Nowości z Wolsztyna
Powiatowy Lekarz weterynarii w Wolsztynie przekazał  do Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego  pismo i w załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku          w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków                     ( Dz.U.poz.722) , które wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017 r. Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków         ( Dz.U. poz. 2091), które nakłada m.in. nakaz  odosobnienia drobiu lub innych ptaków…
Ostatnio zmieniany 10 kwietnia 2017
20 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Wolsztynie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
30 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z powiecie wolsztyńskim z 2016 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego działają 2 Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jeną z nich jest grupa skupiająca rolników z terenu gminy Przemęt. Począwszy od 2015 roku grupa spotyka się  co kwartał omawiając bieżące tematy z zakresu podnoszenia wiedzy ekonomicznej zarządzania gospodarstwem rolnym. Od 2 lat omawianymi tematy związane z finansowanie na plus i minus gospodarstwa rolnego. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników cieszą się programy PROW a z szczególności dofinansowanie modernizacji małych i dużych gospodarstw oraz premia dla młodych rolników. Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń poparta doświadczeniami z realizacji programów PROW-u we własnym gospodarstwie stanowi ogromną wiedzę we wdrożeniu ich przez innych rolników. W 2016 roku odbyły się 4 spotkania Lokalnej Grupy…
30 grudnia 2016

Zmiany do płatności związanych z produkcją od 2017 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W 2016 roku na terenie powiatu wolsztyńskiego przeprowadzono szkolenia rolnicze głównie o tematyce związane z programem PROW 2014 - 2020, na których rolnicy apelowi o większe powiązanie dopłat bezpośrednich ze skalą produkcji w gospodarstwie. Apele rolników dotarły do MRiRW, który potwierdził zamiar wprowadzienia zmiany do płatności związanych z produkcją, które maja obowiązywać w latach 2017 - 2020. Zmiany mają dotyczyć między  innymi : płatności do roślin wysokobiałkowych, płatności do bydła i krów, płatności do buraków cukrowych, płatności do pomidorów i płatności do owoców miękkich. I tak: - w miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych maja być wprowadzone dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Płatność do roślin…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
15 grudnia 2016

Liczne przydomowe stare sady tradycyjne w gminie Siedlec

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie gminy Siedlec można spotkać liczne przydomowe stare sady. Składają się one z drzew, dobrze przystosowanych do warunków środowiska są odporne na choroby, posiadają smaczne owoce, nie wymagają stosowania ochrony chemicznej. Długoletnie trwanie w środowisku brak stosowania ochrony chemicznej wpłynęło na wytworzenie się równowagi pomiędzy populacją szkodników i organizmów pożytecznych taki układ powoduje minimalny wpływ agrofagów na jakość i wielkość uzyskiwanego plonu. Obecnie coraz częściej stare drzewa owocowe są usuwane a ich miejsce zajmują nowoczesne intensywne odmiany. Na części terenu gminy, która w okresie przedwojennym należała do Niemiec do dziś zachowały się drzewa owocowe nasadzane przy drogach polnych, spotykamy tam odmiany wiśni, jabłoni, czereśni, śliwy,…
W odpowiedzi dla zainteresowanych rolników z naszego powiatu , krótka informacja na temat premii dla małego gospodarstwa. W i kwartale 2017 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach pomocy „ Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 201 - 2020 Beneficjentem takiej pomocy może być : - rolnik będący osobą fizyczną posiadający gospodarstwo rolne obejmujące przynajmniej 1 ha gruntów rolnych, pastwisk trwałych ,łąk  czy sadów  bądź stanowiących nieruchomość na której prowadzone są działy specjalne produkcji rolnej , - rolnik musi być objęty ubezpieczeniem w ramach systemu o ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik bądź małżonek w okresie poprzedzającym co najmniej 24 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku, -wielkość ekonomiczna gospodarstwa beneficjenta nie…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016
28 listopada 2016

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych – jesienią czy wiosną?

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z niesprzyjającą pogodą rolnicy z terenu powiatu wolsztyńskiego z opóźnieniem przystąpili do zwalczania chwastów w zbożach ozimych bo dopiero z w III dekadzie listopada. Zwalczanie chwastów w zbożach jest praktycznie nieuniknione. Decyzja o tym, by rozpocząć zwalczanie chwastów w zbożach jesienią powinno przede wszystkim podejmować w oparciu o aktualną jesienną analizę warunków agrotechnicznych. o ile były optymalne warunki do siewu i początkowego wzrostu zbóż ozimych, to są one także dobre do przeprowadzenie po ich zasiewie lub wschodach, jesiennego zabiegu odchwaszczającego. Zboża odchwaszczone jesienią są mniej wrażliwe na przemarzanie, a wiele preparatów zastosowanych jesienią ma działanie przedłużone i spełnia swoje zadanie jeszcze okresie wiosennym. Zwalczanie chwastów wykonywać należy nie tylko w jęczmieniu ozimym i pszenicy ozimej,…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016
28 listopada 2016

Ubezpieczenia upraw polowych

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Często rolnicy z naszego terenu pytają o ubezpieczeniach upraw polowych i skutkach niedopełnienia ich. Dla przypomnienie przedstawiam  w skrócie niniejszą sprawę tych ubezpieczeń. Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw wymienionych w ustawie o „ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” chociaż od jednego lub wybranych ryzyk: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają: zboża, kukurydza (na ziarno i na silos), rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel, warzywa, krzewy i drzewa owocowe, truskawki. Ubezpieczenia upraw polowych są dotowane z budżetu państwa. Przy ubezpieczeniach dotowanych z budżetu państwa maksymalną taryfą…
28 listopada 2016

Jakie stawki dopłat bezpośrednich w 2016 roku?

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Z początkiem listopada bieżącego roku. rolnicy z powiatu wolsztyńskiego otrzymali zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 rok. W związku z powyższym poniżej przedstawiam jak będą wyglądały pełne stawki dopłat za 2016 rok. I tak: - 30 września bieżącego roku. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, według którego są obliczane stawki dopłat bezpośrednich za 2016 rok, - w naszym kraju przeliczenie wynosi 4,3192 zł za euro i jest  wyższe niż w roku ubiegłym, które wynosiło 4,2448 zł za euro, - całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 rok wyniesie zgodnie z projektem rozporządzenia MRiRW ponad 14,8 mld złotych. Stawki płatności bezpośrednich za 2016 rok będą wynosiły : Lp Wyszczególnienie Stawka 1. Jednolita płatność obszarowa 462,05 zł/ha 2.…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016