hodowców drobiu Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt. Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia  podania. Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalny. Realizując program Walki z Antybiotykoodpornością, Główny Lekarz Weterynarii wprowadza nowy program monitoringowy, w ramach którego będzie badana woda do pojenia ptaków w kierunku obecności antybiotyków. Kontrole i próbkobranie będą niezapowiedziane. W przypadku potwierdzenia, że na…
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ? W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii…
05 lipca 2013

WAŻNE DATY !!!

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
WAŻNE DATY !!! 1. Do 15 lipca - można składać wnioski kontynuacyjne o wypłatę premii zalesieniowej z PROW 2004-2006 2. Do 15 lipca - termin na złożenie wniosku do ARR o przyznanie dodatkowej kwoty mlecznej z rezerwy krajowej 3. Do 31 lipca - termin płatności składek KRUS za III kwartał 2013r. 4. Do 31 lipca - można składać wnioski na zalesienie gruntów rolnych i innych niż rolne w biurach powiatowych ARiMR 5. Do 1 sierpnia - można składać wnioski do ARR o konwersję kwoty mlecznej Źródło : TOPAGRAR Polska
Ostatnio zmieniany 05 lipca 2013
02 lipca 2013

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE Co to jest afrykański pomór świń? Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami). W…
05 czerwca 2013

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego!

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane rozporządzenia: - Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r. poz. 615), - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. z 2013 r. poz. 616 ). Do listy gatunków objętych dopłatami do 1 ha…
13 maja 2013

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2013 roku

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2013 roku Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać osoby urodzone pomiędzy 1998 a 2006 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny także w oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS - oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy - w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu wniosku…
10 maja 2013

W dniach 23-24.05.2013 r. odbędzie sie kurs chemizacyjny

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
OGŁOSZENIE! Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje  kurs : Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kurs odbędzie się  w dniach 23-24 .05.2013  od godz.09.30 w Powiatowym Biurze ARiMR , ul. Przemysłowa 7 Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek czy ogrodników i sadowników Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich. Ważność świadectwa  przeszkolenia – 5 lat Kontakt : Katarzyna Kaczmarek…
Ostatnio zmieniany 10 maja 2013