Nowości z Wolsztyna
01 marca 2018

Przeciwdziałanie antybiotykoodporności u ludzi i zwierząt

Opracowanie: Agata Sosińska • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Antybiotykoodporność jest to inaczej oporność niektórych szczepów bakterii na stosowane antybiotyki. Można wyróżnić antybiotykoodporność nabytą i antybiotykoodporność pierwotną. Nabyta antybiotykoodporność powstaje w momencie gdy bakterie pod wpływem długotrwałego stosowania antybiotyków stają się niewrażliwe na jego działanie, w niektórych źródłach widnieje informacja że antybiotykoodporność nabyta jest wynikiem mutacji genów (2). Natomiast antybiotykoodporność pierwotna, inaczej też nazywana naturalną, jest to naturalna postać bakterii, która nie daje możliwości zadziałania danych antybiotyków. Głównym powodem pojawiania się antybiotykoodporności wśród bakterii jest złe stosowanie antybiotyków - bezmyślne stosowanie leków w terapii danej choroby, a także nadmierne stosowanie leków we współczesnym przemyśle. Niestety aktualnie antybiotykoodporność występuje coraz częściej, a problem antybiotykoodporności dotyczy nie…
Ostatnio zmieniany 01 marca 2018
18 grudnia 2017

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie w wolsztyńskim z 2017 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego działają dwie Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jedną z nich jest grupa skupiające rolników z terenu gminy Przemęt. Począwszy od 2015 roku grupa spotyka się co kwartał omawiając bieżące tematy z zakresu podnoszenia wiedzy ekonomicznej zarządzania gospodarstwem rolnym. Od 3 lat omawianymi tematy związane z finansowaniem na plus i minus gospodarstwa rolnego. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników w indywidualnych rozmowach-uzgodnieniach cieszą się programy PROW, a w szczególności dofinansowanie modernizacji małych i dużych gospodarstw oraz premia dla młodych rolników.   Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń poparta doświadczeniami z realizacji programów PROW-u we własnym gospodarstwie stanowi ogromną wiedzą we wdrożeniu ich przez innych rolników.   W 2017…
18 grudnia 2017

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie wolsztyńskim

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego począwszy od roku 2012 działa Lokalna Grupa Działania skupiająca rolników z gmin: Wolsztyn i Siedlec. Początkowo Grupa na swych cyklicznych spotkaniach omawiała i dyskutowała o nowych technologiach w produkcji roślinnej. Wraz z wprowadzeniem zasad Integrowanej Ochrony Roślin tematy nowego podejścia do ochrony roślin stały się wiodące w pracach Grupy. Specyfiką wolsztyńskiego rolnictwa jest fakt, że dominuje tu rozbudowana produkcja zwierzęca, szczególnie towarowa hodowla trzody chlewnej. Produkcja roślinna jest podporządkowana produkcji zwierzęcej. W uprawie dominują zboża paszowe. W niektórych gospodarstwach 100 % upraw to zboża paszowe. Taka struktura niesie ze sobą wiele zagrożeń, szczególnie wzrasta zagrożenie chorobami grzybowymi zbóż. Zasady Integrowanej Ochrony Roślin to nowe…
01 grudnia 2017

Zmiany w składaniu deklaracji VAT od 1 stycznia 2018r

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Od 1 stycznia 2018 roku podatnicy podatku VAT zobowiązani są do składania deklaracji VAT tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Również ewidencja sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT prowadzona ma być przy użyciu programów komputerowych. Większość rolników będący mikroprzedsiębiorcami rozliczani są przez biura rachunkowe, ale część rolników dalszym ciągu sami prowadzą ewidencję przychodów i rozchodów w formie papierowej i w formie papierowej składa deklaracje do Urzędu Skarbowego. Biura rachunkowe posiadają odpowiednie programy komputerowe i już wszystkie deklaracje VAT składają elektronicznie. W przypadku samych rozliczających się rolników należało by przejść z rozliczeniami VAT do biura rachunkowego lub jeżeli posiada się odpowiedni sprzęt komputerowy i operatywność może skorzystać z komercyjnego…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2017
01 grudnia 2017

Płatności bezpośrednie po wprowadzonych zmianach w 2015 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich, które nastąpiły od 2015 roku obejmują: jednolitą płatność obszarową (JPO); płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. Płatność za zazielenienie); płatność dodatkową (redystrybucyjną); płatności związane z produkcją tj. płatność do: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu, konopi włóknistych i tytoniu; płatności dla małych gospodarstw; płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Ponadto umożliwiono rolnikowi przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.   Według w/w zmian stawki płatności bezpośrednich w latach 2015-2017 przedstawiają się następująco: Rodzaj płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich 2015 2016 2017 Jednolita płatność obszarowa - zł/ha 453,70 462,05…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2017
01 grudnia 2017

Gmina Przemęt szparagami stoi

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Gmina Przemęt jako jedna z trzech gmin powiatu wolsztyńskiego jest położona w zachodnio - południowej części Wielkopolski jest typowo rolnicza. Odznacza się znacznie niską jakością gleb, ale przy tym przepuszczalnych, przewiewnych i szybko nagrzewających się: klasy V i VI. To właśnie sprzyja uprawie szparagów. Zapisy informują, że szparagi uprawiane są na tym terenie od wielu lat. W latach 70-tych XX wieku pojawiły się pierwsze plantacje szparagów prowadzone jako uprawa przydomowa. Natomiast największy wysyp plantacji szparagów w gminie Przemęt nastąpił dopiero w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku. Obecnie powierzchnia plantacji szparagów w gminie Przemęt wynosi ponad 300 ha. Najwięcej plantacji szparaga jest w obrębie wsi Mochy, Solec, Nowy Solec, Nowa Wieś…
01 grudnia 2017

„Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2017”

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Jak co roku również w 2017 roku ogłoszony został w Gminie Konkurs „Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2017”. Celem konkursu jest pobudzenie inicjatyw lokalnych mieszkańców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz podniesienie estetyki wsi. W 2017 roku do współzawodnictwa konkursowego spośród 25 wsi Gminy przystąpiło aż 17 wsi, które do 31.08.2017r. złożyły deklaracje. Następnie wsie zostały podzielone stosownie do ilości mieszkańców na trzy grupy: Grupa I – wsie duże, powyżej 600 mieszkańców to: Błotnica, Bucz, Kaszczor, Kluczewo, Mochy, Nowa Wieś, Przemęt, Radomierz i Solec; Grupa II – wsie średnie od 300 do 600 mieszkańców to: Barchlin, Osłonin, Perkowo, Popowo Stare, Sączkowo, Siekowo, Siekówko i Starkowo; Grupa…
30 listopada 2017

„PIĘKNA WIEŚ GMINY SIEDLEC 2017”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W dniu 27-06-2016 Rada Gminy Siedlec podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu „Piękna wieś gminy Siedlec 2016”, celem takiej decyzji Rady było spowodowanie podniesienia estetyki i porządku na terenie każdej wsi w gminie. Konkurs miał za zadanie mobilizację ludności wsi w celu podjęcia indywidualnych i zbiorowych przedsięwzięć mających na celu upiększanie domostw, zagród i całych wsi, służy również rozwijaniu aktywności samorządów wiejskich w aspekcie społecznym i kulturowym. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich. Przy takim uzasadnieniu podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione i leży w interesie mieszkańców gminy. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane było w trzech grupach: wsie duże, wsie średnie, wsie małe. Decyzję o przystąpieniu do konkursu podejmowała właściwa Rada Sołecka, warunkiem…
30 listopada 2017

„ŚWIĘTO SMAKÓW”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W gminie Siedlec po raz drugi odbyła się impreza pod nazwą ”Świto Smaków”, frekwencja była znakomita a dobrej atmosferze sprzyjała znakomita organizacja dwudniowej imprezy. W każdym dniu było mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Odbywało się dużo różnych konkursów - najbardziej fascynujący był kolejny turniej sołectw, konkurencje nie należały do najłatwiejszych a przy okazji zabawa była przednia. Odbyły się zmagania w przenoszeniu wody gąbką, jazda w goglach na rowerze, dużo konkursów zręcznościowych, lanie wody sikawką. Zwieńczeniem zmagań zgodnie z nazwą imprezy, było przygotowanie potraw na grillu a była to jak się okazało najważniejsza i najbardziej emocjonująca konkurencja. Każda ekipa dawała z siebie wszystko aby wznieść się na wyżyny…