Nowości z Wolsztyna
09 lutego 2012

Komisja rolnictwa za zmianą ustawy o dopłatach

Opracowanie: Zenon Tomys
Komisja rolnictwa za zmianą ustawy o dopłatach  Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się za rządowym projektem ustawy o dopłatach bezpośrednich. Jak informuje TVP Parlament, "Podczas posiedzenia komisji rolnictwa, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, klub PSL wniósł dwie poprawki. Obie dotyczą rezygnacji z dostarczania rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji o przyznaniu rolnikowi dopłaty. Piotr Walkowski (PSL) wyjaśnił, że poprawka ustanawia podstawy prawne do odstąpienia od doręczenia decyzji administracyjnych w sprawie przyznania dopłat w ramach bezpośredniego wsparcia. Dotyczy to też niektórych działań…
Ostatnio zmieniany 11 września 2012
09 lutego 2012

Płatki zbożowe - nieocenione źródło witamin

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Płatki zbożowe - nieocenione źródło witamin Talerz płatków owsianych z mlekiem lub jogurtem dostarcza komórkom mózgowym i nerwowym porcję witaminy B6, która poprawia pamięć i lepszą koncentrację oraz szybsze przyswajanie wiedzy. Witamina B1 i kwas pantotenowy przeciwdziałają narastającemu zmęczeniu oraz rozdrażnieniu.Owsiane panaceumWielki znawca i popularyzator produktów zbożowych prof. Henryk Gąsiorowski (AR Poznań) określił płatki owsiane jako produkt XXI wieku. Są dobrze wszystkim znane, ale tak naprawdę zbyt mało przez nas doceniane i niezbyt chętnie spożywane. Około 95% zbiorów owsa przerabiane jest na karmę dla zwierząt. Szkoda, że tak wartościowe produkty owsiane są w takiej niewielkiej ilości wykorzystywane przez ludzi. Dlaczego…
Ostatnio zmieniany 09 lutego 2012
08 lutego 2012

Ubój na własny użytek w warunkach gospodarskich

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ubój na własny użytek w warunkach gospodarskich  Pojęcie osoby uprawnionej nie jest dla rolników jasne, ponieważ nie jest to równoważne z zawodowym rzeźnikiem. Ubój na własny użytek w warunkach gospodarskich ma właśnie umożliwić rolnikom uniknięcie wysokich opłat, pobieranych przez zakłady zajmujące się ubojem .Jednak, jak wynika z praktyki, rolnicy mają problem z samodzielnym ubojem zwierząt. Muszą ubiegać się o certyfikat uprawniający do przeprowadzania uboju. - W związku z tym w wielu gminach brakuje osób mogących przeprowadzić legalny ubój zwierząt, na co skarżą się rolnicy. Sytuacja taka zmusza rolników albo do korzystania z usług rzeźni, co wiąże się z dodatkowymi kosztami,…
07 lutego 2012

NAWOZY EKOLOGICZNE

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
NAWOZY EKOLOGICZNE  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia lub poprawy żyzności gleby dozwolone jest stosowanie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zawartych w zamkniętym wykazie, dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim. W rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych niepochodzących z syntezy chemicznej o niskim stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego. Nie zezwala się na stosowanie mineralnych nawozów…
Ostatnio zmieniany 07 lutego 2012
Wpis do ewidencji innych obiektów hotelarskich, w których są świadczone usługi hotelarskie  Agroturystyka stała się ostatnio bardzo popularnym sposobem na wypoczynek. Od strony formalnej nie nastręcza tyle trudności, co założenie pensjonatu czy hotelu. Najmniej problemów mają rolnicy, którzy uprawiają ziemię (więcej niż 1 ha) lub hodują zwierzęta, a obsługa turystów jest dla nich jedynie dodatkowym źródłem dochodu. Ustawa o usługach turystycznych zalicza agroturystykę do innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie.Za inne obiekty uważa się wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do…
Ostatnio zmieniany 03 lutego 2012
02 lutego 2012

Mróz niszczy uprawy

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Mróz niszczy uprawyZ powodu szkód spowodowanych przez przymrozki, plony mogą być mniejsze i gorszej jakości. Gospodarze z obawami obserwują pola i sady. Nie ma okrywy śnieżnej, więc oziminy są narażone na wymarzanie. Sadownicy już liczą straty. Na uszkodzenia najbardziej narażone są pąki kwiatowe, kwiaty i zawiązki owoców czereśni, moreli oraz brzoskwiń. Najgorsze jest to, że według synoptyków, siarczysty mróz będzie się nasilał. Odwilż do Polski ma nadejść dopiero 11 lutego. Przez to, że zima długo była łagodna, rozpoczął się proces rozhartowania roślin. A wraz z rozpoczęciem wegetacji, ich wytrzymałość na niskie temperatury gwałtownie spada. Najbardziej narażone są drzewa mało odporne…
01 lutego 2012

Utylizacja w 13 firmach

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Utylizacja w 13 firmach W tym roku 13 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie usług utylizacyjnych.Są to:Energoutil Jan Laskowski ,Elkur sp.j.:Jasta sp.z.o.o.:ZP-H Barbara RakowskaZR-P Farmutil HS SAPPP Bacutil Sp.JPP-H Hetman SP z.o.o.Sruga SASaria Polska sp z.o.o.Ekostok sp.zo.o.Promarol Plus sp.zo.o.oUtires PW sz.zo.o.PW Amba sp.z.o.o.Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego , bydła, owiec, kóz, koni oraz świń a także pokryje 100% koszty unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 48. miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18. miesiąc życia.Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48. Miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18.miesiąca życia oraz świń i…
31 stycznia 2012

Turystyka aktywna i specjalistyczna a przepisy o kulturze fizycznej

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Turystyka aktywna i specjalistyczna a przepisy o kulturze fizycznej Usługi turystyczne obejmujące zajęcia rekreacyjne i sportowe, a także różne formy turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników posiadania szczególnych umiejętności zachowania się i posługiwania sprzętem, wymagają spełnienia dodatkowych warunków wynikających z przepisów o kulturze fizycznej. Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej Rada Ministrów i Minister właściwy ds. kultury fizycznej określają między innymi:• szczegółowe zasady i warunki prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, uwzględniając kwalifikacje osób prowadzących działalność w tej dziedzinie, ich prawa i obowiązki,• podstawowe założenia organizacyjne czyli kwalifikacje, stopnie i tytuły zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, w tym kwalifikacje osób uprawnionych…
Ostatnio zmieniany 31 stycznia 2012
26 stycznia 2012

Stawki płatności bezpośrednich za 2011 r.

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Stawki płatności bezpośrednich za 2011 r.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich za 2011r. Pieniądze zaczęły wpływać na konta rolników o 1 grudnia 2011r. Wielu z nich cieszy się faktu że dopłaty są wyższe niż w 2010 roku.Za 2011 rok Agencja przeznaczyła na płatności bezpośrednie 14,3 mld złotych. Wnioski i dopłaty złożyła 1 ml 282 tys. Rolników czyli aż o 93 tys. mniej niż w roku 2010.Dopłata do hektara wyższaDrogie euro spowodowało, że kurs przeliczenia tej waluty na złotówki dla rolników jest korzystniejszy. Podstawowa dopłata wynosi 710 zł do ha wobec 562 zł w 2010 roku, czyli o 26…