Nowości z Wolsztyna
28 listopada 2011

JESIENNA SUSZA

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Rolnikom tegoroczne anomalie pogodowe bardzo dają się we znaki. Po ulewnym lecie przyszły jesienne susze. W wielu rejonach kraju od kilku tygodni nie spadła nawet kropla deszczu. Meteorolodzy nie pozostawiają złudzeń: przez najbliższe tygodnie nic się nie zmieni. Z suszą zmaga się także Europa. W Holandii w listopadzie spadło tylko ok. 4 litrów na metr kwadratowy deszczu, choć norma dla tego miesiąca wynosi 90. W studniach brakuje wodySusza spowodowała, że obniżył się poziom zarówno wód powierzchniowych jak i gruntowych. W wielu studniach brakuje wody, lub jej poziom jest minimalny. Winna blokada wyżowa- Od ponad miesiąca w Europie panuje susza. Wszystko…
23 listopada 2011

Marek Sawicki po raz kolejny powołany na Ministra Rolnictwa

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Prezydent Bronisław Komorowski powołał w piątek 18 listopada br. Marka Sawickiego na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Pałacu Prezydenckim minister złożył wobec Prezydenta RP przysięgę: „Obejmując urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg." Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał nowy skład Rady Ministrów postanowieniami z dnia 18 listopada 2011 roku. Źródło: minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (listopad 2011)
21 listopada 2011

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-10

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ukazał się „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009 – 2010". Jest to już piąta publikacja przygotowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych dotycząca rolnictwa ekologicznego. W Raporcie znajdują się dane statystyczne w zakresie liczby producentów, powierzchni użytków rolnych i produkcji ekologicznej a także informacje między innymi o: przepisach na rynku krajowym i Unii Europejskiej, systemie nadzoru, kontroli oraz certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Dane statystyczne zostały opracowane i przygotowane w skali kraju, jak i z podziałem na poszczególne województwa.Katarzyna KaczmarekWODR PoznańZD Wolsztyn Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
16 listopada 2011

Rząd chce zwiększyć zwrot akcyzy rolnikom

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Rolnicy mogą otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Stawka zwrotu będzie podwyższona.Rząd chce w 2012 r. zwiększyć stawkę zwrotu z 0,85 zł do 0,95 zł na 1 litr oleju. Wynika to z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Niestety dla rolników zmiana nie będzie równoznaczna z możliwością odzyskania całości akcyzy. Faktycznie, stawka zwrotu w porównaniu z obecną wzrośnie o 11 proc. Jednak równocześnie od 1 stycznia 2012 r. w związku z wymogami wspólnotowymi będzie musiała wzrosnąć stawka akcyzy na olej napędowy z 1,048 zł/l do 1,196 zł/l, czyli o ok. 14 proc. – Zwracany podatek…
07 listopada 2011

PAMIĘTNIKI AGROTURYSTYKI

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich organizują konkurs "Pamiętniki agroturystyki", o zasięgu ogólnopolskim.Jest to ciekawy i innowacyjny sposób na zaktywizowanie i zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich oraz inicjatorów i osób zaangażowanych w promocję i rozwój agroturystyki w Polsce do podzielenia się swoimi subiektywnymi uwagami i spostrzeżeniami w wymienionym obszarze. W konkursie znajdzie się przede wszystkim miejsce dla tych, którzy chcąc pochwalić się swoimi osiągnięciami, stanowią przykład "dobrej praktyki", również w zakresie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich do jakich niewątpliwie można zaliczyć szereg inicjatyw…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2011
13 lipca 2011

PIĘKNA WIEŚ GMINY SIEDLEC 2011

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
„Piękna Wieś Gminy Siedlec 2011"Na terenie gminy Siedlec rozpoczął się konkurs „ Piękna Wieś".Konkurs ma służyć systematycznej poprawie wyglądu estetycznego wsi, upiększaniu poszczególnych zagród wiejskich i obiektów użyteczności publicznej. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich.Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane jest w następujących trzech grupach:- wsie duże- wsie średnie- wsie małe.Decyzję o przystąpieniu do konkursu podejmuje właściwa Rada Sołecka. W każdej z grup przyznane będą miejsca od I do III oraz nagrody pieniężne.Kryteria oceny obejmują: Aktywność społeczna mieszkańców wsi czyli działania przyczyniające się do rozwoju lokalnego miejscowości pod względem gospodarczym, społecznym i kulturowym, działania podnoszące estetykę wizualną miejscowości…
Ostatnio zmieniany 13 lipca 2011
07 czerwca 2011

POLSKIE ZBOŻA 2011

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Polskie Zboża to profesjonalna wystawa poświęcona sektorowi produkcji roślinnej w Polsce - stanowi biznesową platformę zarówno wymiany nowych pomysłów, jak i wieloletnich doświadczeń specjalistów z branży.Nowe rozwiązania maszynowe, poletka pokazowe, prezentacja opryskiwaczy, sadzarek, kombajnów do zbioru, maszyn do załadunku i przeładunku, ekspozycja najnowszych rozwiązań technologii z zakresu suszenia i czyszczenia ziarna oraz składowania zbóż, uprawy testowe zbóż i rzepaku tak przedstawiał się szeroki wachlarz propozycji trzeciej edycji targów Polskie Zboża. Po raz kolejny targi zlokalizowano na terenie gospodarstwa firmy Top Farms Agro Sp. z o.o. w Modrzu k/Poznania. Materiały źródłowe:www.polskiezboza.pl
31 maja 2011

Polskie Towarzystwo Agronomiczne

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Członkowie z zespołu Poznańskiego Oddziału PTA przyjechali na zebranie wyjazdowe w dniu 26 maja do CWS w Sielinku. Zebranie poświęcone było agrotechnice roślin oleistych i perspektywie ich uprawy w Polsce. Zwiedzono także kolekcję gatunków i odmian na poletkach doświadczalnych.Udział w zebraniu wzięli:*Przewodniczący PTA - prof. dr hab. Zenon Woźnica*Marek Mrówczyński - polski specjalista ochrony roślin, docent doktor habilitowany nauk rolniczych, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu*Członkowie PTA *oraz pracownicy WODR w Poznaniu : kierownik działu SPRSJiD Tadeusz Przybecki wraz ze specjalistą branżowym Panem Andrzejem Obstem  takze  doradcy z powiatów wolsztyńskiego ,  grodziskiego i nowotomyskiego .
Ostatnio zmieniany 31 maja 2011
31 marca 2011

Dopłaty obszarowe

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.Do 23 marca br. blisko 50 tysięcy rolników złożyło już w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 r. Spośród nich blisko połowa ubiega się również o przyznanie dopłat związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w trudnych warunkach, np. na słabych glebach, są to tzw. płatności ONW. Ponadto…