Nowości z Wolsztyna
26 stycznia 2016

ACTINIDIA ARGUTA ( KIWIBERRY)

Opracowanie: Jerzy Michalski
ACTINIDIA ARGUTA (KIWIBERRY) . Każdy konsument w Polsce zna popularne owoce KIWI. U zaawansowanych szkółkarzy i właścicieli ogrodów znane są gatunki Actinidia argusa i kolomikta, do tej pory głównie jako rośliny ozdobne. Wartości zdrowotne i wyśmienity smak mini kiwi sprawiają coraz większe zainteresowanie ich uprawą, dlatego coraz liczniej powstają plantacje towarowe tej rośliny. Actinidje ostrolistne (arguta)     to pnącza bardzo dobrze przystosowane do warunków klimatycznych naszego kraju i znoszą nasze mroźne zimy. Uwagę zwrócił ich wyjątkowy smak oraz wysokie walory zdrowotne ( duża zawartość minerałów, przeciwutleniaczy ( witamina C), luteiny, kwasu foliowego i enzymu regulującego pracę układu pokarmowego). Ich walorem jest…
14 stycznia 2016

Nowe paszporty dla koni od 1 stycznia 2016 r.

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji   (UE) 2015/262 od 1 stycznia 2016 identyfikacja koniowatych będzie prowadzona według nowych przepisów. Zmianie ulegnie również wzór paszportu Paszporty wydane w poprzednich latach są nadal ważne, jednak szczególną uwagę zwracamy na zagadnienie identyfikacji koni urodzonych w 2015 roku (okres przejściowy): Konie urodzone do 30 czerwca 2015 roku muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku, w innym wypadku otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne, które wykluczają je z łańcucha żywnościowego. Konie urodzone w drugiej połowie 2015 roku mogą być zidentyfikowane zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującego rozporządzenia (WE) 504/2008 do końca 2015 roku.…
13 stycznia 2016

Nowe zagrożenia dla plantacji ogrodniczych.

Opracowanie: Zenon Tomys
Co parę lat dowiadujemy się o  szkodnikach, które uodporniły się na stosowane środki ochrony roślin, lub o pojawieniu się nowych szkodników, które na naszym terenie dotychczas nie występowały. Zmiany  klimatu, globalne ocieplenie  powodują, że szkodniki  znajdują nowe   tereny dla swej ekspansji. Również  globalny  handel świeżymi  owocami, w których ukryte są jaja i larwy sprzyja rozprzestrzenieniu się szkodników. W wielu krajach Europy, a ostatnio też  w Polsce pojawił się w nowy szkodnik inwazyjny- Drosophilla suzuki- muszka plamoskrzydła. Obserwacje poczynione w  Europie  mówią , że gatunek ten jest poważnym zagrożeniem dla czereśni, jeżyn, winogron ciemnoowocowych, malin, truskawek, porzeczek czarnych, jagód borówki amerykańskiej…
31 grudnia 2015

Zmiany w podatkach.

Opracowanie: Jerzy Michalski
ZMIANY W PODATKACH OD 01-01-2016.   Zgodnie z ustawą z dnia 09-04-2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowanych w Dz. U. pod poz.699 osoby, które zajmują się działalnością polegającą na przetwarzaniu w sposób inny niż przemysłowy i sprzedażą produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, np. soki, pieczywa, wędliny itp. Będą mogły wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowaną formę opodatkowania osoby fizyczne będą wybierać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.                                    Wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy, jeżeli przychody z takiej działalności w poprzednim roku nie przekroczyły wartości…
    Od 4 stycznia 2016 roku ruszają dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny   Zgodnie z projektem dopłaty do prywatnego przechowywania  obejmują mięso dobrej jakości handlowej, spełniające następujące wymogi: pochodzące z ubojni/zakładu rozbioru spełniających wymagania sanitarno- weterynaryjne określone w przepisach UE, tj. zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, pochodzące od zwierząt: których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE, utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi, ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni, których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z   konieczności). Zaproponowane stawki pomocy kształtują się na…
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2015
Szanowni r rolnicy ! W CWS Sielinko powstała mała olejarnia oraz wędzarnia.  Wielkopolski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego przymierza się do wykorzystywania tych urządzeń usługowo ( koszt dla klienta to pokrycie kosztów pracy i przygotowania urządzenia ) . Z urządzenia będą mogli korzystać rolnicy produkujący metodami ekologicznymi . Związku z tym prosimy o zgłoszenie się zainteresowanych rolników chętnych ze skorzystania z naszych urządzeń w Sielinku, prosimy także określić z których urządzeń chcieliby państwo korzystać  z olejarni i/lub wędzarni  oraz określić w miarę możliwości jak często czy ile razy w roku z poszczególnych urządzeń oraz jaka duża partia towaru jednorazowo byłaby dostarczana do…
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2015
29 grudnia 2015

WSPARCIE W SEKTORZE MLEKA I WIEPRZOWINY

Opracowanie: Jerzy Michalski
WSPARCIE W SEKTORZE MLEKA I WIEPRZOWINY.     W dniu 22.12.2015r. na stronie internetowej ukazał się nowy projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARR pomocy nadzwyczajnej dla rolników producentów mleka i wieprzowiny. Wsparcie udzielane będzie na wniosek rolnika producenta mleka i żywca wieprzowego przez dyrektora Oddziału Terenowego ARR w drodze decyzji administracyjnej. I tak wsparcie będzie udzielone rolnikowi będącemu producentem mleka – jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000kg i nie więcej niż 300 000kg, w dniu złożenia wniosku posiadał co najmniej 3 krowy. Wsparcie o którym mowa udzielone będzie w…
04 grudnia 2015

Kurs chemizacyjny

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje  kurs :   Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kurs odbędzie się  w dniu 4 grudnia 2015  od godz. 08.00 w Powiatowym Biurze ARiMR , ul. Przemysłowa 7 w Wolsztynie Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek czy ogrodników i sadowników Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich. Ważność świadectwa  przeszkolenia – 5…
04 grudnia 2015

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego w 2016 roku

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te…