Nowości z Wolsztyna
01 grudnia 2017

„Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2017”

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Jak co roku również w 2017 roku ogłoszony został w Gminie Konkurs „Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2017”. Celem konkursu jest pobudzenie inicjatyw lokalnych mieszkańców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz podniesienie estetyki wsi. W 2017 roku do współzawodnictwa konkursowego spośród 25 wsi Gminy przystąpiło aż 17 wsi, które do 31.08.2017r. złożyły deklaracje. Następnie wsie zostały podzielone stosownie do ilości mieszkańców na trzy grupy: Grupa I – wsie duże, powyżej 600 mieszkańców to: Błotnica, Bucz, Kaszczor, Kluczewo, Mochy, Nowa Wieś, Przemęt, Radomierz i Solec; Grupa II – wsie średnie od 300 do 600 mieszkańców to: Barchlin, Osłonin, Perkowo, Popowo Stare, Sączkowo, Siekowo, Siekówko i Starkowo; Grupa…
30 listopada 2017

„PIĘKNA WIEŚ GMINY SIEDLEC 2017”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W dniu 27-06-2016 Rada Gminy Siedlec podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu „Piękna wieś gminy Siedlec 2016”, celem takiej decyzji Rady było spowodowanie podniesienia estetyki i porządku na terenie każdej wsi w gminie. Konkurs miał za zadanie mobilizację ludności wsi w celu podjęcia indywidualnych i zbiorowych przedsięwzięć mających na celu upiększanie domostw, zagród i całych wsi, służy również rozwijaniu aktywności samorządów wiejskich w aspekcie społecznym i kulturowym. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich. Przy takim uzasadnieniu podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione i leży w interesie mieszkańców gminy. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane było w trzech grupach: wsie duże, wsie średnie, wsie małe. Decyzję o przystąpieniu do konkursu podejmowała właściwa Rada Sołecka, warunkiem…
30 listopada 2017

„ŚWIĘTO SMAKÓW”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W gminie Siedlec po raz drugi odbyła się impreza pod nazwą ”Świto Smaków”, frekwencja była znakomita a dobrej atmosferze sprzyjała znakomita organizacja dwudniowej imprezy. W każdym dniu było mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Odbywało się dużo różnych konkursów - najbardziej fascynujący był kolejny turniej sołectw, konkurencje nie należały do najłatwiejszych a przy okazji zabawa była przednia. Odbyły się zmagania w przenoszeniu wody gąbką, jazda w goglach na rowerze, dużo konkursów zręcznościowych, lanie wody sikawką. Zwieńczeniem zmagań zgodnie z nazwą imprezy, było przygotowanie potraw na grillu a była to jak się okazało najważniejsza i najbardziej emocjonująca konkurencja. Każda ekipa dawała z siebie wszystko aby wznieść się na wyżyny…
30 listopada 2017

„Wsie z inicjatywą”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Dwie miejscowości z gminy Siedlec: Grójec Wielki i Siedlec znalazły się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest wsparcie inicjatywy mieszkańców wsi na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o samodzielnie opracowane strategie odnowy wsi. W ramach tego zadania mieszkańcy wsi wspólnie z moderatorami z Urzędu Marszałkowskiego opracowali strategię rozwoju własnej miejscowości a następnie przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Siedlec sołectwa złożyły własne projekty, które uzyskały dofinansowanie. Sołectwo Siedlec złożyło projekt pn. Budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczela Aleja” w Siedlcu na który otrzymała dotację w wysokości 13550zł. Sołectwo drugiej gminy - Grójec Wielki, złożyło projekt…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
30 listopada 2017

„AKTYWNA WIEŚ”

Opracowanie: Jerzy Michalski • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W dniu 09-07-2017 roku po raz piąty odbył się finał konkursu „Wiejska Polska”. Konkurs jest realizowany przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, finał konkursu odbył się w Domu Pielgrzyma Arka w Licheniu. Konkurs wspierany jest przez fundusz sołecki, z którego aktualnie korzysta około 70 procent polskich gmin. Fundusz ten jest pierwszym masowo realizowanym budżetem partycypacyjnym w Polsce, sprzyja budowie umiejętności współpracy, kooperacji, pokazuje sposób i kondycję zarządzania w gminach. W roku 2009 było 1178 gmin, które realizowały fundusz, obecnie 1510 gmin korzysta z tego funduszu. Realizować go będzie 27600 sołectw, na jego realizację przeznaczono 445 mln zł. Pokazuje to skalę z jakiej budowany jest kapitał społeczny. Konkurs „Wiejska Polska” realizowany…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
30 listopada 2017

„Piękna Wieś” w gminie Wolsztyn

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
W czwartek 23 listopada 2017 roku w Motelu „Montana” w Karpicku odbyło się uroczyste podsumowanie XXII edycji Konkursu „Piękna Wieś” organizowanego przez gminę Wolsztyn. Pierwsza edycja tego konkursu odbyła się w naszej gminie w roku 1996, od tego czasu organizowany jest co roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny. Konkurs ten motywuje do troski o estetykę zagród wiejskich, wyzwala wiele ciekawych pomysłów wśród mieszkańców wsi. Dzięki temu wolsztyńskie miejscowości są zadbane , a niektóre ciekawe rozwiązania architektoniczne są naprawdę piękne i godne naśladowania. Przyjezdni chwalą piękne zagrody, gdzie można odpocząć w oryginalnych i wiecznie zielonych ogrodach i terenach rekreacyjnych, a także mieszkańców naszych wsi za ich zaangażowanie w troskę o wygląd…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
28 listopada 2017

Dożynki Powiatowo-Gminne w powiecie wolsztyńskim

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Tegoroczne żniwa w powiecie wolsztyńskim były trudne, bowiem w okresie żniw zaczęły się deszcze nawalne oraz w niektórych miejscowościach grad uszkodził rośliny przed zbiorem oraz spowodował straty materialne w budynkach. Jeśli prześledzimy cały okres wegetacyjny to warunki atmosferyczne sprzyjały uprawom w naszym rejonie. Nie brakowało wody, która najczęściej limituje plony. Plony zapowiadały się powyżej średniej wieloletniej. Jednak wyjątkowo deszczowy okres żniwny sprawił, że nie wszyscy rolnicy mogli zebrać całość zbóż. Część plantacji znalazła się pod wodą, lub gleby były tak uwilgotnione, że kombajny nie mogły tam wjechać. Jednak zdecydowana większość rolników poradziła sobie w tych warunkach i zebrała plony wyższe niż…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2017
Powiatowy Lekarz weterynarii w Wolsztynie przekazał  do Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego  pismo i w załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku          w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków                     ( Dz.U.poz.722) , które wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017 r. Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków         ( Dz.U. poz. 2091), które nakłada m.in. nakaz  odosobnienia drobiu lub innych ptaków…
Ostatnio zmieniany 10 kwietnia 2017
20 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Wolsztynie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Katarzyna Kaczmarek
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017