Nowości z Wolsztyna
28 listopada 2016

Ubezpieczenia upraw polowych

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Często rolnicy z naszego terenu pytają o ubezpieczeniach upraw polowych i skutkach niedopełnienia ich. Dla przypomnienie przedstawiam  w skrócie niniejszą sprawę tych ubezpieczeń. Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw wymienionych w ustawie o „ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” chociaż od jednego lub wybranych ryzyk: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają: zboża, kukurydza (na ziarno i na silos), rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel, warzywa, krzewy i drzewa owocowe, truskawki. Ubezpieczenia upraw polowych są dotowane z budżetu państwa. Przy ubezpieczeniach dotowanych z budżetu państwa maksymalną taryfą…
28 listopada 2016

Jakie stawki dopłat bezpośrednich w 2016 roku?

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Z początkiem listopada bieżącego roku. rolnicy z powiatu wolsztyńskiego otrzymali zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 rok. W związku z powyższym poniżej przedstawiam jak będą wyglądały pełne stawki dopłat za 2016 rok. I tak: - 30 września bieżącego roku. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, według którego są obliczane stawki dopłat bezpośrednich za 2016 rok, - w naszym kraju przeliczenie wynosi 4,3192 zł za euro i jest  wyższe niż w roku ubiegłym, które wynosiło 4,2448 zł za euro, - całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 rok wyniesie zgodnie z projektem rozporządzenia MRiRW ponad 14,8 mld złotych. Stawki płatności bezpośrednich za 2016 rok będą wynosiły : Lp Wyszczególnienie Stawka 1. Jednolita płatność obszarowa 462,05 zł/ha 2.…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016
25 listopada 2016

Przypominamy o spisie stada najpóźniej do 31 grudnia

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami rolników hodujących trzodę chlewną  zmianą przepisów dotyczącą identyfikacji  i rejestracji zwierząt , przypominamy że od dnia 18 października 2016 roku uległy one zmianie.  Rolnik posiadający trzodę chlewną zobowiązany jest w ciągu 30 dni od urodzenia oznakować lewe ucho kolczykiem i w terminie 7 dni od założenia kolczyka zgłosić ten fakt w Powiatowym Biurze Agencji i Restrukturyzacji w Wolsztynie. W przypadku kiedy sprzedajemy trzodę do innego gospodarza , zmienia się tym samym siedziba stada i zwierzę będzie przebywało w nowym gospodarstwie dłużej niż 30 dni to nowy właściciel zobowiązany jest wytatuować na prawym uchu swój numer identyfikacyjny zgodny ze swoim numerem stada. Bardzo ważna jest data zmiany stanu trzody chlewnej. Zmianę  stanu stada należy zgłosić w ciągu 7 dni a…
24 listopada 2016

Pieczarki ,nowe wyzwania. Z wizytą u Pana Stanisława Dubaniewicza z Tuchorzy

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Jak podają najnowsze dane nasz kraj jest największym producentem pieczarek w Europie, i największym eksporterem tych grzybów na świecie. Jedna czwarta pieczarek w Unii Europejskiej to grzyby wyprodukowane w Polsce. Az 60 % wszystkich wpływów z eksportu warzyw i ich przetworów stanowią dochody z eksportu pieczarek. Smak i jakość polskich pieczarek doceniają między innymi  konsumenci w  Niemczech, Holandii, Francji , Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach.Jeszcze do niedawna liderem wśród krajowych producentów był nasz rejon, czyli Wielkopolska. Obecnie palmę pierwszeństwa dzierży rejon Podlasia, szczególnie rejon Łosic.Bardzo zmieniła się struktura producentów. o ile w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia pieczarkę produkowali rolnicy mający kilkaset metrów kwadratowych powierzchni jej uprawy, to obecnie…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016
Coraz więcej mówi się o możliwości pojawienia się nowego szkodnika – muszki plamoskrzydłej Drosophila suzukii na  naszych plantacjach. Miejscami potencjalnego występowania muszki plamoskrzydłej są  plantacje  roślin jagodowych, sady czereśniowe, wiśniowe oraz ogrody działkowe. WODR Poznań realizuje od dwóch lat monitoring występowania tego szkodnika. w powiecie wolsztyńskim temat realizowano w dwóch  gospodarstwach rolnych: 1. Hanna Nieborak zamieszkała w Adamowie , w gminie Wolsztyn Uprawia  ona borówkę amerykańską- dwie plantacje o ogólnej powierzchni 0,5 ha. Plantacje mają  założone nawadnianie - instalację kropelkowego nawadniania. Utrzymywane jest  właściwe pH, odpowiednie nawożenie. Warunki  meteo były w tym roku sprzyjające uprawie borówki. Jakość owoców jak i plony były w tym roku zadawalające. 2. Henryk Kliman zamieszkały…
22 listopada 2016

Uprawa szparaga, czyli biznes na piaskach

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Szparag ceniono już w  starożytności ze względu na walory smakowe, dietetyczne i zdrowotne. Obecnie największymi smakoszami tego warzywa są Niemcy. W Polsce za uprawą szparaga przemawiają: - szparag może być uprawiany na słabych glebach, a takich w  Polsce mamy dużo, - jest uprawą pracochłonną, a na wsi jest dostatek siły roboczej, - bliskość rynku zbytu – rynek niemiecki, w  kraju też przybywa amatorów jego smaku. - jest uprawą dochodową, jeśli uzyskuje się dobre wyniki produkcyjne, - jest jednym z nielicznych kierunków produkcji rolniczej, który na słabych glebach pozwala uzyskać relatywnie wysoki dochód. W powiecie wolsztyńskim, jakość bonitacyjna gruntów jest słaba. Tradycyjna produkcja rolnicza nie gwarantowała…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2016
22 listopada 2016

Na terenie powiatu wolsztyńskiego wzrosła powierzchnia upraw roślin strączkowych

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Nowy PROW 2014-2020 dał rolnikom dopłaty do uprawy roślin strączkowych proponowane kwoty były stosunkowo wysokie dlatego na terenie gminy Siedlec, ale też i na terenie całego powiatu wolsztyńskiego w roku 2015 gwałtownie wzrosła powierzchnia uprawy strączkowych. Zainteresowanie rolników uprawą tych roślin było tak duże, że zabrakło nasion do siewu. Cena nasion wzrosła o 100% np. cena nasion soi kształtowała się od 570-850 zł i za i dt w zależności od odmiany. Do roku 2015 na terenie gminy Siedlec pow. Uprawy roślin strączkowych wynosiła  około 1,2% pow. GO, uprawą soi zajmowało się jedno gospodarstwo w którym pow. Uprawy tej rośliny wynosiła w zależności od roku i od 5 – 15 ha i drugie gospodarstwo zajmujące się…
Ostatnio zmieniany 25 listopada 2016
22 listopada 2016

Piękna wieś gminy Siedlec 2016

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W dniu 26 czerwca  2016 Rada Gminy Siedlec podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu „Piękna wieś gminy Siedlec 2016”, celem takiej decyzji  Rady było spowodowanie podniesienia estetyki i porządku na terenie każdej wsi w gminie. Konkurs miał za zadanie mobilizację ludności wsi w celu podjęcia indywidualnych i zbiorowych przedsięwzięć mających na celu upiększanie domostw, zagród i całych wsi, służy również rozwijaniu aktywności samorządów wiejskich w aspekcie społecznym i kulturowym. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich. Przy takim uzasadnieniu podjęcie wyżej wymienionej w uchwały jest uzasadnione i leży  w interesie mieszkańców gminy. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane było w trzech grupach: wsie duże, wsie średnie, wsie małe. Decyzję o przystąpieniu do konkursu  podejmowała właściwa…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2016
Czwarta edycja konkursu Superrolnik Wielkopolski 2016  już za nami. Partnerem plebiscytu organizowanego we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego był  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na łamach  „Głosu Wielkopolskiego” prezentowano zgłoszonych rolników. Spośród zgłoszonych kandydatów internauci i czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego” wybierali tych najlepszych z najlepszych. Powiatowy Zespół Doradczy w Wolsztynie nominował do konkursu dwoje gospodarzy Panią Wioletę Dudę  oraz Pana Roberta Ciesielskiego. Głosowanie rozpoczęło się 9 września i zakończyło się 30 września. Przez kilka tygodni trwania plebiscytu w ścisłej czołówce znalazła się pani Wioleta Duda . Zdobywczyni VI miejsca zadowolona i szczęśliwa mogła spędzić i odpocząć z całą rodziną weekend w Olandii, XVIII-wiecznym,…