Nowości z Wolsztyna
13 lipca 2011

PIĘKNA WIEŚ GMINY SIEDLEC 2011

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
„Piękna Wieś Gminy Siedlec 2011"Na terenie gminy Siedlec rozpoczął się konkurs „ Piękna Wieś".Konkurs ma służyć systematycznej poprawie wyglądu estetycznego wsi, upiększaniu poszczególnych zagród wiejskich i obiektów użyteczności publicznej. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich.Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane jest w następujących trzech grupach:- wsie duże- wsie średnie- wsie małe.Decyzję o przystąpieniu do konkursu podejmuje właściwa Rada Sołecka. W każdej z grup przyznane będą miejsca od I do III oraz nagrody pieniężne.Kryteria oceny obejmują: Aktywność społeczna mieszkańców wsi czyli działania przyczyniające się do rozwoju lokalnego miejscowości pod względem gospodarczym, społecznym i kulturowym, działania podnoszące estetykę wizualną miejscowości…
Ostatnio zmieniany 13 lipca 2011
07 czerwca 2011

POLSKIE ZBOŻA 2011

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Polskie Zboża to profesjonalna wystawa poświęcona sektorowi produkcji roślinnej w Polsce - stanowi biznesową platformę zarówno wymiany nowych pomysłów, jak i wieloletnich doświadczeń specjalistów z branży.Nowe rozwiązania maszynowe, poletka pokazowe, prezentacja opryskiwaczy, sadzarek, kombajnów do zbioru, maszyn do załadunku i przeładunku, ekspozycja najnowszych rozwiązań technologii z zakresu suszenia i czyszczenia ziarna oraz składowania zbóż, uprawy testowe zbóż i rzepaku tak przedstawiał się szeroki wachlarz propozycji trzeciej edycji targów Polskie Zboża. Po raz kolejny targi zlokalizowano na terenie gospodarstwa firmy Top Farms Agro Sp. z o.o. w Modrzu k/Poznania. Materiały źródłowe:www.polskiezboza.pl
31 maja 2011

Polskie Towarzystwo Agronomiczne

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Członkowie z zespołu Poznańskiego Oddziału PTA przyjechali na zebranie wyjazdowe w dniu 26 maja do CWS w Sielinku. Zebranie poświęcone było agrotechnice roślin oleistych i perspektywie ich uprawy w Polsce. Zwiedzono także kolekcję gatunków i odmian na poletkach doświadczalnych.Udział w zebraniu wzięli:*Przewodniczący PTA - prof. dr hab. Zenon Woźnica*Marek Mrówczyński - polski specjalista ochrony roślin, docent doktor habilitowany nauk rolniczych, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu*Członkowie PTA *oraz pracownicy WODR w Poznaniu : kierownik działu SPRSJiD Tadeusz Przybecki wraz ze specjalistą branżowym Panem Andrzejem Obstem  takze  doradcy z powiatów wolsztyńskiego ,  grodziskiego i nowotomyskiego .
Ostatnio zmieniany 31 maja 2011
31 marca 2011

Dopłaty obszarowe

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.Do 23 marca br. blisko 50 tysięcy rolników złożyło już w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 r. Spośród nich blisko połowa ubiega się również o przyznanie dopłat związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w trudnych warunkach, np. na słabych glebach, są to tzw. płatności ONW. Ponadto…
Konkurs AGROLIGA 2011 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AGROLIGI 2011 w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji konkursu AGROLIGA oraz Mistrzowie Wojewódzcy z lat 2006-2010. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2011 r. poprzez zamieszczenie regulaminuna stronie internetowej WODR w…
Ostatnio zmieniany 31 marca 2011
07 września 2010

witamy na stronie ZD Wolsztyn

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Witamy na stronie ZD Wolsztyn Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15 Zapraszamy
Ostatnio zmieniany 16 września 2010