Nowości z Wolsztyna
Coraz więcej mówi się o możliwości pojawienia się nowego szkodnika – muszki plamoskrzydłej Drosophila suzukii na  naszych plantacjach. Miejscami potencjalnego występowania muszki plamoskrzydłej są  plantacje  roślin jagodowych, sady czereśniowe, wiśniowe oraz ogrody działkowe. WODR Poznań realizuje od dwóch lat monitoring występowania tego szkodnika. w powiecie wolsztyńskim temat realizowano w dwóch  gospodarstwach rolnych: 1. Hanna Nieborak zamieszkała w Adamowie , w gminie Wolsztyn Uprawia  ona borówkę amerykańską- dwie plantacje o ogólnej powierzchni 0,5 ha. Plantacje mają  założone nawadnianie - instalację kropelkowego nawadniania. Utrzymywane jest  właściwe pH, odpowiednie nawożenie. Warunki  meteo były w tym roku sprzyjające uprawie borówki. Jakość owoców jak i plony były w tym roku zadawalające. 2. Henryk Kliman zamieszkały…
22 listopada 2016

Uprawa szparaga, czyli biznes na piaskach

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Szparag ceniono już w  starożytności ze względu na walory smakowe, dietetyczne i zdrowotne. Obecnie największymi smakoszami tego warzywa są Niemcy. W Polsce za uprawą szparaga przemawiają: - szparag może być uprawiany na słabych glebach, a takich w  Polsce mamy dużo, - jest uprawą pracochłonną, a na wsi jest dostatek siły roboczej, - bliskość rynku zbytu – rynek niemiecki, w  kraju też przybywa amatorów jego smaku. - jest uprawą dochodową, jeśli uzyskuje się dobre wyniki produkcyjne, - jest jednym z nielicznych kierunków produkcji rolniczej, który na słabych glebach pozwala uzyskać relatywnie wysoki dochód. W powiecie wolsztyńskim, jakość bonitacyjna gruntów jest słaba. Tradycyjna produkcja rolnicza nie gwarantowała…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2016
22 listopada 2016

Na terenie powiatu wolsztyńskiego wzrosła powierzchnia upraw roślin strączkowych

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Nowy PROW 2014-2020 dał rolnikom dopłaty do uprawy roślin strączkowych proponowane kwoty były stosunkowo wysokie dlatego na terenie gminy Siedlec, ale też i na terenie całego powiatu wolsztyńskiego w roku 2015 gwałtownie wzrosła powierzchnia uprawy strączkowych. Zainteresowanie rolników uprawą tych roślin było tak duże, że zabrakło nasion do siewu. Cena nasion wzrosła o 100% np. cena nasion soi kształtowała się od 570-850 zł i za i dt w zależności od odmiany. Do roku 2015 na terenie gminy Siedlec pow. Uprawy roślin strączkowych wynosiła  około 1,2% pow. GO, uprawą soi zajmowało się jedno gospodarstwo w którym pow. Uprawy tej rośliny wynosiła w zależności od roku i od 5 – 15 ha i drugie gospodarstwo zajmujące się…
Ostatnio zmieniany 25 listopada 2016
22 listopada 2016

Piękna wieś gminy Siedlec 2016

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W dniu 26 czerwca  2016 Rada Gminy Siedlec podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu „Piękna wieś gminy Siedlec 2016”, celem takiej decyzji  Rady było spowodowanie podniesienia estetyki i porządku na terenie każdej wsi w gminie. Konkurs miał za zadanie mobilizację ludności wsi w celu podjęcia indywidualnych i zbiorowych przedsięwzięć mających na celu upiększanie domostw, zagród i całych wsi, służy również rozwijaniu aktywności samorządów wiejskich w aspekcie społecznym i kulturowym. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich. Przy takim uzasadnieniu podjęcie wyżej wymienionej w uchwały jest uzasadnione i leży  w interesie mieszkańców gminy. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane było w trzech grupach: wsie duże, wsie średnie, wsie małe. Decyzję o przystąpieniu do konkursu  podejmowała właściwa…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2016
Czwarta edycja konkursu Superrolnik Wielkopolski 2016  już za nami. Partnerem plebiscytu organizowanego we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego był  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na łamach  „Głosu Wielkopolskiego” prezentowano zgłoszonych rolników. Spośród zgłoszonych kandydatów internauci i czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego” wybierali tych najlepszych z najlepszych. Powiatowy Zespół Doradczy w Wolsztynie nominował do konkursu dwoje gospodarzy Panią Wioletę Dudę  oraz Pana Roberta Ciesielskiego. Głosowanie rozpoczęło się 9 września i zakończyło się 30 września. Przez kilka tygodni trwania plebiscytu w ścisłej czołówce znalazła się pani Wioleta Duda . Zdobywczyni VI miejsca zadowolona i szczęśliwa mogła spędzić i odpocząć z całą rodziną weekend w Olandii, XVIII-wiecznym,…
26 stycznia 2016

ACTINIDIA ARGUTA ( KIWIBERRY)

Opracowanie: Jerzy Michalski
ACTINIDIA ARGUTA (KIWIBERRY) . Każdy konsument w Polsce zna popularne owoce KIWI. U zaawansowanych szkółkarzy i właścicieli ogrodów znane są gatunki Actinidia argusa i kolomikta, do tej pory głównie jako rośliny ozdobne. Wartości zdrowotne i wyśmienity smak mini kiwi sprawiają coraz większe zainteresowanie ich uprawą, dlatego coraz liczniej powstają plantacje towarowe tej rośliny. Actinidje ostrolistne (arguta)     to pnącza bardzo dobrze przystosowane do warunków klimatycznych naszego kraju i znoszą nasze mroźne zimy. Uwagę zwrócił ich wyjątkowy smak oraz wysokie walory zdrowotne ( duża zawartość minerałów, przeciwutleniaczy ( witamina C), luteiny, kwasu foliowego i enzymu regulującego pracę układu pokarmowego). Ich walorem jest…
14 stycznia 2016

Nowe paszporty dla koni od 1 stycznia 2016 r.

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji   (UE) 2015/262 od 1 stycznia 2016 identyfikacja koniowatych będzie prowadzona według nowych przepisów. Zmianie ulegnie również wzór paszportu Paszporty wydane w poprzednich latach są nadal ważne, jednak szczególną uwagę zwracamy na zagadnienie identyfikacji koni urodzonych w 2015 roku (okres przejściowy): Konie urodzone do 30 czerwca 2015 roku muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku, w innym wypadku otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne, które wykluczają je z łańcucha żywnościowego. Konie urodzone w drugiej połowie 2015 roku mogą być zidentyfikowane zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującego rozporządzenia (WE) 504/2008 do końca 2015 roku.…
13 stycznia 2016

Nowe zagrożenia dla plantacji ogrodniczych.

Opracowanie: Zenon Tomys
Co parę lat dowiadujemy się o  szkodnikach, które uodporniły się na stosowane środki ochrony roślin, lub o pojawieniu się nowych szkodników, które na naszym terenie dotychczas nie występowały. Zmiany  klimatu, globalne ocieplenie  powodują, że szkodniki  znajdują nowe   tereny dla swej ekspansji. Również  globalny  handel świeżymi  owocami, w których ukryte są jaja i larwy sprzyja rozprzestrzenieniu się szkodników. W wielu krajach Europy, a ostatnio też  w Polsce pojawił się w nowy szkodnik inwazyjny- Drosophilla suzuki- muszka plamoskrzydła. Obserwacje poczynione w  Europie  mówią , że gatunek ten jest poważnym zagrożeniem dla czereśni, jeżyn, winogron ciemnoowocowych, malin, truskawek, porzeczek czarnych, jagód borówki amerykańskiej…
31 grudnia 2015

Zmiany w podatkach.

Opracowanie: Jerzy Michalski
ZMIANY W PODATKACH OD 01-01-2016.   Zgodnie z ustawą z dnia 09-04-2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowanych w Dz. U. pod poz.699 osoby, które zajmują się działalnością polegającą na przetwarzaniu w sposób inny niż przemysłowy i sprzedażą produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, np. soki, pieczywa, wędliny itp. Będą mogły wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowaną formę opodatkowania osoby fizyczne będą wybierać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.                                    Wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy, jeżeli przychody z takiej działalności w poprzednim roku nie przekroczyły wartości…