Nowości z Wolsztyna
29 listopada 2011

Odstępstwo rolne - Agencja Nasienna Sp.z.o.o.

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Wyłączne prawo zastrzega wyłącznie dla hodowcy, który jest właścicielem danej odmiany, wykonywanie następujących czynności:- wytwarzanie lub rozmnażanie,- przygotowanie do rozmnażania,- oferowanie do sprzedaży,- sprzedaż lub inne formy zbywania,- eksport, import,- przechowywanie materiału siewnego tej odmiany.„Odstępstwo rolne" (termin z tłumaczenia prawa Wspólnotowego) lub „użycie materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem" (termin z ustawy o ochronie prawnej odmian roślin), jest odstępstwem od wyłącznego prawa hodowcy i stanowi, że rolnik, będący posiadaczem gruntów rolnych, może nasiona zebrane w celach niesiewnych wykorzystać do siewu na posiadanych przez siebie gruntach bez obowiązku uzyskania pisemnej zgody hodowcy.Odstępstwo rolne jest zatem znacznym ograniczeniem…
Ostatnio zmieniany 29 listopada 2011
28 listopada 2011

JESIENNA SUSZA

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Rolnikom tegoroczne anomalie pogodowe bardzo dają się we znaki. Po ulewnym lecie przyszły jesienne susze. W wielu rejonach kraju od kilku tygodni nie spadła nawet kropla deszczu. Meteorolodzy nie pozostawiają złudzeń: przez najbliższe tygodnie nic się nie zmieni. Z suszą zmaga się także Europa. W Holandii w listopadzie spadło tylko ok. 4 litrów na metr kwadratowy deszczu, choć norma dla tego miesiąca wynosi 90. W studniach brakuje wodySusza spowodowała, że obniżył się poziom zarówno wód powierzchniowych jak i gruntowych. W wielu studniach brakuje wody, lub jej poziom jest minimalny. Winna blokada wyżowa- Od ponad miesiąca w Europie panuje susza. Wszystko…
23 listopada 2011

Marek Sawicki po raz kolejny powołany na Ministra Rolnictwa

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Prezydent Bronisław Komorowski powołał w piątek 18 listopada br. Marka Sawickiego na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Pałacu Prezydenckim minister złożył wobec Prezydenta RP przysięgę: „Obejmując urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg." Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał nowy skład Rady Ministrów postanowieniami z dnia 18 listopada 2011 roku. Źródło: minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (listopad 2011)
21 listopada 2011

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-10

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ukazał się „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009 – 2010". Jest to już piąta publikacja przygotowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych dotycząca rolnictwa ekologicznego. W Raporcie znajdują się dane statystyczne w zakresie liczby producentów, powierzchni użytków rolnych i produkcji ekologicznej a także informacje między innymi o: przepisach na rynku krajowym i Unii Europejskiej, systemie nadzoru, kontroli oraz certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Dane statystyczne zostały opracowane i przygotowane w skali kraju, jak i z podziałem na poszczególne województwa.Katarzyna KaczmarekWODR PoznańZD Wolsztyn Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
16 listopada 2011

Rząd chce zwiększyć zwrot akcyzy rolnikom

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Rolnicy mogą otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Stawka zwrotu będzie podwyższona.Rząd chce w 2012 r. zwiększyć stawkę zwrotu z 0,85 zł do 0,95 zł na 1 litr oleju. Wynika to z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Niestety dla rolników zmiana nie będzie równoznaczna z możliwością odzyskania całości akcyzy. Faktycznie, stawka zwrotu w porównaniu z obecną wzrośnie o 11 proc. Jednak równocześnie od 1 stycznia 2012 r. w związku z wymogami wspólnotowymi będzie musiała wzrosnąć stawka akcyzy na olej napędowy z 1,048 zł/l do 1,196 zł/l, czyli o ok. 14 proc. – Zwracany podatek…
07 listopada 2011

PAMIĘTNIKI AGROTURYSTYKI

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich organizują konkurs "Pamiętniki agroturystyki", o zasięgu ogólnopolskim.Jest to ciekawy i innowacyjny sposób na zaktywizowanie i zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich oraz inicjatorów i osób zaangażowanych w promocję i rozwój agroturystyki w Polsce do podzielenia się swoimi subiektywnymi uwagami i spostrzeżeniami w wymienionym obszarze. W konkursie znajdzie się przede wszystkim miejsce dla tych, którzy chcąc pochwalić się swoimi osiągnięciami, stanowią przykład "dobrej praktyki", również w zakresie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich do jakich niewątpliwie można zaliczyć szereg inicjatyw…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2011
13 lipca 2011

PIĘKNA WIEŚ GMINY SIEDLEC 2011

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
„Piękna Wieś Gminy Siedlec 2011"Na terenie gminy Siedlec rozpoczął się konkurs „ Piękna Wieś".Konkurs ma służyć systematycznej poprawie wyglądu estetycznego wsi, upiększaniu poszczególnych zagród wiejskich i obiektów użyteczności publicznej. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich.Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane jest w następujących trzech grupach:- wsie duże- wsie średnie- wsie małe.Decyzję o przystąpieniu do konkursu podejmuje właściwa Rada Sołecka. W każdej z grup przyznane będą miejsca od I do III oraz nagrody pieniężne.Kryteria oceny obejmują: Aktywność społeczna mieszkańców wsi czyli działania przyczyniające się do rozwoju lokalnego miejscowości pod względem gospodarczym, społecznym i kulturowym, działania podnoszące estetykę wizualną miejscowości…
Ostatnio zmieniany 13 lipca 2011
07 czerwca 2011

POLSKIE ZBOŻA 2011

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Polskie Zboża to profesjonalna wystawa poświęcona sektorowi produkcji roślinnej w Polsce - stanowi biznesową platformę zarówno wymiany nowych pomysłów, jak i wieloletnich doświadczeń specjalistów z branży.Nowe rozwiązania maszynowe, poletka pokazowe, prezentacja opryskiwaczy, sadzarek, kombajnów do zbioru, maszyn do załadunku i przeładunku, ekspozycja najnowszych rozwiązań technologii z zakresu suszenia i czyszczenia ziarna oraz składowania zbóż, uprawy testowe zbóż i rzepaku tak przedstawiał się szeroki wachlarz propozycji trzeciej edycji targów Polskie Zboża. Po raz kolejny targi zlokalizowano na terenie gospodarstwa firmy Top Farms Agro Sp. z o.o. w Modrzu k/Poznania. Materiały źródłowe:www.polskiezboza.pl
31 maja 2011

Polskie Towarzystwo Agronomiczne

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Członkowie z zespołu Poznańskiego Oddziału PTA przyjechali na zebranie wyjazdowe w dniu 26 maja do CWS w Sielinku. Zebranie poświęcone było agrotechnice roślin oleistych i perspektywie ich uprawy w Polsce. Zwiedzono także kolekcję gatunków i odmian na poletkach doświadczalnych.Udział w zebraniu wzięli:*Przewodniczący PTA - prof. dr hab. Zenon Woźnica*Marek Mrówczyński - polski specjalista ochrony roślin, docent doktor habilitowany nauk rolniczych, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu*Członkowie PTA *oraz pracownicy WODR w Poznaniu : kierownik działu SPRSJiD Tadeusz Przybecki wraz ze specjalistą branżowym Panem Andrzejem Obstem  takze  doradcy z powiatów wolsztyńskiego ,  grodziskiego i nowotomyskiego .
Ostatnio zmieniany 31 maja 2011