Nowości z Wolsztyna
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie wolsztyńskim ogłasza nabór kandydatów na kurs: Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy Kurs odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie (ul. Rynek 1) w Sali Sesyjnej na drugim piętrze Warunkiem odbycia się kursu jest uzbieranie 25 osobowej grupy kandydatów ORIENTACYJNY TERMIN KURSU PO 15 maja 2018r. Koszt uczestnictwa w kursie to 100 zł od osoby Posiadanie przeszkolenia w tym zakresie jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich. Szkolenie skierowane jest do osób posiadających już uprawnienia, którym skończyła się ważność świadectwa. Zapisy pod numerem…
06 kwietnia 2018

Szkolenie dla młodych rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Przemęcie

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Agata Sosińska
Kolejna edycja szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych, odbyła się w dniach 22-23.03.2018 r. w salce Urzędu Gminy w Przemęcie. Nabór na to szkolenie przeprowadzono na terenie powiatu wolsztyńskiego na początku 2018 roku – informacja o tym naborze została ogłoszona w każdej wsi. Było to szkolenie podstawowe – dwudniowe przeznaczone dla osób, które po raz pierwszy chciały zdobyć takie uprawnienie. Podczas zajęć, które łącznie trwały 14 godzin poruszono następującą tematykę: wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów, charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin, bezpieczeństwo i higiena pracy przy…
Ostatnio zmieniany 10 kwietnia 2018
20 marca 2018

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Agata Sosińska • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Bioasekuracja na terenie całej Polski obowiązuje od końca lutego. Czym jednak jest bioasekuracja? To nic innego jak działania wprowadzane w gospodarstwach, mające na celu ochronę zdrowia, żywności, która jest przygotowywana w danym gospodarstwie, a co za tym idzie zapewnia bezpieczeństwo i wysoka jakość produktów, poprawia dobrostan zwierząt, a także opłacalność i zwiększona wydajność poszczególnych producentów. Niektóre źródła zawierają inną definicję – bioasekuracja to inaczej biologiczna ochrona gospodarstwa. Są to działania mające na celu ograniczenie przedostawania się do gospodarstwa bakterii, wirusów, pasożytów, wektorów biologicznych czy też mykoplazm. Wyróżniamy trzy typy (działania) bioasekuracji, są to: Bioasekuracja wewnętrzna (z ang. Bio-exclusion) Bioasekuracja zewnętrzna oraz otoczenia gospodarstwa (z ang. bio-containment) Bioasekuracja chorego…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2018
01 marca 2018

Przeciwdziałanie antybiotykoodporności u ludzi i zwierząt

Opracowanie: Agata Sosińska • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Antybiotykoodporność jest to inaczej oporność niektórych szczepów bakterii na stosowane antybiotyki. Można wyróżnić antybiotykoodporność nabytą i antybiotykoodporność pierwotną. Nabyta antybiotykoodporność powstaje w momencie gdy bakterie pod wpływem długotrwałego stosowania antybiotyków stają się niewrażliwe na jego działanie, w niektórych źródłach widnieje informacja że antybiotykoodporność nabyta jest wynikiem mutacji genów (2). Natomiast antybiotykoodporność pierwotna, inaczej też nazywana naturalną, jest to naturalna postać bakterii, która nie daje możliwości zadziałania danych antybiotyków. Głównym powodem pojawiania się antybiotykoodporności wśród bakterii jest złe stosowanie antybiotyków - bezmyślne stosowanie leków w terapii danej choroby, a także nadmierne stosowanie leków we współczesnym przemyśle. Niestety aktualnie antybiotykoodporność występuje coraz częściej, a problem antybiotykoodporności dotyczy nie…
Ostatnio zmieniany 01 marca 2018
18 grudnia 2017

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie w wolsztyńskim z 2017 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego działają dwie Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jedną z nich jest grupa skupiające rolników z terenu gminy Przemęt. Począwszy od 2015 roku grupa spotyka się co kwartał omawiając bieżące tematy z zakresu podnoszenia wiedzy ekonomicznej zarządzania gospodarstwem rolnym. Od 3 lat omawianymi tematy związane z finansowaniem na plus i minus gospodarstwa rolnego. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników w indywidualnych rozmowach-uzgodnieniach cieszą się programy PROW, a w szczególności dofinansowanie modernizacji małych i dużych gospodarstw oraz premia dla młodych rolników.   Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń poparta doświadczeniami z realizacji programów PROW-u we własnym gospodarstwie stanowi ogromną wiedzą we wdrożeniu ich przez innych rolników.   W 2017…
18 grudnia 2017

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie wolsztyńskim

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego począwszy od roku 2012 działa Lokalna Grupa Działania skupiająca rolników z gmin: Wolsztyn i Siedlec. Początkowo Grupa na swych cyklicznych spotkaniach omawiała i dyskutowała o nowych technologiach w produkcji roślinnej. Wraz z wprowadzeniem zasad Integrowanej Ochrony Roślin tematy nowego podejścia do ochrony roślin stały się wiodące w pracach Grupy. Specyfiką wolsztyńskiego rolnictwa jest fakt, że dominuje tu rozbudowana produkcja zwierzęca, szczególnie towarowa hodowla trzody chlewnej. Produkcja roślinna jest podporządkowana produkcji zwierzęcej. W uprawie dominują zboża paszowe. W niektórych gospodarstwach 100 % upraw to zboża paszowe. Taka struktura niesie ze sobą wiele zagrożeń, szczególnie wzrasta zagrożenie chorobami grzybowymi zbóż. Zasady Integrowanej Ochrony Roślin to nowe…
01 grudnia 2017

Zmiany w składaniu deklaracji VAT od 1 stycznia 2018r

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Od 1 stycznia 2018 roku podatnicy podatku VAT zobowiązani są do składania deklaracji VAT tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Również ewidencja sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT prowadzona ma być przy użyciu programów komputerowych. Większość rolników będący mikroprzedsiębiorcami rozliczani są przez biura rachunkowe, ale część rolników dalszym ciągu sami prowadzą ewidencję przychodów i rozchodów w formie papierowej i w formie papierowej składa deklaracje do Urzędu Skarbowego. Biura rachunkowe posiadają odpowiednie programy komputerowe i już wszystkie deklaracje VAT składają elektronicznie. W przypadku samych rozliczających się rolników należało by przejść z rozliczeniami VAT do biura rachunkowego lub jeżeli posiada się odpowiedni sprzęt komputerowy i operatywność może skorzystać z komercyjnego…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2017
01 grudnia 2017

Płatności bezpośrednie po wprowadzonych zmianach w 2015 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich, które nastąpiły od 2015 roku obejmują: jednolitą płatność obszarową (JPO); płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. Płatność za zazielenienie); płatność dodatkową (redystrybucyjną); płatności związane z produkcją tj. płatność do: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu, konopi włóknistych i tytoniu; płatności dla małych gospodarstw; płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Ponadto umożliwiono rolnikowi przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.   Według w/w zmian stawki płatności bezpośrednich w latach 2015-2017 przedstawiają się następująco: Rodzaj płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich 2015 2016 2017 Jednolita płatność obszarowa - zł/ha 453,70 462,05…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2017
01 grudnia 2017

Gmina Przemęt szparagami stoi

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Gmina Przemęt jako jedna z trzech gmin powiatu wolsztyńskiego jest położona w zachodnio - południowej części Wielkopolski jest typowo rolnicza. Odznacza się znacznie niską jakością gleb, ale przy tym przepuszczalnych, przewiewnych i szybko nagrzewających się: klasy V i VI. To właśnie sprzyja uprawie szparagów. Zapisy informują, że szparagi uprawiane są na tym terenie od wielu lat. W latach 70-tych XX wieku pojawiły się pierwsze plantacje szparagów prowadzone jako uprawa przydomowa. Natomiast największy wysyp plantacji szparagów w gminie Przemęt nastąpił dopiero w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku. Obecnie powierzchnia plantacji szparagów w gminie Przemęt wynosi ponad 300 ha. Najwięcej plantacji szparaga jest w obrębie wsi Mochy, Solec, Nowy Solec, Nowa Wieś…