Nowości z Wolsztyna
02 czerwca 2014

10 lat dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
10 lat dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych Stawki płatności bezpośrednich w latach 2004-2013 Rodzaj płatności Stawki płatności 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JPO – jednolita płatność obszarowa – zł/ha 210,53 225,00 276,28 301,54 339,31 506,98 562,09 710,57 732,06 830,30 UPO – uzupełniająca płatność do powierzchni upraw podstawowych – zł/ha 292,78 282,35 313,45 294,91 269,32 356,47 327,28 274,23 211,80 139,39 PZ – płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych – zł/ha - - - 438,76 379,55 502,62 439,03 396,14 306,99 238,93 Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano…
W dniu 19 maja o godz. 10.00 w Sali wiejskiej w Chobienicach  na zaproszenie  powiatowych  biur Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  odbędzie r się spotkanie z Panią Zofią Szalczyk, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Celem jest prezentacja propozycji działań przewidzianych do realizacji w ramach PROW 2014-2020 oraz dyskusja na tematy z tym związane. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele środowiska rolniczego, samorządów oraz stowarzyszeń. Spotkanie ma charakter otwarty. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną wszystkie programy i instrumenty, które mają wspierać polskich rolników w najbliższych latach, w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i założenia nowego okresu programowania…
24 kwietnia 2014

Od 15 maja 2014 r. „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Od 15 maja 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie przyjmować wnioski w ramach działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom” Poniżej kilka zmian o których warto wiedzieć , mają na celu usprawnienie wykorzystania funduszy: - Zwiększenie premii do 100 000 zł - Wydłużenie okresu prowadzenia działalności rolniczej z 12 do 15 miesięcy (licząc od dnia rozpoczęcia działalności do dnia złożenia winsoku) - Konieczność uzyskania przynajmniej 7 punktów w rankingu wniosków, jako warunek koniczny przyznaniu pomocy - Skrócenie naboru wniosków o przyznanie pomocy do 30 dni - Skrócenie terminu na usunięcie braków formalnych przez wnioskodawcę do 7 dni od otrzymania wezwania. -…
16 kwietnia 2014

Premia dla Młodych Rolników

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Premia dla Młodych Rolników Bezzwrotna premia w ramach tego działania wyniesie  100 tyś złotych. Kwota, która zostanie przyznana z programu  w 70% będzie musiała być przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z zaplanowanym biznesplanem. 14 lutego 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 201 opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom"1. Beneficjentem działania może być : •    Osoba pełnoletnia, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 lat •    Będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej •    Nie mająca prawa do renty z tytułu całkowitej…
Obowiązek znakowania padłych świń przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie przypomina, że hodowcy trzody chlewnej zobowiązani są do oznakowania zwłok padłych świń za pomocą kolczyków lub tatuażu przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego. Główny Lekarz Weterynarii przekazał przedmiotowe stanowisko wojewódzkim lekarzom weterynarii z zastrzeżeniem, iż w związku z trudnościami związanymi ze znakowanie nieodsadzonych prosiąt z uwagi na niewielkie rozmiary tych zwierząt, wymagane powinno być znakowanie zwłok świni w wieku od odsadzenia, czyli o wadze od około 7kg. Przepisy dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji świń (Dz. Urz.…
Zespół Doradczy w Wolsztynie zaprasza rolników z powiatu wolsztyńskiego na TARGI ROLNICZE w GOŁASZYNIE 24-25.5.2014r. Regionalne Targi Rolnicze WIOSNA 2014  w Gołaszynie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Centrum Wystawowo - Edukacyjnym w Gołaszynie koło Bojanowa zaprasza  24-25 maja na: Wielkopolskie Dni Energii Doradztwo i konsultacje W ramach targów odbędzie się również rozstrzygnięcie Ogólnokrajowego Konkursu „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” , wystawa gołębi, kur i papug. Podczas dwudniowej imprezy będzie można obejrzeć środki do produkcji ,  sprzęt rolniczy, skorzystać ze specjalistycznego doradztwa oraz zapoznać się z ofertami różnych firm z branży rolniczej. Wszyscy rolnicy będą mieli   okazję obejrzeć poletka demonstracyjne oraz…
Obowiązek zgłaszania zmiany właściciela koniowatego również w obrocie końmi Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 roku, Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.), w przypadku zmiany właściciela koniowatego, nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr koniowatych. W związku z powyższym, w każdym przypadku, gdy dochodzi do przeniesienia własności koniowatego a osoba fizyczna lub prawna staje się właścicielem zwierzęcia, istnieje konieczność zgłoszenia nabycia zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego faktu. Z uwagi na…
04 marca 2014

UWAGA – próba wyłudzenia opłat – Centralny rejestr podmiotów

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
UWAGA – próba wyłudzenia opłat – Centralny rejestr podmiotów Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii  28.11.2013r. w sprawie CRP Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż „Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych” CRP CENTRALNEGO REJESTRU PRZEDSIEBIORSTW, UL. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA, prowadzona jest bez porozumienia i bez udziału Głównego Lekarza Weterynarii. Rejestr wszystkich podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej (z indywidualnym  niepowtarzalnym numerem weterynaryjnym) jest prowadzony i na bieżąco aktualizowany bez jakichkolwiek opłat. Aktualny wykaz podmiotów nadzorowanych przez Inspekcje Weterynaryjną jest dostępny na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3913 Źródło:  http://piw.wolsztyn.net.pl/
18 lutego 2014

Ważne terminy !

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ważne terminy ! STYCZEŃ Od 15 stycznia Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmuje  wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, roślin strączkowych, ziemniaków, mieszanek zbożowych i pastewnych. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis i dotyczą ziarna siewnego lub ziemniaków – sadzeniaków zakupionych i zużytych do wysadzenia i siewu. Stawki dla poszczególnych upraw pozostały bez zmian, wynoszą odpowiednio: 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 160 zł - w przypadku roślin strączkowych; 500 zł – w przypadku ziemniaków.  LUTY -   Składanie wniosku o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.…
Ostatnio zmieniany 18 lutego 2014