Nowości z Wolsztyna
16 kwietnia 2014

Premia dla Młodych Rolników

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Premia dla Młodych Rolników Bezzwrotna premia w ramach tego działania wyniesie  100 tyś złotych. Kwota, która zostanie przyznana z programu  w 70% będzie musiała być przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z zaplanowanym biznesplanem. 14 lutego 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 201 opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom"1. Beneficjentem działania może być : •    Osoba pełnoletnia, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 lat •    Będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej •    Nie mająca prawa do renty z tytułu całkowitej…
Obowiązek znakowania padłych świń przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie przypomina, że hodowcy trzody chlewnej zobowiązani są do oznakowania zwłok padłych świń za pomocą kolczyków lub tatuażu przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego. Główny Lekarz Weterynarii przekazał przedmiotowe stanowisko wojewódzkim lekarzom weterynarii z zastrzeżeniem, iż w związku z trudnościami związanymi ze znakowanie nieodsadzonych prosiąt z uwagi na niewielkie rozmiary tych zwierząt, wymagane powinno być znakowanie zwłok świni w wieku od odsadzenia, czyli o wadze od około 7kg. Przepisy dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji świń (Dz. Urz.…
Zespół Doradczy w Wolsztynie zaprasza rolników z powiatu wolsztyńskiego na TARGI ROLNICZE w GOŁASZYNIE 24-25.5.2014r. Regionalne Targi Rolnicze WIOSNA 2014  w Gołaszynie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Centrum Wystawowo - Edukacyjnym w Gołaszynie koło Bojanowa zaprasza  24-25 maja na: Wielkopolskie Dni Energii Doradztwo i konsultacje W ramach targów odbędzie się również rozstrzygnięcie Ogólnokrajowego Konkursu „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” , wystawa gołębi, kur i papug. Podczas dwudniowej imprezy będzie można obejrzeć środki do produkcji ,  sprzęt rolniczy, skorzystać ze specjalistycznego doradztwa oraz zapoznać się z ofertami różnych firm z branży rolniczej. Wszyscy rolnicy będą mieli   okazję obejrzeć poletka demonstracyjne oraz…
Obowiązek zgłaszania zmiany właściciela koniowatego również w obrocie końmi Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 roku, Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.), w przypadku zmiany właściciela koniowatego, nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr koniowatych. W związku z powyższym, w każdym przypadku, gdy dochodzi do przeniesienia własności koniowatego a osoba fizyczna lub prawna staje się właścicielem zwierzęcia, istnieje konieczność zgłoszenia nabycia zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego faktu. Z uwagi na…
04 marca 2014

UWAGA – próba wyłudzenia opłat – Centralny rejestr podmiotów

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
UWAGA – próba wyłudzenia opłat – Centralny rejestr podmiotów Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii  28.11.2013r. w sprawie CRP Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż „Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych” CRP CENTRALNEGO REJESTRU PRZEDSIEBIORSTW, UL. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA, prowadzona jest bez porozumienia i bez udziału Głównego Lekarza Weterynarii. Rejestr wszystkich podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej (z indywidualnym  niepowtarzalnym numerem weterynaryjnym) jest prowadzony i na bieżąco aktualizowany bez jakichkolwiek opłat. Aktualny wykaz podmiotów nadzorowanych przez Inspekcje Weterynaryjną jest dostępny na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3913 Źródło:  http://piw.wolsztyn.net.pl/
18 lutego 2014

Ważne terminy !

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ważne terminy ! STYCZEŃ Od 15 stycznia Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmuje  wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, roślin strączkowych, ziemniaków, mieszanek zbożowych i pastewnych. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis i dotyczą ziarna siewnego lub ziemniaków – sadzeniaków zakupionych i zużytych do wysadzenia i siewu. Stawki dla poszczególnych upraw pozostały bez zmian, wynoszą odpowiednio: 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 160 zł - w przypadku roślin strączkowych; 500 zł – w przypadku ziemniaków.  LUTY -   Składanie wniosku o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.…
Ostatnio zmieniany 18 lutego 2014
14 lutego 2014

W dniu 6.03.2014 r. w Wolsztynie odbedzie się kurs chemizacyjny

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
OGŁOSZENIE! Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje  kurs : Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kurs odbędzie się  w dniu 6 marca 2014  od godz. 08.00 w Powiatowym Biurze ARiMR , ul. Przemysłowa 7 w Wolsztynie Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek czy ogrodników i sadowników Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich. Ważność świadectwa  przeszkolenia – 5 lat…
28 stycznia 2014

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 27-01-2014

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa   27-01-2014 Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana w ww. ustawie jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Szczegółowe wymagania dot. integrowanej ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra…
04 listopada 2013

Informacja dla hodowców drobiu

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Informacja dla hodowców drobiu Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt. Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia  podania. Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalny. Realizując program Walki z Antybiotykoodpornością, Główny Lekarz Weterynarii wprowadza nowy program monitoringowy, w ramach którego będzie badana woda do pojenia ptaków w kierunku obecności antybiotyków. Kontrole i próbkobranie będą niezapowiedziane. W przypadku potwierdzenia, że na…