Nowości z Wolsztyna
30 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z powiecie wolsztyńskim z 2016 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego działają 2 Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jeną z nich jest grupa skupiająca rolników z terenu gminy Przemęt. Począwszy od 2015 roku grupa spotyka się  co kwartał omawiając bieżące tematy z zakresu podnoszenia wiedzy ekonomicznej zarządzania gospodarstwem rolnym. Od 2 lat omawianymi tematy związane z finansowanie na plus i minus gospodarstwa rolnego. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników cieszą się programy PROW a z szczególności dofinansowanie modernizacji małych i dużych gospodarstw oraz premia dla młodych rolników. Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń poparta doświadczeniami z realizacji programów PROW-u we własnym gospodarstwie stanowi ogromną wiedzę we wdrożeniu ich przez innych rolników. W 2016 roku odbyły się 4 spotkania Lokalnej Grupy…
30 grudnia 2016

Zmiany do płatności związanych z produkcją od 2017 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W 2016 roku na terenie powiatu wolsztyńskiego przeprowadzono szkolenia rolnicze głównie o tematyce związane z programem PROW 2014 - 2020, na których rolnicy apelowi o większe powiązanie dopłat bezpośrednich ze skalą produkcji w gospodarstwie. Apele rolników dotarły do MRiRW, który potwierdził zamiar wprowadzienia zmiany do płatności związanych z produkcją, które maja obowiązywać w latach 2017 - 2020. Zmiany mają dotyczyć między  innymi : płatności do roślin wysokobiałkowych, płatności do bydła i krów, płatności do buraków cukrowych, płatności do pomidorów i płatności do owoców miękkich. I tak: - w miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych maja być wprowadzone dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Płatność do roślin…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
15 grudnia 2016

Liczne przydomowe stare sady tradycyjne w gminie Siedlec

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie gminy Siedlec można spotkać liczne przydomowe stare sady. Składają się one z drzew, dobrze przystosowanych do warunków środowiska są odporne na choroby, posiadają smaczne owoce, nie wymagają stosowania ochrony chemicznej. Długoletnie trwanie w środowisku brak stosowania ochrony chemicznej wpłynęło na wytworzenie się równowagi pomiędzy populacją szkodników i organizmów pożytecznych taki układ powoduje minimalny wpływ agrofagów na jakość i wielkość uzyskiwanego plonu. Obecnie coraz częściej stare drzewa owocowe są usuwane a ich miejsce zajmują nowoczesne intensywne odmiany. Na części terenu gminy, która w okresie przedwojennym należała do Niemiec do dziś zachowały się drzewa owocowe nasadzane przy drogach polnych, spotykamy tam odmiany wiśni, jabłoni, czereśni, śliwy,…
W odpowiedzi dla zainteresowanych rolników z naszego powiatu , krótka informacja na temat premii dla małego gospodarstwa. W i kwartale 2017 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach pomocy „ Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 201 - 2020 Beneficjentem takiej pomocy może być : - rolnik będący osobą fizyczną posiadający gospodarstwo rolne obejmujące przynajmniej 1 ha gruntów rolnych, pastwisk trwałych ,łąk  czy sadów  bądź stanowiących nieruchomość na której prowadzone są działy specjalne produkcji rolnej , - rolnik musi być objęty ubezpieczeniem w ramach systemu o ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik bądź małżonek w okresie poprzedzającym co najmniej 24 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku, -wielkość ekonomiczna gospodarstwa beneficjenta nie…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016
28 listopada 2016

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych – jesienią czy wiosną?

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z niesprzyjającą pogodą rolnicy z terenu powiatu wolsztyńskiego z opóźnieniem przystąpili do zwalczania chwastów w zbożach ozimych bo dopiero z w III dekadzie listopada. Zwalczanie chwastów w zbożach jest praktycznie nieuniknione. Decyzja o tym, by rozpocząć zwalczanie chwastów w zbożach jesienią powinno przede wszystkim podejmować w oparciu o aktualną jesienną analizę warunków agrotechnicznych. o ile były optymalne warunki do siewu i początkowego wzrostu zbóż ozimych, to są one także dobre do przeprowadzenie po ich zasiewie lub wschodach, jesiennego zabiegu odchwaszczającego. Zboża odchwaszczone jesienią są mniej wrażliwe na przemarzanie, a wiele preparatów zastosowanych jesienią ma działanie przedłużone i spełnia swoje zadanie jeszcze okresie wiosennym. Zwalczanie chwastów wykonywać należy nie tylko w jęczmieniu ozimym i pszenicy ozimej,…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016
28 listopada 2016

Ubezpieczenia upraw polowych

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Często rolnicy z naszego terenu pytają o ubezpieczeniach upraw polowych i skutkach niedopełnienia ich. Dla przypomnienie przedstawiam  w skrócie niniejszą sprawę tych ubezpieczeń. Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw wymienionych w ustawie o „ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” chociaż od jednego lub wybranych ryzyk: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają: zboża, kukurydza (na ziarno i na silos), rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel, warzywa, krzewy i drzewa owocowe, truskawki. Ubezpieczenia upraw polowych są dotowane z budżetu państwa. Przy ubezpieczeniach dotowanych z budżetu państwa maksymalną taryfą…
28 listopada 2016

Jakie stawki dopłat bezpośrednich w 2016 roku?

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Z początkiem listopada bieżącego roku. rolnicy z powiatu wolsztyńskiego otrzymali zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 rok. W związku z powyższym poniżej przedstawiam jak będą wyglądały pełne stawki dopłat za 2016 rok. I tak: - 30 września bieżącego roku. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, według którego są obliczane stawki dopłat bezpośrednich za 2016 rok, - w naszym kraju przeliczenie wynosi 4,3192 zł za euro i jest  wyższe niż w roku ubiegłym, które wynosiło 4,2448 zł za euro, - całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 rok wyniesie zgodnie z projektem rozporządzenia MRiRW ponad 14,8 mld złotych. Stawki płatności bezpośrednich za 2016 rok będą wynosiły : Lp Wyszczególnienie Stawka 1. Jednolita płatność obszarowa 462,05 zł/ha 2.…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016
25 listopada 2016

Przypominamy o spisie stada najpóźniej do 31 grudnia

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami rolników hodujących trzodę chlewną  zmianą przepisów dotyczącą identyfikacji  i rejestracji zwierząt , przypominamy że od dnia 18 października 2016 roku uległy one zmianie.  Rolnik posiadający trzodę chlewną zobowiązany jest w ciągu 30 dni od urodzenia oznakować lewe ucho kolczykiem i w terminie 7 dni od założenia kolczyka zgłosić ten fakt w Powiatowym Biurze Agencji i Restrukturyzacji w Wolsztynie. W przypadku kiedy sprzedajemy trzodę do innego gospodarza , zmienia się tym samym siedziba stada i zwierzę będzie przebywało w nowym gospodarstwie dłużej niż 30 dni to nowy właściciel zobowiązany jest wytatuować na prawym uchu swój numer identyfikacyjny zgodny ze swoim numerem stada. Bardzo ważna jest data zmiany stanu trzody chlewnej. Zmianę  stanu stada należy zgłosić w ciągu 7 dni a…
24 listopada 2016

Pieczarki ,nowe wyzwania. Z wizytą u Pana Stanisława Dubaniewicza z Tuchorzy

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Jak podają najnowsze dane nasz kraj jest największym producentem pieczarek w Europie, i największym eksporterem tych grzybów na świecie. Jedna czwarta pieczarek w Unii Europejskiej to grzyby wyprodukowane w Polsce. Az 60 % wszystkich wpływów z eksportu warzyw i ich przetworów stanowią dochody z eksportu pieczarek. Smak i jakość polskich pieczarek doceniają między innymi  konsumenci w  Niemczech, Holandii, Francji , Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach.Jeszcze do niedawna liderem wśród krajowych producentów był nasz rejon, czyli Wielkopolska. Obecnie palmę pierwszeństwa dzierży rejon Podlasia, szczególnie rejon Łosic.Bardzo zmieniła się struktura producentów. o ile w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia pieczarkę produkowali rolnicy mający kilkaset metrów kwadratowych powierzchni jej uprawy, to obecnie…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016