Nowości z Wolsztyna
Kontynuując temat dostosowania obiektów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych przedstawiam wymagania dodatkowe. Dotyczą one obiektów hotelarskich i kempingów. Wynikają one z załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2004 Nr 188 poz. 1945). Obiekty hotelarskie: 1. W obiektach powyżej 50 j.m*, co najmniej jedna j.m powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w punktach. 7-9, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 j.m powyżej 100 j.m1 co najmniej jedna. 2. Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu,…
Dostosowanie obiektów turystyki wiejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych — część I Obiekty, w których odpoczywają niepełnosprawni turyści winny spełniać wymagania w zakresie dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych określone dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wymagania te przedstawiają się następująco:Dojścia i dojazdy• Do wejść do budynku mieszkalnego powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do…
UWARA ROLNICY ! Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników! Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. zostały zmienione przepisy regulujące zasady składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.Po zmianie przepisów, aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producenci rolni muszą złożyć wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz…
18 stycznia 2012

Rozpocznij sezon ogrodniczy w Poznaniu!

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
GARDENIA 2012: Poznań, 24.02 - 26.02.2012 Rozpocznij sezon ogrodniczy w Poznaniu! Tradycyjnie pod koniec lutego specjaliści z branży ogrodniczej spotkają się w Poznaniu, by uczestniczyć w Targach Ogrodniczych i Architektury Krajobraz. Kolejna edycja GARDENII 2012 już w dniach 24-26 lutego w Poznaniu.Wystawa przygotowana jest z myślą o przedstawicielach handlu z zakresu ogrodnictwa oraz o architektach krajobrazu i zarządach zieleni w miastach i gminach. Ekspozycja zlokalizowana zostanie w sześciu pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jeden z nich przeznaczony będzie dla wystawców oferujących nawozy, nasiona, sprzęt ogrodniczy. Bardzo licznie reprezentowana będzie propozycja szkółkarzy zrzeszonych w Związku Szkółkarzy, którzy zajmą półtora pawilonu. Uwagę zwiedzających…
16 stycznia 2012

Uwaga! Nowy wzór wniosku o przyznanie dopłat

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W 2012 r. obowiązuje nowy wzór wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego. Można go pobrać pod adresem: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1490&Itemid=177Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany będzie można składać od 15 stycznia 2012 roku Dokumenty będą przyjmować oddziały terenowe Agencji do 25 czerwca 2012 roku. O dopłaty mogą ubiegać się ci rolnicy, którzy zakupili i wysiali lub wysadzili materiał między 15 lipca 2011 roku a 15 czerwca 2012 roku. Rolnicy muszą pamiętać o tym, że na fakturze zakupu muszą znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub…
13 stycznia 2012

Od 15 stycznia wnioski o dopłaty do materiału siewnego

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Od 15 stycznia wnioski o dopłaty do materiału siewnegoDopłaty te mają charakter pomocy de minimis i dotyczą ziarna siewnego lub ziemniaków - sadzeniaków zakupionych i zużytych do wysadzenia i siewu okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.Pomoc de minimis to wsparcie, jakiego może udzielić rolnikowi państwo bez zgody Komisji Europejskiej. Pomoc taka może wynieść maksymalnie 7,5 tys. euro w ciągu trzech lat na jedno gospodarstwo. Polega ona m.in. na dopłatach do kwalifikowanych nasion, roślin energetycznych czy w ulgach w podatkach.W 2012 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.Dopłaty przysługują, gdy rolnik użyje do wysiewu wysokiej…
12 stycznia 2012

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Rolnicy maja szanse na prace blisko swoich gospodarstw. Fundusze unijne mogą być przeznaczone na szereg różnych działań związanych z prowadzeniem działalności nierolniczej. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIATo produkcja i handel małymi ilościami nieprzetworzonych produktów zwierzęcych, uzyskiwanych ze zwierząt wyhodowanych we własnym gospodarstwie. Produkty te mogą być sprzedawane w gospodarstwach, targowiskach, w sklepach detalicznych. Sprzedaż detaliczna jest ograniczona do np. do 1 tys. Litrów mleka surowego tygodniowo , 50 sztuk tuszek indyków lub gęsi tygodniowo, od 350 do 2450 sztuk tygodniowo jaj konsumpcyjnych. Rolnik ma obowiązek powiadomić lekarza weterynarii o zakresie, wielkości i rodzaju sprzedaży produktów. DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA I OGRANICZONA ( MOL)Zajmuje się przetwórstwem…
10 stycznia 2012

Składki zdrowotne dla rolników

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Rolnicy zapłacą 1 zł od hektara Rolnicy, którzy mają ponad 6-hektarowe gospodarstwa zapłacą w tym roku do NFZ składkę w wysokości 1 zł od hektara. Tym, którzy mają mniej ziemi, składki nadal opłacać będzie państwo. Jak informuje „Rzeczpospolita", kwota wyliczona w zależności od hektara będzie mnożona przez liczbę domowników. Czyli np.: właściciel 20-hektarowego gospodarstwa zapłaci 20 zł, a jeśli rodzina składa się z pięciu domowników – 100 zł. Na wtorkowym posiedzeniu rządu (03.01.12), PSL odrzucił propozycję innej wersji nowelizacji ustawy. Projekt przygotowany wcześniej przez resort zdrowia zakładał, że rolnicy w gospodarstwach powyżej 6 a poniżej 15 hektarów opłacać będą składkę…
Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery, 16-19 lutego 2012, Poznań Najnowocześniejsze maszyny rolnicze wypełnią wkrótce prawie cały teren targowy w Poznaniu. Wystawcy szykują się do Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery (16-19 lutego 2012), podczas których zaprezentują ponad 200 rynkowych nowości, wcześniej dostępnych dla zwiedzających jedynie na targach w Hanoverze. Najbliższe targi nie zawiodą rolników spragnionych rynkowych nowości. Przez cztery dni będzie można obejrzeć ponad 2 tysiące modeli maszyn i urządzeń. Swoją ofertę przedstawią firmy z Austrii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch. Ekspozycję wzbogacą branżowe wydarzenia specjalne: Forum Producentów Rzepaku, Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy,…