Nowości z Wolsztyna
11 września 2012

Wolsztyńskie Dożynki Powiatowe

Opracowanie: Zenon Tomys
W dniu 2 września 2012 r. w miejscowości Osłonin w Gminie Przemęt odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą Dziękczynną w Kościele Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu odprawioną przez księdza kanonika Mariana Szymańskiego w asyście księdza Władysława Płóciennika, ojca rektora Antoniego Bochma oraz księdza Michała Szremskiego.Po Mszy Św. Barwny korowód dożynkowy z bryczkami oraz maszynami rolniczymi ruszył w kierunku boiska sportowego w Osłoninie, by tam zgodnie z tradycją dalej świętować Dożynki. Uroczystość otworzyli Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp oraz Wójt Gminy Przemęt Dorota Gorzelniak, którzy wspólnie powitali przybyłych gości. Tym razem zaszczycili nas swoją obecnością: Senator Jan Filip…
Ostatnio zmieniany 11 września 2012
17 sierpnia 2012

Rolnicy maja płacic podatek-

Opracowanie: Zenon Tomys
Rolnicy mają płacić podatek - inwestycje w gospodarstwo będą bardziej opłacalne Podatki płacone przez rolników mają zależeć od wielkości osiąganych przez nich zarobków, a nie tylko wielkości posiadanego gospodarstwa - czytamy na biznes.interia.pl  Rząd ma do wyboru kilka możliwości. Gdyby zastosował zasady obowiązujące np. w Holandii, rolnicy - traktowani de facto jak przedsiębiorcy - płaciliby podatek od dochodu, a zatem mogliby w rozliczeniu uwzględniać poniesione koszty. Według szacunków Tax Care, w tym roku właściciel przeciętnego gospodarstwa zapłaci ok. 880 zł podatku rolnego. Rolnicy mają płacić podatek dochodowy - zapowiedział minister rolnictwa Stanisław Kalemba, twierdząc, że stosowny projekt ustawy, przygotowywany w…
Ostatnio zmieniany 27 sierpnia 2012
Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" Poznań – Stary Rynek 9 sierpnia 2012r.- Konkurs na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną już po raz dwunasty ! Organizowany od 2000 roku Konkurs udowodnił, jak wspaniałą i oryginalną żywność mogą zaoferować polscy producenci konsumentom nie tylko w kraju, ale również we wszystkich krajach Unii Europejskiej i poza nią. Ogromnie satysfakcjonujący jest także fakt, że wokół nagrodzonych w konkursie wyrobów – m.in. oscypków i innych serów z Podhala, serów z Korycina i Wiżajn, wędlin z Małopolski, , jabłek z okolic Łącka, wiśni z Doliny Środkowej Wisły czy…
24 lipca 2012

X Święto Cebuli , Ziemniaka i Soi - HENRYKOWO

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
X Święto Cebuli , Ziemniaka i Soi 18-19 Sierpnia 2012r HENRYKOWO  - gmina Środa Wielkopolska
24 lipca 2012

Dopłaty de minimis nie mogą przekroczyć 7,5 tys. Euro

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Dopłaty de minimis nie mogą przekroczyć 7,5 tys. Euro Łączna kwota pomocy de minimis, przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7 500 euro - przypomina Agencja Rynku Rolnego.  Producent rolny, który otrzymał dopłatę od ARR (lub oczekuje na rozpatrzenie wniosku) i dodatkowo otrzymał decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego (np. z tytułu jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis, dla gospodarstw w których powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012) od innych instytucji, w wysokości, która…
19 lipca 2012

Renty strukturalne pod lupą kontrolerów

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Renty strukturalne pod lupą kontrolerów Rolnicy przekazujący dzieciom gospodarstwa rolne, którzy w praktyce nadal w nich pracują, muszą się liczyć z odebraniem rent strukturalnych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi kontrolę osób pobierających renty strukturalne finansowane ze środków unijnych. Inspektorzy sprawdzają, czy osoba pobierająca takie świadczenie prowadzi działalność rolniczą. Jeśli pracuje w gospodarstwie rolnym, wydawana jest decyzja o odebraniu świadczenia. Rolnicy są oburzeni takim postępowaniem rządowej agencji. O utrzymanie prawa do renty walczy obecnie w sądach 26 osób. Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", Redakcja AgroNews, Dodała : Katarzyna Kaczmarek
19 lipca 2012

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Wolsztynie  informuje: Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.…
Zmiany w kształceniu zawodowym – ważne dla „ Młodych Rolników” Od nowego roku szkolnego 2012/2013 zmienia się system kształcenia zawodowego. Informacja ta jest szczególnie istotna dla młodych rolników , którzy otrzymali premię , a nie uzupełnili jeszcze braków w wykształceniu. Nie będzie już naboru do szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe. W miejsce  likwidowanych szkół dla dorosłych wprowadzone tzw. kwalifikacyjny kurs zawodowy. Osoby mające już wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze będą mogły ukończyć  kwalifikacyjny kurs zawodowy i po zdaniu egzaminu uzyskać dyplom. Osoby , które maja wykształcenie jedynie na poziomie podstawowym bądź gimnazjalnym , będą musiały równolegle z odbyciem…
10 lipca 2012

Ważne daty dla rolnika

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ważne daty dla rolnika Do 15 lipca – można składać wnioski kontynuacyjne o wypłatę premii zalesieniowej z PROW 2004-2006 Do 31 lipca – term inna złożenie wniosku do ARR o przyznanie dodatkowej kwoty mlecznej z rezerwy krajowej Do 31 lipca  - termin płatności składek KRUS za III kwartał 2012 r. Do 31 lipca  - można składać wnioski na zalesienia gruntów rolnych i innych niż rolne w biurach powiatowych ARiMR Od 1 sierpnia – od tego dnia można składać wnioski do AR o konwersję kwoty mlecznej Od 1 sierpnia – można składać wnioski do ARR o zatwierdzenie oddania w użytkowanie lub…