Nowości z Wolsztyna
30 listopada 2017

„Wsie z inicjatywą”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Dwie miejscowości z gminy Siedlec: Grójec Wielki i Siedlec znalazły się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest wsparcie inicjatywy mieszkańców wsi na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o samodzielnie opracowane strategie odnowy wsi. W ramach tego zadania mieszkańcy wsi wspólnie z moderatorami z Urzędu Marszałkowskiego opracowali strategię rozwoju własnej miejscowości a następnie przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Siedlec sołectwa złożyły własne projekty, które uzyskały dofinansowanie. Sołectwo Siedlec złożyło projekt pn. Budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczela Aleja” w Siedlcu na który otrzymała dotację w wysokości 13550zł. Sołectwo drugiej gminy - Grójec Wielki, złożyło projekt…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
30 listopada 2017

„AKTYWNA WIEŚ”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W dniu 09-07-2017 roku po raz piąty odbył się finał konkursu „Wiejska Polska”. Konkurs jest realizowany przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, finał konkursu odbył się w Domu Pielgrzyma Arka w Licheniu. Konkurs wspierany jest przez fundusz sołecki, z którego aktualnie korzysta około 70 procent polskich gmin. Fundusz ten jest pierwszym masowo realizowanym budżetem partycypacyjnym w Polsce, sprzyja budowie umiejętności współpracy, kooperacji, pokazuje sposób i kondycję zarządzania w gminach. W roku 2009 było 1178 gmin, które realizowały fundusz, obecnie 1510 gmin korzysta z tego funduszu. Realizować go będzie 27600 sołectw, na jego realizację przeznaczono 445 mln zł. Pokazuje to skalę z jakiej budowany jest kapitał społeczny. Konkurs „Wiejska Polska” realizowany…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
30 listopada 2017

„Piękna Wieś” w gminie Wolsztyn

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W czwartek 23 listopada 2017 roku w Motelu „Montana” w Karpicku odbyło się uroczyste podsumowanie XXII edycji Konkursu „Piękna Wieś” organizowanego przez gminę Wolsztyn. Pierwsza edycja tego konkursu odbyła się w naszej gminie w roku 1996, od tego czasu organizowany jest co roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny. Konkurs ten motywuje do troski o estetykę zagród wiejskich, wyzwala wiele ciekawych pomysłów wśród mieszkańców wsi. Dzięki temu wolsztyńskie miejscowości są zadbane , a niektóre ciekawe rozwiązania architektoniczne są naprawdę piękne i godne naśladowania. Przyjezdni chwalą piękne zagrody, gdzie można odpocząć w oryginalnych i wiecznie zielonych ogrodach i terenach rekreacyjnych, a także mieszkańców naszych wsi za ich zaangażowanie w troskę o wygląd…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
28 listopada 2017

Dożynki Powiatowo-Gminne w powiecie wolsztyńskim

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Tegoroczne żniwa w powiecie wolsztyńskim były trudne, bowiem w okresie żniw zaczęły się deszcze nawalne oraz w niektórych miejscowościach grad uszkodził rośliny przed zbiorem oraz spowodował straty materialne w budynkach. Jeśli prześledzimy cały okres wegetacyjny to warunki atmosferyczne sprzyjały uprawom w naszym rejonie. Nie brakowało wody, która najczęściej limituje plony. Plony zapowiadały się powyżej średniej wieloletniej. Jednak wyjątkowo deszczowy okres żniwny sprawił, że nie wszyscy rolnicy mogli zebrać całość zbóż. Część plantacji znalazła się pod wodą, lub gleby były tak uwilgotnione, że kombajny nie mogły tam wjechać. Jednak zdecydowana większość rolników poradziła sobie w tych warunkach i zebrała plony wyższe niż…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2017
Powiatowy Lekarz weterynarii w Wolsztynie przekazał  do Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego  pismo i w załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku          w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków                     ( Dz.U.poz.722) , które wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017 r. Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków         ( Dz.U. poz. 2091), które nakłada m.in. nakaz  odosobnienia drobiu lub innych ptaków…
Ostatnio zmieniany 10 kwietnia 2017
20 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Wolsztynie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
30 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z powiecie wolsztyńskim z 2016 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie powiatu wolsztyńskiego działają 2 Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jeną z nich jest grupa skupiająca rolników z terenu gminy Przemęt. Począwszy od 2015 roku grupa spotyka się  co kwartał omawiając bieżące tematy z zakresu podnoszenia wiedzy ekonomicznej zarządzania gospodarstwem rolnym. Od 2 lat omawianymi tematy związane z finansowanie na plus i minus gospodarstwa rolnego. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników cieszą się programy PROW a z szczególności dofinansowanie modernizacji małych i dużych gospodarstw oraz premia dla młodych rolników. Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń poparta doświadczeniami z realizacji programów PROW-u we własnym gospodarstwie stanowi ogromną wiedzę we wdrożeniu ich przez innych rolników. W 2016 roku odbyły się 4 spotkania Lokalnej Grupy…
30 grudnia 2016

Zmiany do płatności związanych z produkcją od 2017 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W 2016 roku na terenie powiatu wolsztyńskiego przeprowadzono szkolenia rolnicze głównie o tematyce związane z programem PROW 2014 - 2020, na których rolnicy apelowi o większe powiązanie dopłat bezpośrednich ze skalą produkcji w gospodarstwie. Apele rolników dotarły do MRiRW, który potwierdził zamiar wprowadzienia zmiany do płatności związanych z produkcją, które maja obowiązywać w latach 2017 - 2020. Zmiany mają dotyczyć między  innymi : płatności do roślin wysokobiałkowych, płatności do bydła i krów, płatności do buraków cukrowych, płatności do pomidorów i płatności do owoców miękkich. I tak: - w miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych maja być wprowadzone dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Płatność do roślin…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
15 grudnia 2016

Liczne przydomowe stare sady tradycyjne w gminie Siedlec

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Na terenie gminy Siedlec można spotkać liczne przydomowe stare sady. Składają się one z drzew, dobrze przystosowanych do warunków środowiska są odporne na choroby, posiadają smaczne owoce, nie wymagają stosowania ochrony chemicznej. Długoletnie trwanie w środowisku brak stosowania ochrony chemicznej wpłynęło na wytworzenie się równowagi pomiędzy populacją szkodników i organizmów pożytecznych taki układ powoduje minimalny wpływ agrofagów na jakość i wielkość uzyskiwanego plonu. Obecnie coraz częściej stare drzewa owocowe są usuwane a ich miejsce zajmują nowoczesne intensywne odmiany. Na części terenu gminy, która w okresie przedwojennym należała do Niemiec do dziś zachowały się drzewa owocowe nasadzane przy drogach polnych, spotykamy tam odmiany wiśni, jabłoni, czereśni, śliwy,…