Nowości z Wolsztyna
Zespół Doradczy w Wolsztynie zaprasza rolników z powiatu wolsztyńskiego na TARGI ROLNICZE w GOŁASZYNIE 24-25.5.2014r. Regionalne Targi Rolnicze WIOSNA 2014  w Gołaszynie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Centrum Wystawowo - Edukacyjnym w Gołaszynie koło Bojanowa zaprasza  24-25 maja na: Wielkopolskie Dni Energii Doradztwo i konsultacje W ramach targów odbędzie się również rozstrzygnięcie Ogólnokrajowego Konkursu „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” , wystawa gołębi, kur i papug. Podczas dwudniowej imprezy będzie można obejrzeć środki do produkcji ,  sprzęt rolniczy, skorzystać ze specjalistycznego doradztwa oraz zapoznać się z ofertami różnych firm z branży rolniczej. Wszyscy rolnicy będą mieli   okazję obejrzeć poletka demonstracyjne oraz…
Obowiązek zgłaszania zmiany właściciela koniowatego również w obrocie końmi Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 roku, Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.), w przypadku zmiany właściciela koniowatego, nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr koniowatych. W związku z powyższym, w każdym przypadku, gdy dochodzi do przeniesienia własności koniowatego a osoba fizyczna lub prawna staje się właścicielem zwierzęcia, istnieje konieczność zgłoszenia nabycia zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego faktu. Z uwagi na…
04 marca 2014

UWAGA – próba wyłudzenia opłat – Centralny rejestr podmiotów

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
UWAGA – próba wyłudzenia opłat – Centralny rejestr podmiotów Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii  28.11.2013r. w sprawie CRP Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż „Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych” CRP CENTRALNEGO REJESTRU PRZEDSIEBIORSTW, UL. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA, prowadzona jest bez porozumienia i bez udziału Głównego Lekarza Weterynarii. Rejestr wszystkich podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej (z indywidualnym  niepowtarzalnym numerem weterynaryjnym) jest prowadzony i na bieżąco aktualizowany bez jakichkolwiek opłat. Aktualny wykaz podmiotów nadzorowanych przez Inspekcje Weterynaryjną jest dostępny na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3913 Źródło:  http://piw.wolsztyn.net.pl/
18 lutego 2014

Ważne terminy !

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ważne terminy ! STYCZEŃ Od 15 stycznia Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmuje  wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, roślin strączkowych, ziemniaków, mieszanek zbożowych i pastewnych. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis i dotyczą ziarna siewnego lub ziemniaków – sadzeniaków zakupionych i zużytych do wysadzenia i siewu. Stawki dla poszczególnych upraw pozostały bez zmian, wynoszą odpowiednio: 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 160 zł - w przypadku roślin strączkowych; 500 zł – w przypadku ziemniaków.  LUTY -   Składanie wniosku o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.…
Ostatnio zmieniany 18 lutego 2014
14 lutego 2014

W dniu 6.03.2014 r. w Wolsztynie odbedzie się kurs chemizacyjny

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
OGŁOSZENIE! Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje  kurs : Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kurs odbędzie się  w dniu 6 marca 2014  od godz. 08.00 w Powiatowym Biurze ARiMR , ul. Przemysłowa 7 w Wolsztynie Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek czy ogrodników i sadowników Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich. Ważność świadectwa  przeszkolenia – 5 lat…
28 stycznia 2014

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 27-01-2014

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa   27-01-2014 Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana w ww. ustawie jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Szczegółowe wymagania dot. integrowanej ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra…
04 listopada 2013

Informacja dla hodowców drobiu

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Informacja dla hodowców drobiu Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt. Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia  podania. Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalny. Realizując program Walki z Antybiotykoodpornością, Główny Lekarz Weterynarii wprowadza nowy program monitoringowy, w ramach którego będzie badana woda do pojenia ptaków w kierunku obecności antybiotyków. Kontrole i próbkobranie będą niezapowiedziane. W przypadku potwierdzenia, że na…
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ? W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii…
05 lipca 2013

WAŻNE DATY !!!

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
WAŻNE DATY !!! 1. Do 15 lipca - można składać wnioski kontynuacyjne o wypłatę premii zalesieniowej z PROW 2004-2006 2. Do 15 lipca - termin na złożenie wniosku do ARR o przyznanie dodatkowej kwoty mlecznej z rezerwy krajowej 3. Do 31 lipca - termin płatności składek KRUS za III kwartał 2013r. 4. Do 31 lipca - można składać wnioski na zalesienie gruntów rolnych i innych niż rolne w biurach powiatowych ARiMR 5. Do 1 sierpnia - można składać wnioski do ARR o konwersję kwoty mlecznej Źródło : TOPAGRAR Polska
Ostatnio zmieniany 05 lipca 2013