Nowości z Wolsztyna
18 grudnia 2017

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie w wolsztyńskim z 2017 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego działają dwie Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jedną z nich jest grupa skupiające rolników z terenu gminy Przemęt. Począwszy od 2015 roku grupa spotyka się co kwartał omawiając bieżące tematy z zakresu podnoszenia wiedzy ekonomicznej zarządzania gospodarstwem rolnym. Od 3 lat omawianymi tematy związane z finansowaniem na plus i minus gospodarstwa rolnego. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników w indywidualnych rozmowach-uzgodnieniach cieszą się programy PROW, a w szczególności dofinansowanie modernizacji małych i dużych gospodarstw oraz premia dla młodych rolników.   Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń poparta doświadczeniami z realizacji programów PROW-u we własnym gospodarstwie stanowi ogromną wiedzą we wdrożeniu ich przez innych rolników.   W 2017…
18 grudnia 2017

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie wolsztyńskim

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego począwszy od roku 2012 działa Lokalna Grupa Działania skupiająca rolników z gmin: Wolsztyn i Siedlec. Początkowo Grupa na swych cyklicznych spotkaniach omawiała i dyskutowała o nowych technologiach w produkcji roślinnej. Wraz z wprowadzeniem zasad Integrowanej Ochrony Roślin tematy nowego podejścia do ochrony roślin stały się wiodące w pracach Grupy. Specyfiką wolsztyńskiego rolnictwa jest fakt, że dominuje tu rozbudowana produkcja zwierzęca, szczególnie towarowa hodowla trzody chlewnej. Produkcja roślinna jest podporządkowana produkcji zwierzęcej. W uprawie dominują zboża paszowe. W niektórych gospodarstwach 100 % upraw to zboża paszowe. Taka struktura niesie ze sobą wiele zagrożeń, szczególnie wzrasta zagrożenie chorobami grzybowymi zbóż. Zasady Integrowanej Ochrony Roślin to nowe…
01 grudnia 2017

Zmiany w składaniu deklaracji VAT od 1 stycznia 2018r

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Od 1 stycznia 2018 roku podatnicy podatku VAT zobowiązani są do składania deklaracji VAT tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Również ewidencja sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT prowadzona ma być przy użyciu programów komputerowych. Większość rolników będący mikroprzedsiębiorcami rozliczani są przez biura rachunkowe, ale część rolników dalszym ciągu sami prowadzą ewidencję przychodów i rozchodów w formie papierowej i w formie papierowej składa deklaracje do Urzędu Skarbowego. Biura rachunkowe posiadają odpowiednie programy komputerowe i już wszystkie deklaracje VAT składają elektronicznie. W przypadku samych rozliczających się rolników należało by przejść z rozliczeniami VAT do biura rachunkowego lub jeżeli posiada się odpowiedni sprzęt komputerowy i operatywność może skorzystać z komercyjnego…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2017
01 grudnia 2017

Płatności bezpośrednie po wprowadzonych zmianach w 2015 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich, które nastąpiły od 2015 roku obejmują: jednolitą płatność obszarową (JPO); płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. Płatność za zazielenienie); płatność dodatkową (redystrybucyjną); płatności związane z produkcją tj. płatność do: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu, konopi włóknistych i tytoniu; płatności dla małych gospodarstw; płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Ponadto umożliwiono rolnikowi przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.   Według w/w zmian stawki płatności bezpośrednich w latach 2015-2017 przedstawiają się następująco: Rodzaj płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich 2015 2016 2017 Jednolita płatność obszarowa - zł/ha 453,70 462,05…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2017
01 grudnia 2017

Gmina Przemęt szparagami stoi

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Gmina Przemęt jako jedna z trzech gmin powiatu wolsztyńskiego jest położona w zachodnio - południowej części Wielkopolski jest typowo rolnicza. Odznacza się znacznie niską jakością gleb, ale przy tym przepuszczalnych, przewiewnych i szybko nagrzewających się: klasy V i VI. To właśnie sprzyja uprawie szparagów. Zapisy informują, że szparagi uprawiane są na tym terenie od wielu lat. W latach 70-tych XX wieku pojawiły się pierwsze plantacje szparagów prowadzone jako uprawa przydomowa. Natomiast największy wysyp plantacji szparagów w gminie Przemęt nastąpił dopiero w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku. Obecnie powierzchnia plantacji szparagów w gminie Przemęt wynosi ponad 300 ha. Najwięcej plantacji szparaga jest w obrębie wsi Mochy, Solec, Nowy Solec, Nowa Wieś…
01 grudnia 2017

„Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2017”

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Jak co roku również w 2017 roku ogłoszony został w Gminie Konkurs „Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2017”. Celem konkursu jest pobudzenie inicjatyw lokalnych mieszkańców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz podniesienie estetyki wsi. W 2017 roku do współzawodnictwa konkursowego spośród 25 wsi Gminy przystąpiło aż 17 wsi, które do 31.08.2017r. złożyły deklaracje. Następnie wsie zostały podzielone stosownie do ilości mieszkańców na trzy grupy: Grupa I – wsie duże, powyżej 600 mieszkańców to: Błotnica, Bucz, Kaszczor, Kluczewo, Mochy, Nowa Wieś, Przemęt, Radomierz i Solec; Grupa II – wsie średnie od 300 do 600 mieszkańców to: Barchlin, Osłonin, Perkowo, Popowo Stare, Sączkowo, Siekowo, Siekówko i Starkowo; Grupa…
30 listopada 2017

„PIĘKNA WIEŚ GMINY SIEDLEC 2017”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W dniu 27-06-2016 Rada Gminy Siedlec podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu „Piękna wieś gminy Siedlec 2016”, celem takiej decyzji Rady było spowodowanie podniesienia estetyki i porządku na terenie każdej wsi w gminie. Konkurs miał za zadanie mobilizację ludności wsi w celu podjęcia indywidualnych i zbiorowych przedsięwzięć mających na celu upiększanie domostw, zagród i całych wsi, służy również rozwijaniu aktywności samorządów wiejskich w aspekcie społecznym i kulturowym. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich. Przy takim uzasadnieniu podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione i leży w interesie mieszkańców gminy. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane było w trzech grupach: wsie duże, wsie średnie, wsie małe. Decyzję o przystąpieniu do konkursu podejmowała właściwa Rada Sołecka, warunkiem…
30 listopada 2017

„ŚWIĘTO SMAKÓW”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W gminie Siedlec po raz drugi odbyła się impreza pod nazwą ”Świto Smaków”, frekwencja była znakomita a dobrej atmosferze sprzyjała znakomita organizacja dwudniowej imprezy. W każdym dniu było mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Odbywało się dużo różnych konkursów - najbardziej fascynujący był kolejny turniej sołectw, konkurencje nie należały do najłatwiejszych a przy okazji zabawa była przednia. Odbyły się zmagania w przenoszeniu wody gąbką, jazda w goglach na rowerze, dużo konkursów zręcznościowych, lanie wody sikawką. Zwieńczeniem zmagań zgodnie z nazwą imprezy, było przygotowanie potraw na grillu a była to jak się okazało najważniejsza i najbardziej emocjonująca konkurencja. Każda ekipa dawała z siebie wszystko aby wznieść się na wyżyny…
30 listopada 2017

„Wsie z inicjatywą”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Dwie miejscowości z gminy Siedlec: Grójec Wielki i Siedlec znalazły się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest wsparcie inicjatywy mieszkańców wsi na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o samodzielnie opracowane strategie odnowy wsi. W ramach tego zadania mieszkańcy wsi wspólnie z moderatorami z Urzędu Marszałkowskiego opracowali strategię rozwoju własnej miejscowości a następnie przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Siedlec sołectwa złożyły własne projekty, które uzyskały dofinansowanie. Sołectwo Siedlec złożyło projekt pn. Budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczela Aleja” w Siedlcu na który otrzymała dotację w wysokości 13550zł. Sołectwo drugiej gminy - Grójec Wielki, złożyło projekt…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017