Nowości z Wolsztyna
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ? W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii…
05 lipca 2013

WAŻNE DATY !!!

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
WAŻNE DATY !!! 1. Do 15 lipca - można składać wnioski kontynuacyjne o wypłatę premii zalesieniowej z PROW 2004-2006 2. Do 15 lipca - termin na złożenie wniosku do ARR o przyznanie dodatkowej kwoty mlecznej z rezerwy krajowej 3. Do 31 lipca - termin płatności składek KRUS za III kwartał 2013r. 4. Do 31 lipca - można składać wnioski na zalesienie gruntów rolnych i innych niż rolne w biurach powiatowych ARiMR 5. Do 1 sierpnia - można składać wnioski do ARR o konwersję kwoty mlecznej Źródło : TOPAGRAR Polska
Ostatnio zmieniany 05 lipca 2013
02 lipca 2013

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE Co to jest afrykański pomór świń? Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami). W…
05 czerwca 2013

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego!

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane rozporządzenia: - Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r. poz. 615), - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. z 2013 r. poz. 616 ). Do listy gatunków objętych dopłatami do 1 ha…
13 maja 2013

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2013 roku

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2013 roku Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać osoby urodzone pomiędzy 1998 a 2006 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny także w oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS - oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy - w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu wniosku…
10 maja 2013

W dniach 23-24.05.2013 r. odbędzie sie kurs chemizacyjny

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
OGŁOSZENIE! Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje  kurs : Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kurs odbędzie się  w dniach 23-24 .05.2013  od godz.09.30 w Powiatowym Biurze ARiMR , ul. Przemysłowa 7 Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek czy ogrodników i sadowników Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich. Ważność świadectwa  przeszkolenia – 5 lat Kontakt : Katarzyna Kaczmarek…
Ostatnio zmieniany 10 maja 2013
04 kwietnia 2013

Zespół Doradztwa Rolniczego w Wolsztynie organizuje kurs chemizacyjny.

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Zespół Doradztwa Rolniczego w Wolsztynie organizuje kurs chemizacyjny. Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek , sadowników czy ogrodników. Z uwagi na nasilające się kontrole , zachęcamy do wzięcia udziału w kursie . Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności Cross- Compliance , sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich . Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt: Katarzyna Kaczmarek tel. 68 384 24 58
Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce Odpoczynek na wsi ma szczególny urok. Jak zachęcić do takiego wyjazdu? Jak znaleźć takie miejsce, które nie rozczaruje? Jak prowadzić agroturystykę tak, aby zapewnić przybyszom komfort, a zarazem nie utracić wiejskiej specyfiki? Jak promować w turystyce region wielkopolski? Z tych pytań zrodziła się idea konkursu organizowanego od 2007 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Wielkopolskim Towarzystwem Agroturystyki I Turystyki Wiejskiej. Konkurs ma za zadanie wyłonić co roku najlepsze obiekty agroturystyczne Wielkopolski. Specjaliści zagadnień turystyki, członkowie kapituły, osobiście skrupulatnie badają obejście, zaglądają do…
26 marca 2013

Uwaga! Hodowcy Trzody chlewnej

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Jeśli Pan/Pani hoduje świnie prosimy o zwrócenie uwagi Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu. Ponadto, w przypadku…