Nowości z Wolsztyna
22 sierpnia 2014

Promocja spożycia owoców i warzyw przez Polaków !

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Promocja spożycia owoców i warzyw przez Polaków ! Embargo na polskie owoce i warzywa nałożone przez stronę rosyjską zdecydowanie pogorszyło sytuację tego sektora, sytuacja jest poważna. Jednym ze sposobów rozwiązania embarga jest promocja spożycia owoców i warzyw przez Polaków . Promocja spożycia to jeden z elementów osłabiających skutki embarga. Rozwijająca się kampania społeczna dobrze świadczy o zachowaniach naszych konsumentów. To przejaw współczesnego patriotyzmu. Wielkopolski  Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Poznaniu także podjął inicjatywę promowanie tradycyjnych metod utrwalania i przetwarzania owoców i warzyw gospodarstwach domowych zarówno na wsi, jak i w miastach.   Najważniejszym  argumentem , dlaczego powinniśmy jeść więcej owoców i…
21 sierpnia 2014

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA WODR w Poznaniu razem z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego pn.: ”PRZETWÓRSTWO NA POZIOMIE GOSPODARSTWA ROLNEGO WARUNKIEM DYWERSYFIKACJI DOCHODU RODZIN ROLNICZYCH (ZBOŻA, OWOCE, MIĘSO I MLEKO) ORAZ PODSTAWY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ”. Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, ul. Chorzowska16/18, które posiada specjalistyczną bazę dydaktyczną. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. Obejmuje to m.in. przejazd autokarem do z miejsca zbiórki do Radomia i ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe, dobrą zabawę;), itd. Głównym celem szkolenia jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań…
Rolniku ! Od 1 -31 sierpnia to czas składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz. 379); Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1707) Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka* 0,85zł 0,85 zł 0,85 zł 0,95 zł 0,95 zł 0,95…
02 czerwca 2014

10 lat dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
10 lat dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych Stawki płatności bezpośrednich w latach 2004-2013 Rodzaj płatności Stawki płatności 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JPO – jednolita płatność obszarowa – zł/ha 210,53 225,00 276,28 301,54 339,31 506,98 562,09 710,57 732,06 830,30 UPO – uzupełniająca płatność do powierzchni upraw podstawowych – zł/ha 292,78 282,35 313,45 294,91 269,32 356,47 327,28 274,23 211,80 139,39 PZ – płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych – zł/ha - - - 438,76 379,55 502,62 439,03 396,14 306,99 238,93 Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano…
02 czerwca 2014

10 lat dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
10 lat dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych Stawki płatności bezpośrednich w latach 2004-2013 Rodzaj płatności Stawki płatności 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JPO – jednolita płatność obszarowa – zł/ha 210,53 225,00 276,28 301,54 339,31 506,98 562,09 710,57 732,06 830,30 UPO – uzupełniająca płatność do powierzchni upraw podstawowych – zł/ha 292,78 282,35 313,45 294,91 269,32 356,47 327,28 274,23 211,80 139,39 PZ – płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych – zł/ha - - - 438,76 379,55 502,62 439,03 396,14 306,99 238,93 Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano…
W dniu 19 maja o godz. 10.00 w Sali wiejskiej w Chobienicach  na zaproszenie  powiatowych  biur Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  odbędzie r się spotkanie z Panią Zofią Szalczyk, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Celem jest prezentacja propozycji działań przewidzianych do realizacji w ramach PROW 2014-2020 oraz dyskusja na tematy z tym związane. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele środowiska rolniczego, samorządów oraz stowarzyszeń. Spotkanie ma charakter otwarty. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną wszystkie programy i instrumenty, które mają wspierać polskich rolników w najbliższych latach, w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i założenia nowego okresu programowania…
24 kwietnia 2014

Od 15 maja 2014 r. „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Od 15 maja 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie przyjmować wnioski w ramach działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom” Poniżej kilka zmian o których warto wiedzieć , mają na celu usprawnienie wykorzystania funduszy: - Zwiększenie premii do 100 000 zł - Wydłużenie okresu prowadzenia działalności rolniczej z 12 do 15 miesięcy (licząc od dnia rozpoczęcia działalności do dnia złożenia winsoku) - Konieczność uzyskania przynajmniej 7 punktów w rankingu wniosków, jako warunek koniczny przyznaniu pomocy - Skrócenie naboru wniosków o przyznanie pomocy do 30 dni - Skrócenie terminu na usunięcie braków formalnych przez wnioskodawcę do 7 dni od otrzymania wezwania. -…
16 kwietnia 2014

Premia dla Młodych Rolników

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Premia dla Młodych Rolników Bezzwrotna premia w ramach tego działania wyniesie  100 tyś złotych. Kwota, która zostanie przyznana z programu  w 70% będzie musiała być przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z zaplanowanym biznesplanem. 14 lutego 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 201 opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom"1. Beneficjentem działania może być : •    Osoba pełnoletnia, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 lat •    Będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej •    Nie mająca prawa do renty z tytułu całkowitej…
Obowiązek znakowania padłych świń przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie przypomina, że hodowcy trzody chlewnej zobowiązani są do oznakowania zwłok padłych świń za pomocą kolczyków lub tatuażu przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego. Główny Lekarz Weterynarii przekazał przedmiotowe stanowisko wojewódzkim lekarzom weterynarii z zastrzeżeniem, iż w związku z trudnościami związanymi ze znakowanie nieodsadzonych prosiąt z uwagi na niewielkie rozmiary tych zwierząt, wymagane powinno być znakowanie zwłok świni w wieku od odsadzenia, czyli o wadze od około 7kg. Przepisy dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji świń (Dz. Urz.…