Nowości z Wolsztyna
30 listopada 2017

„Piękna Wieś” w gminie Wolsztyn

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W czwartek 23 listopada 2017 roku w Motelu „Montana” w Karpicku odbyło się uroczyste podsumowanie XXII edycji Konkursu „Piękna Wieś” organizowanego przez gminę Wolsztyn. Pierwsza edycja tego konkursu odbyła się w naszej gminie w roku 1996, od tego czasu organizowany jest co roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny. Konkurs ten motywuje do troski o estetykę zagród wiejskich, wyzwala wiele ciekawych pomysłów wśród mieszkańców wsi. Dzięki temu wolsztyńskie miejscowości są zadbane , a niektóre ciekawe rozwiązania architektoniczne są naprawdę piękne i godne naśladowania. Przyjezdni chwalą piękne zagrody, gdzie można odpocząć w oryginalnych i wiecznie zielonych ogrodach i terenach rekreacyjnych, a także mieszkańców naszych wsi za ich zaangażowanie w troskę o wygląd…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
28 listopada 2017

Dożynki Powiatowo-Gminne w powiecie wolsztyńskim

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Tegoroczne żniwa w powiecie wolsztyńskim były trudne, bowiem w okresie żniw zaczęły się deszcze nawalne oraz w niektórych miejscowościach grad uszkodził rośliny przed zbiorem oraz spowodował straty materialne w budynkach. Jeśli prześledzimy cały okres wegetacyjny to warunki atmosferyczne sprzyjały uprawom w naszym rejonie. Nie brakowało wody, która najczęściej limituje plony. Plony zapowiadały się powyżej średniej wieloletniej. Jednak wyjątkowo deszczowy okres żniwny sprawił, że nie wszyscy rolnicy mogli zebrać całość zbóż. Część plantacji znalazła się pod wodą, lub gleby były tak uwilgotnione, że kombajny nie mogły tam wjechać. Jednak zdecydowana większość rolników poradziła sobie w tych warunkach i zebrała plony wyższe niż…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2017
Powiatowy Lekarz weterynarii w Wolsztynie przekazał  do Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego  pismo i w załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku          w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków                     ( Dz.U.poz.722) , które wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017 r. Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków         ( Dz.U. poz. 2091), które nakłada m.in. nakaz  odosobnienia drobiu lub innych ptaków…
Ostatnio zmieniany 10 kwietnia 2017
20 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Wolsztynie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
30 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z powiecie wolsztyńskim z 2016 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego działają 2 Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jeną z nich jest grupa skupiająca rolników z terenu gminy Przemęt. Począwszy od 2015 roku grupa spotyka się  co kwartał omawiając bieżące tematy z zakresu podnoszenia wiedzy ekonomicznej zarządzania gospodarstwem rolnym. Od 2 lat omawianymi tematy związane z finansowanie na plus i minus gospodarstwa rolnego. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników cieszą się programy PROW a z szczególności dofinansowanie modernizacji małych i dużych gospodarstw oraz premia dla młodych rolników. Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń poparta doświadczeniami z realizacji programów PROW-u we własnym gospodarstwie stanowi ogromną wiedzę we wdrożeniu ich przez innych rolników. W 2016 roku odbyły się 4 spotkania Lokalnej Grupy…
30 grudnia 2016

Zmiany do płatności związanych z produkcją od 2017 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W 2016 roku na terenie powiatu wolsztyńskiego przeprowadzono szkolenia rolnicze głównie o tematyce związane z programem PROW 2014 - 2020, na których rolnicy apelowi o większe powiązanie dopłat bezpośrednich ze skalą produkcji w gospodarstwie. Apele rolników dotarły do MRiRW, który potwierdził zamiar wprowadzienia zmiany do płatności związanych z produkcją, które maja obowiązywać w latach 2017 - 2020. Zmiany mają dotyczyć między  innymi : płatności do roślin wysokobiałkowych, płatności do bydła i krów, płatności do buraków cukrowych, płatności do pomidorów i płatności do owoców miękkich. I tak: - w miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych maja być wprowadzone dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Płatność do roślin…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
15 grudnia 2016

Liczne przydomowe stare sady tradycyjne w gminie Siedlec

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie gminy Siedlec można spotkać liczne przydomowe stare sady. Składają się one z drzew, dobrze przystosowanych do warunków środowiska są odporne na choroby, posiadają smaczne owoce, nie wymagają stosowania ochrony chemicznej. Długoletnie trwanie w środowisku brak stosowania ochrony chemicznej wpłynęło na wytworzenie się równowagi pomiędzy populacją szkodników i organizmów pożytecznych taki układ powoduje minimalny wpływ agrofagów na jakość i wielkość uzyskiwanego plonu. Obecnie coraz częściej stare drzewa owocowe są usuwane a ich miejsce zajmują nowoczesne intensywne odmiany. Na części terenu gminy, która w okresie przedwojennym należała do Niemiec do dziś zachowały się drzewa owocowe nasadzane przy drogach polnych, spotykamy tam odmiany wiśni, jabłoni, czereśni, śliwy,…
W odpowiedzi dla zainteresowanych rolników z naszego powiatu , krótka informacja na temat premii dla małego gospodarstwa. W i kwartale 2017 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach pomocy „ Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 201 - 2020 Beneficjentem takiej pomocy może być : - rolnik będący osobą fizyczną posiadający gospodarstwo rolne obejmujące przynajmniej 1 ha gruntów rolnych, pastwisk trwałych ,łąk  czy sadów  bądź stanowiących nieruchomość na której prowadzone są działy specjalne produkcji rolnej , - rolnik musi być objęty ubezpieczeniem w ramach systemu o ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik bądź małżonek w okresie poprzedzającym co najmniej 24 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku, -wielkość ekonomiczna gospodarstwa beneficjenta nie…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016
28 listopada 2016

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych – jesienią czy wiosną?

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z niesprzyjającą pogodą rolnicy z terenu powiatu wolsztyńskiego z opóźnieniem przystąpili do zwalczania chwastów w zbożach ozimych bo dopiero z w III dekadzie listopada. Zwalczanie chwastów w zbożach jest praktycznie nieuniknione. Decyzja o tym, by rozpocząć zwalczanie chwastów w zbożach jesienią powinno przede wszystkim podejmować w oparciu o aktualną jesienną analizę warunków agrotechnicznych. o ile były optymalne warunki do siewu i początkowego wzrostu zbóż ozimych, to są one także dobre do przeprowadzenie po ich zasiewie lub wschodach, jesiennego zabiegu odchwaszczającego. Zboża odchwaszczone jesienią są mniej wrażliwe na przemarzanie, a wiele preparatów zastosowanych jesienią ma działanie przedłużone i spełnia swoje zadanie jeszcze okresie wiosennym. Zwalczanie chwastów wykonywać należy nie tylko w jęczmieniu ozimym i pszenicy ozimej,…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016